Trong hợp tác thương mại bao giờ cũng có những phàn nàn không mong muốn. Cùng aroma học những mẫu câu khi yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường bằng tiếng Anh nhé:

*

– The good was severely damaged.

Bạn đang xem: Yêu cầu tiếng anh là gì

Hàng hóa bị hư hỏng nghiêm trọng.

– The quality of the goods is unfit for human consumption.

Chất lượng hàng hóa không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng.

– The produce is far below the sample.

Hàng hóa kém chất lượng so với hàng mẫu.

– The goods are not up to the standard.

Hàng hóa không đạt tiêu chuẩn.

– The toys you produced are not in accordance with the contract.

Đồ chơi được sản xuất sai nội dung mẫu mã trong hợp đồng.

– Your products are without safe guarantee.

Hàng hóa không đảm bảo an toàn.

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

– We have to ask for a compensation to cover the loss incurred.

Chúng tôi yêu cầu bồi thường những thiệt hại đã xảy ra.

– It left us no other choice but ask a claim on you.

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu bồi thường.

– It’s only reasonable that you should compensate us for the loss.

Đó là điều hợp lí khi chúng tôi đề nghị bồi thường mất mát.

– I claim on my auto insurance to cover the cost of repairing the damage that the recent storm caused to my car.

Xem thêm: Cast Là Gì

Tôi yêu cầu hãng bảo hiểm tự động chi trả cho chi phí sửa chữa thiệt hại mà cơn bão gần đây đã gây ra cho chiếc xe ô tô của tôi.

– I am interested to hear how your company can compensate us for the distress we suffered.

Tôi đang rất trông chờ vào việc công ty sẽ làm thế nào để bù đắp những thiệt hại mà chúng tôi phải gánh chịu.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

– Please be assured that we can make it.

Chúng tôi cam đoan có thể tìm ra nguyên nhân.

– We’ll make it clear.

Chúng tôi sẽ làm rõ nguyên nhân gây ra thiệt hại.

– I have said to the manager already.

Tôi đã trình báo với quản lý rồi.

– Please show your purchase receipt.

Xin vui lòng xuất hóa đơn mua hàng.

– We agree to settle your claims.

Chúng tôi đồng ý giải quyết các yêu cầu của ông.

– I’ll pass on your complaint at once.

Chúng tôi sẽ chuyển đơn khiếu nại của ông đi ngay.

– Though the complaint is true, there may be other factors in it.

Mặc dù đơn kiện là đúng, vẫn có những yếu tố sai khác trong yêu cầu bồi thường.

Xem thêm: In Good Faith Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

– The result of the investigation said that the damage was caused sometime in packing.

Chuyên mục: Hỏi Đáp