Kiến Thức Chứng Khoáng

Vốn hóa thị trường, cổ phiếu blue chip, cổ phiếu midcap và cổ phiếu penny Update 02/2024

Vốn hóa thị trường là cơ sở để phân loại cổ phiếu ra làm 3 loại: cổ phiếu blue chip, cổ phiếu midcap và cổ phiếu penny. Đây là các khái niệm quan trọng trong chứng khoán giúp bạn có thể tự nghiên cứu và định giá cổ phiếu. Bài viết này nằm trình bày […]

Chứng khoán là gì? Update 02/2024

Nội dung trang Chứng khoán là gì? Chứng khoán là gì? 1. Cổ phiếu? 2. Trái phiếu? 3. Chứng chỉ quỹ? 4. Chứng khoán phái sinh Chứng khoán là gì? Chứng khoán và bất động sản là hai kênh đầu tư được đánh giá là có mức sinh lời tốt nhất hiện nay. Chuyển biến […]

Phân biệt thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường thứ cấp Update 02/2024

Nội dung trang Phân biệt thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường thứ cấp Thị trường chứng khoán là gì? I. Thị trường sơ cấp II. Thị trường thứ cấp Phân biệt thị trường chứng khoán sơ cấp và thị trường thứ cấp Bài viết giúp NĐT hiểu rõ hơn về vai trò […]

Tìm hiểu phái sinh từ A-Z Update 02/2024

Nội dung trang Tìm hiểu phái sinh từ A-Z Tìm hiểu chứng khoán phái sinh 1. Chứng khoán phái sinh là gì? 2. Phân loại chứng khoán phái sinh 3. Chức năng của chứng khoán phái sinh Chứng khoán phái sinh tại Việt Nam Biểu phí, thuế giao dịch phái sinh Tìm hiểu phái sinh […]

Cách xem bảng giá chứng khoán online Update 02/2024

Nội dung trang Cách xem bảng giá chứng khoán online I- Tab tùy chọn bảng giá II- Cung cấp thông tin tổng quát về thị trường. III. Bảng giá giao dịch các cổ phiếu Ví dụ Cách xem bảng giá chứng khoán online Để tham gia giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán, […]

VN-Index, HNX-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index, HNX-Index Update 02/2024

Nội dung trang VN-Index, HNX-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index, HNX-Index 1. Chỉ số Vn-Index, Hnx-Index là gì? 2. Cách tính chỉ số VN-Index và Hnx-Index VD: Vào phiên giao dịch cơ sở của VN-Index ngày 28/07/2000 3. Các điều kiện niêm yết trên HOSE và HNX VN-Index, HNX-Index là gì? Cách tính […]

VN30 là gì? HNX30 là gì? Cách tính và điều kiện để vào rổ chỉ số VN30, HNX30 Update 02/2024

Nội dung trang VN30 là gì? HNX30 là gì? Cách tính và điều kiện để vào rổ chỉ số VN30, HNX30 I. VN30 và HNX30 là gì? Cách tính chỉ số VN30, HNX30 II. Cách tính Chỉ số III. Tiêu chí và phương pháp lựa chọn cổ phiếu vào rổ chỉ số VN30, HNX30 1. […]

Tỷ lệ free-float là gì? Update 02/2024

Nội dung trang Tỷ lệ free-float là gì? 1. Tỷ lệ free-float là gì? 2.Làm tròn tỷ lệ free-float 3. Xem xét tỷ lệ free-float 4. Ví dụ Tỷ lệ free-float là gì? 1. Tỷ lệ free-float là gì? Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với […]