Kiến Thức Chứng Khoáng

Cổ phiếu phòng thủ là gì? Update 12/2023

Cổ phiếu phòng thủ là gì? Cổ phiếu phòng thủ ( Defensive Stock) là loại cổ phiếu mang lại thu nhập ổn định ít chịu tác động của chu kỳ kinh tế. Những nhóm này bao gồm các cổ phiếu ngành dược, chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm, hàng tiêu dùng, tiện ích, dịch vụ […]

Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh Update 12/2023

Nội dung trang Quy định giao dịch chứng khoán phái sinh Thời gian giao dịch và kết cấu phiên Phương thức giao dịch Biên độ dao động giá Các lệnh giao dịch Nguyên tắc khớp lệnh Nguyên tắc xác định giá khớp lệnh Sửa, hủy lệnh giao dịch Quy định giao dịch chứng khoán phái […]

Các công ty chứng khoán miễn phí giao dịch 2020 Update 12/2023

Nội dung trang Các công ty chứng khoán miễn phí giao dịch 2020 Quy định về thu phí giao dịch Các công ty chứng khoán có phí giao dịch thấp nhất Các công ty chứng khoán miễn phí giao dịch 2020 Phí giao dịch là một trong những mức phí quan trọng ảnh hưởng đến […]

Dấu hiệu nhận biết phân phối đỉnh Update 12/2023

Nội dung trang Dấu hiệu nhận biết phân phối đỉnh Phân phối đỉnh là gì Các dấu hiệu nhận biết phân phối đỉnh Làm gì khi phát hiện quá trình phân phối đỉnh Ví dụ minh họa Dấu hiệu nhận biết phân phối đỉnh Phân phối đỉnh là gì Phân phối đỉnh là biểu hiện […]

Bollinger bands Update 12/2023

Bollinger bands Kỹ thuật này được phát triển bởi John Bollinger. Hai đường biên của dải này được đặt xung quanh đường trung bình di động. Dải băng Bollinger được đặt hai độ lệch chuẩn phía trên và phía dưới đường trung bình di động  SMA20. Độ lệch chuẩn là một khái niệm mang tính […]