Phân biệt quỹ đóng và quỹ mở Update 04/2024

Nội dung trang

Phân biệt quỹ đóng và quỹ mở

Quỹ mở và quỹ đóng là 2 loại hình của quỹ đại chúng. Bài viết sẽ giới thiệu về đặc điểm cũng như cách thức hoạt động của quỹ đóng và quỹ mở

So sánh quỹ đóng và quỹ mở

Quỹ đóng và quỹ mở

Quỹ đại chúng

Quỹ đại chúng, hay còn gọi là quỹ đầu tư tập thể, là những quỹ được hình thành từ vốn góp của rất nhiều nhà đầu tư và sau đó ủy thác cho một công ty đứng ra quản lý quỹ để thực hiện các hoạt động đầu tư của quỹ. Thuật ngữ Mutual Fund có nghĩa là Quỹ tương hỗ, thuật ngữ này được dùng rất nhiều ở Mỹ, nơi có hệ thống các quỹ đầu tư rất phát triển. Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được thực hiện qua những đợt phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Khi tham gia vào các quỹ công chúng, các nhà đầu tư được hưởng các lợi ích như:

  • Đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư, nhờ đó, giảm thiểu các rủi ro hệ thống.
  • Giảm thiểu các chi phí đầu tư do quy mô đầu tư của các quỹ thường lớn.
  • Vốn của các nhà đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư có chuyên môn và giàu kinh nghiệm của một công ty quản lý quỹ.
  • Các chứng chỉ quỹ cũng có tính thanh khoản như một loại cổ phiếu, nhờ đó các nhà đầu tư có thể dễ dàng bán các chứng chỉ quỹ khi cần thiết.

1.Quỹ đầu tư mở

Quỹ đầu tư mở là quỹ mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư. Theo đó, quỹ mở là quỹ được thành lập với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Giao dịch này được thực hiện trực tiếp với công ty Quản Lý Quỹ hoặc tại các Đại lý chỉ định.

2.Quỹ đầu tư đóng

Quỹ đầu tư đóng là quỹ không có nghĩa vụ mua lại chứng chỉ quỹ đầu tư được phát hành ra công chúng theo yêu cầu của nhà đầu tư. Quỹ đóng được phát hành chỉ duy nhất một lần, thông qua quá trình huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Hình thức này nhằm mục đích giúp cho  việc huy động vốn (hay đóng quỹ), các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Danh sách các quỹ đầu tư tại Việt Nam các NĐT có thể tham khảo tại: http://s.cafef.vn/danh-sach-cac-quy-dau-tu.chn