Xuất khẩu hàng hóa là hoạt động kinh doanh ngoại thương mang hàng hóa, dịch vụ của quốc gia này bán cho quốc gia khác. Đây là hoạt động giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Bạn đang xem: Xuất khẩu là gì

Xuất khẩu hàng hóa là hoạt động kinh doanh ngoại thương mang hàng hóa, dịch vụ của quốc gia này bán cho quốc gia khác.

Xuất khẩu hàng hóa mang lại nhiều vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế:

Đem lại doanh thu cho doanh nghiệp:

*

Việc bán hàng cho khách hàng nước ngoài chính là cách mở rộng thị trường vượt ra khỏi biên giới quốc gia.

Góp phần nâng tầm của doanh nghiệp nội địa. Đây cũng là một trong những lợi ích chính yếu mà buôn bán quốc tế đem lại.

Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Đem lại nguồn ngoại tệ cho đất nước:

Lợi ích này mang tính vĩ mô và cũng là yếu tố then chốt mà các quốc gia khuyến khích hoạt động xuất khẩu để đảm bảo cán cân thanh toán, tăng tích lũy và dự trữ ngoại tệ.

Xuất khẩu hàng hóa bao gồm các hình thức phổ biến:

Xuất khẩu trực tiếp: Hai bên mua bán hàng sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng ngoại thương.

Xuất khẩu gián tiếp (ủy thác):Với hình thức này, bên có hàng sẽ ủy thác cho một đơn vị khác gọi là bên nhận ủy thác để tiến hành xuất khẩu trên danh nghĩa của bên nhận ủy thác.

Gia công hàng xuất khẩu:Là hình thức mà công ty trong nước nhận tư liệu sản xuất từ công ty nước ngoài về để sản xuất hàng hóa dựa trên yêu cầu của bên đặt hàng.

Xem thêm: Alert Là Gì

Hàng hóa làm ra sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài theo chỉ định của công ty đặt hàng.

Ngoài các hình thức phổ biến trên, ngày nay xuất khẩu hàng hóa còn có thêm các hình thức mới như:

Xuất khẩu tại chỗ: Người xuất khẩu Việt Nam bán hàng cho thương nhân nước ngoài và được nhà nhập khẩu chỉ định giao hàng cho một đơn vị khác trên lãnh thổ Việt Nam.

Tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất:

Là hình thức mà hàng hóa chỉ tạm thời đưa vào lãnh thổ Việt Nam rồi sau đó lại được xuất sang nước khác.

Hoặc hàng trong nước được tạm xuất ra nước ngoài và sau một thời gian nhất định lại được nhập về.

Buôn bán đối lưu: Người mua đồng thời là người bán và ngược lại, với lượng hàng xuất và nhập khẩu có giá trị tương đương.

Xuất khẩu theo nghị định thư ký kết giữa các Chính phủ.

Xem thêm: Vine Là Gì – Nghĩa Của Từ Vine

Bài viết xuất khẩu hàng hóa là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Chuyên mục: Hỏi Đáp