Kiến Thức Chứng Khoáng

Cách mua cổ phiếu hiệu quả và an toàn cho người mới Update 06/2024

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội và tiềm năng rất lớn. Thời gian gần đây số lượng nhà đầu tư F0 tham gia thị trường ngày càng nhiều. Nhưng đa phần là chưa được trang bị đủ kiến thức chính thống về lĩnh vực này. Điều đó […]

Chứng quyền có bảo đảm trong chứng khoán Update 06/2024

Chứng quyền có đảm bảo là một loại sản phẩm chứng khoán được chính thức phát hành trên sàn HOSE vào 28/6/2019 ở Việt Nam. Đây là một sản phẩm mới hoàn toàn vì vậy sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thiện và cập nhật. Bài viết này nhằm trình bày tất cả các […]

Lưu ký chứng khoán và các vấn đề liên quan Update 06/2024

Lưu ký chứng khoán là một hoạt động quan trọng tạo ra hàng hóa gốc cho thị trường thứ cấp. Nghiệp vụ này được thực hiện bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – VSD. Bài viết này nhằm giúp bạn đọc hiểu được nghiệp vụ lưu ký chứng khoán là gì? Nó được thực […]