Bollinger bands Update 12/2021

Bollinger bands

Kỹ thuật này được phát triển bởi John Bollinger. Hai đường biên của dải này được đặt xung quanh đường trung bình di động. Dải băng Bollinger được đặt hai độ lệch chuẩn phía trên và phía dưới đường trung bình di động  SMA20. Độ lệch chuẩn là một khái niệm mang tính thống kê mô tả cách thức mà giá được phân tán xung quanh giá trị trung bình. Việc sử dụng hai đường lệch chuẩn này đảm bảo 95% dữ liệu giá cả nằm trong phạm vi dải băng giao dịch. Thông thường, giá được xem như mở rộng quá mức lên trên(quá mua) khi chạm phải dải bên trên. Chứng được xem như là mở rộng quá mức xuống dưới(quá bán) khi chạm dải bên dưới.

Cách đơn giản nhất để sử dụng dải Bollinger là xem dải bên trên và bên dưới như là những mục tiêu giá. Nếu giá bật lên từ dải bên dưới và vượt đường SMA20 thì dải bên trên sẽ trở thành mục tiêu giá và ngược lại. Trong một xu hướng mạnh, giá sẽ dao động bên trên và bên dưới đường SMA20