VN-Index, HNX-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index, HNX-Index Update 04/2024

Nội dung trang

VN-Index, HNX-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index, HNX-Index

Vn-Index, Hnx-Index và UpCom Index là 3 chỉ số cơ bản chính của thị trường chứng khoán Việt Nam, được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo phương pháp nhất định. Ngoài ra còn có các chỉ số quan trọng khác như chỉ số VN30, HNX30,…Các chỉ số này phản ánh diễn biến giá thị trường cổ phiếu, tình trạng nền kinh tế và các tác động của chính sách kinh tế vĩ mô. 
Bài viết sẽ giới thiệu đến các NĐT về chỉ số Vn-Index, Hnx-Index là gì? Cách tính các chỉ số này.

VN-Index, HNX-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index, HNX-Index​

1. Chỉ số Vn-Index, Hnx-Index là gì?

 • Sở Giao Dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh( HOSE) được thành lập vào 07/2000 là một đơn vị trực thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam. 
  Chỉ số giá cổ phiếu của tất cả các công ty niêm yết tại HOSE  được gọi chung là chỉ số VN-IndexChỉ số VN-Index so sánh giá trị vốn hóa thị trường hiện tại với giá trị vốn hóa thị trường cơ sở vào ngày gốc 28/07/2000, ngày đầu tiên thị trường chứng khoán chính thức đi vào hoạt động. Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở tính trong công thức chỉ số được điều chỉnh trong các trường hợp như niêm yết mới, hủy niêm yết và các trường hợp có thay đổi về vốn niêm yết.

 • Trung Tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội đi vào hoạt động từ năm 2005. Ngày 2/1/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 01/2009/QĐ-TTg chuyển đổi trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội( HNX ). 
  HNX-Index là một chỉ số giá cổ phiếu của một số cổ phiếu được giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. 

2. Cách tính chỉ số VN-Index và Hnx-Index

 • Cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đều thể hiện mức biến động giá tính theo phương pháp bình quân gia quyền của toàn bộ các cổ phiếu trong rổ tính toán so với phiên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc và được tính theo điểm. Về nguyên tắc tính toán của cả hai chỉ số này giống nhau. Cụ thể:

  Index = frac{CMV}{BMV} times 100 

  Trong đó :

  CMV={sum {{P_{it}}{Q_{it}}} }: Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại

  BMV={sum {{P_{i0}}{Q_{i0}}} }: Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở

  {P_{i0}} : Giá của cổ phiếu i tại thời điểm gốc

  {Q_{i0}} : Khối lượng niêm yết của cổ phiếu i tại thời điểm gốc

  {P_{it}} : Giá của cổ phiếu i tại thời điểm t

  {Q_{it}} : Khối lượng niêm yết của cổ phiếu i tại thời điểm t

  Hay nói một cách tổng quát, chỉ số theo phương pháp này được xác định bằng tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu tại thời điểm t chia cho tổng giá trị thị trường các cổ phiếu tại thời điểm gốc. Tùy vào mỗi thị trường mỗi quốc gia, thì cách lấy điểm gốc sẽ hơi khác nhau một chút, ví dụ như ở Anh hay Mỹ, là các quốc gia đã phát triển lâu đời, số Doanh nghiệp tham gia niêm yết lớn nên chọn thời điểm gốc là 1000 để chỉ số biểu hiện sát hơn. Còn ở Việt Nam chỉ số cơ sở được xác định là 100.

 • Trường hợp điều chỉnh và cách tính:


  {D_1} = frac{{{V_1}}}{{({V_1} pm AV)}}{D_0}

  Trong đó:

  {D_1} : Hệ số chia mới

  {D_0} = sum {{P_{i0}}{Q_{i0}}} : Hệ số chia cũ

  {V_1} = sum {{P_{it}}{Q_{it}}} : Tổng giá trị hiện hành của các cổ phiếu đang niêm yết

  AV: Giá trị điều chỉnh cố phiếu

VD: Vào phiên giao dịch cơ sở của VN-Index ngày 28/07/2000

VN-Index ngày 28/07/2000

Phiên GD ngày 28/07/2000

– Phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 27/07/2000 có HPG và VCB với kết quả khớp lệnh như trên. 
VN-Index 
=frac{{90,000,000,000}}{{90,000,000,000}} times 100=100

VN-Index ngày 29/07/2000

Phiên GD ngày 29/07/2000

– VN-Index =frac{{92,800,000,000}}{{90,000,000,000}} times 100 =103.11

VN-Index ngày 30/07/2000

Phiên GD ngày 30/07/2000

– Ngày 30/07/2000 có thêm 2 loại cổ phiếu là: SSI và DXG được đưa vào giao dịch. Khi đó:


D = frac{{198,400,000,000}}{{94,400,000,000}} times 90,000,000,000 = 189,152,542,372.88


VN-Index =frac{{198,400,000,000}}{{189,152,542,372.88}} times 100 = 104.89

3. Các điều kiện niêm yết trên HOSE và HNX

Điều kiện niêm yết trên HOSE và HNX

Tóm tắt điều kiện niêm yết trên HOSE và HNX