các nhân tố ; các yếu tố vừa kể ; các yếu tố ; các yếu tố ảnh hưởng ; các ; khác nhau ; nguyên nhân ; nhiều yếu tố ; nhân tố tác ; nhân tố ; những nhân tố ; những vấn đề ; những yếu tố ; thừa ; tố ; yếu tố gây nên ; yếu tố gây ; yếu tố ; yếu tố ảnh hưởng ;
các nhân tố ; các yếu tố vừa kể ; các yếu tố ; các yếu tố ảnh hưởng ; khác nhau ; liê ; liê ̣ ; nhiều yếu tố ; nhân tố tác ; nhân tố ; những nhân tố ; những vấn đề ; những yếu tố ; thừa ; tố ; yếu tố gây nên ; yếu tố gây ; yếu tố ; yếu tố ảnh hưởng ;
– (Econ) Tiến bộ kỹ thuật gia tăng ảnh hưởng của yếu tố.+ Tiến bộ kỹ thuật dẫn đến việc gia tăng mức sản lượng khi VỐN và LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐỔI.

Bạn đang xem: Yếu tố tiếng anh là gì

– (Econ) Nguồn lực sẵn có; Nguồn tài nguyên sẵn có; Sự sở hữu các yếu tố sản xuất; tính sẵn có, lượng các yếu tố sản xuất.+ Mức độ sẵn có các yếu tố sản xuất trong một vùng hay một nước thường là đất đai, lao động, vốn và kỹ thuật.
– (Econ) Thu nhập từ yếu tố sản xuất.+ Thu nhập trực tiếp có được nhừo sản xuất hàng hoá và dịch vụ hiện tại.
– (Econ) Bao thanh toán; mua nợ; Giải thoát nợ.+ Phương pháp giải thoát số nợ thương mại thông qua đó một công ty có thể bán được số nợ này cho một thể chế tài chính.

Xem thêm: Servo Là Gì – động Cơ

– (Econ) Sự cân bằng yếu tố sản xuất – giá cả.+ Một định đề nảy sinh từ CÁCH TIẾP CẬN HECKSCHER – OHLIN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ cho rằng với một số giả thiết hạn chế, THƯƠNG MẠI TỰ DO là sự thay thế hoàn hảo cho việc di chuyển yếu tố sản xuất và sẽ có tác dụng san bằng mức thanh toán cho bất kỳ một yếu tố sản xuất nào trên phạm vi toàn thế giới, chẳng hạn như mức tiền công của tất cả các nước phải bằng nhau.
– (Econ) Giới hạn yếu tố sản xuất – giá cả.+ Thuật ngữ này do PAUL SAMUELSON đưa ra, chỉ mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa mức tiền công và lợi nhuận trong lý thuyết tăng trưởng.

Xem thêm: Take Off Là Gì

– (Econ) Sự đảo ngược các yếu tố sản xuất.+ Một trong các giả thiết củaCÁCH TIẾP CẬN HECKSCHER – OHLIN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ là các hàm sản xuất hàng hoá khác nhau ở tỷ số, cường độ sử dụng các yếu tố sản xuất và một hàng hoá sử dụng.
English Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:Tweet
Vietnamese Translator. English to Viet Dictionary and Translator. Tiếng Anh vào từ điển tiếng việt và phiên dịch. Formely VietDicts.com.© 2015-2021. All rights reserved. Terms & Privacy – Sources

Chuyên mục: Hỏi Đáp