Các công ty chứng khoán miễn phí giao dịch 2020 Update 06/2023

Nội dung trang

Các công ty chứng khoán miễn phí giao dịch 2020

Phí giao dịch là một trong những mức phí quan trọng ảnh hưởng đến lợi nhuận của NĐT, đặc biệt là với các NĐT có thói quen giao dịch nhiều. Bài viết sẽ giới thiệu đến NĐT các công ty có mức phí giao dịch thấp nhất hiện nay.

Quy định về thu phí giao dịch

Theo điều chỉnh của Thông tư số 241/2016/TT-BTC mức phí giao dịch của các CTCK được quy định trong khung từ 0.15%-0.5% trên tổng giao dịch. Với Thông tư 127/2018/TT-BTC, Bộ Tài Chính đã quyết định loại bỏ mức sàn phí giao dịch và chỉ giới hạn mức trần là 0.5% trên tổng số tiền giao dịch.

Việc bỏ mức sàn phí giao dịch tạo điều kiện cho nhiều CTCK đưa ra mức phí thấp hoặc miễn phí giao dịch để cạnh tranh.

Các công ty chứng khoán có phí giao dịch thấp nhất

Mỗi CTCK áp dụng mức phí giao dịch khác nhau và phụ thuộc vào số tiền trong mỗi lần giao dịch của nhà đầu tư. Các giao dịch có giá trị lớn thường có mức phí giao dịch thấp hơn, đặc biệt ở một số CTCK, nhà đầu tư là khách VIP được hưởng mức phí giao dịch cũng như lãi margin ở mức ưu đãi hơn.

Hiện nay có 3 doanh nghiệp còn áp dụng mức phí giao dịch 0% là hai đại diện đến từ Hàn Quốc đó là NH Securities; Pinetree và 1 đại diện từ CTCK trong nước là AIS.

Trong đó NH Securities là công ty con 100% vốn nước ngoài thuộc NH Investment & Securities là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Hàn Quốc. Hiện nay NH Securites đang có chương trình ưu đãi cho khách hàng mở mới từ 09/03/ – 31/07/2020 cụ thể như sau:
– Miễn phí giao dịch;
– Lãi suất vay margin 8% cùng với đó là các phần quà đi kèm.

Ngoài 3 doanh nghiệp miễn phí giao dịch chứng khoán thì TCBS là công ty có mức phí giao dịch thấp nhất chỉ 0.1% tổng giá trị giao dịch.
Dưới đây là biểu phí của một số công ty chứng khoán đang áp dụng hiện nay:
MAS – https://www.masvn.com/home/support/fee.do
SSI – https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bieu-gia-dich-vu-ap-dung-cho-tkgd-chung-khoan-co-so-giao-dich-chung-khoan-qua-san
HSC – https://www.hsc.com.vn/vn/help-center/schedule-of-fees/trading-fees
VPS – https://www.vps.com.vn/dich-vu-chung-khoan-bieu-phi-giao-dich.aspx Tải biểu phí
( Link mở TK online VPS: https://openaccount.vps.com.vn/ AC nhập ID giới thiệu 6083 để được hỗ trợ và tư vấn nhé)
SHS – https://www.shs.com.vn/ServicePrice.aspx
VCI – https://www.vcsc.com.vn/dich-vu
VND – https://www.vndirect.com.vn/bieu-phi-ca-nhan/bieu-phi-dich-vu/
VCBS – http://m.vcbs.com.vn/vn/Fee/Index/1
FTS – http://www.fpts.com.vn/ho-tro-khach-hang/giao-dich-chung-khoan-co-so/bieu-phi-dich-vu/
TVSI – https://www.tvsi.com.vn/product-services/customer-personal/74
YSVN – https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/YSVN-Bie%CC%82%CC%89u-phi%CC%81-15.02.2019-5.pdf
MBS – https://www.mbs.com.vn/vi/khach-hang-to-chuc/dich-vu-chung-khoan/bieu-phi