Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? Update 02/2024

Nội dung trang

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự ĐHĐCĐ…

Theo tâm lý chung, nếu giá CP không được điều chỉnh giảm sau khi chia cổ tức thì gần ngày chia cổ tức, người đang giữ CP sẽ không muốn bán CP (vì NĐT mong đợi được nhận cổ tức); và ngay sau khi được chia cổ tức, NĐT đều muốn bán CP. Chính điều này sẽ làm phát sinh trường hợp: nhu cầu mua CP trước ngày hưởng cổ tức và nhu cầu bán CP sau ngày hưởng cổ tức sẽ tăng. Để cân bằng thị trường thì giá CP phải được điều chỉnh giảm ngay sau khi chia cổ tức. Ngoài ra, nếu  NĐT quyết định mua CP sau ngày được chia cổ tức thì luôn mong muốn được mua với giá thấp hơn giá trước khi chia cổ tức (vì NĐT này đến năm sau mới được chia cổ tức). Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc công bằng thì giá CP phải được điều chỉnh giảm và tỷ lệ điều chỉnh giảm đúng bằng tỷ lệ được nhận cổ tức. Nguyên tắc công bằng này được ghi nhận tại Điều 4 Luật Chứng khoán. Hơn nữa, nếu chia cổ tức bằng CP thì làm tăng lượng CP đang lưu hành. Khi xảy ra trường hợp này, giá CP đương nhiên phải được điều chỉnh giảm. Vì cùng một lượng lợi tức, nhưng được chia cho nhiều CP hơn thì giá trị của mỗi CP sẽ giảm. Bởi vậy trong ngày giao dịch không hưởng quyền, NĐT sẽ thấy giá cổ phiếu bị điều chỉnh giảm một lượng tương ứng với tỷ lệ cổ tức được trả.

Ví Dụ: Ngày 2/9/2019 là ngày giao dich không hưởng quyền cổ phiếu HPG. Nếu ngày 2/9/2019 NĐT A mua cổ phiếu HPG thì sẽ không có tên trong danh sách cổ đông nhận cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng hay còn gọi là ngày chốt danh sách cổ đông là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…Như vậy nếu nhà đầu tư mua chứng khoán vào trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền.

Theo quy định mới nhất từ 01/01/2016, thời gian thanh toán là 16h30 chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn mới sở hữu cổ phiếu, nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch(không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Ví dụ: Ngày 02/09/2019 (thứ sáu) là ngày GDKHQ, ngày 05/09/2019 (thứ hai) là ngày ĐKCC. Như vậy NĐT mua cổ phiếu trước ngày 02/09/2019 và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC or vào ngày 05/09/2019 tất cả các cổ đông có tên trong sổ đăng kí cổ đông sẽ vẫn được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.