Trong tự động hóa Selen, nếu các phần tử không được tìm thấy bởi các định vị chung như id, class, name, vv thì XPath trong Selenium WebDriver được sử dụng để tìm một phần tử trên trang web.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu thức XPath và biểu thức XPath khác nhau để tìm ra các phần tử phức tạp hoặc phần tử động, mà các thuộc tính của nó thay đổi động khi tải lại trang hoặc bất kỳ hoạt động nào.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học:

XPath là gì? Các loại XPath Sử dụng XPath xử lý các phần tử phức tạp và động trong Selenium

Trong bài này, chúng ta sử dụng ChroPath plugin trên trình duyệt Chrome để xác định XPath.

Bạn đang xem: Xpath là gì

2. XPath là gì?

XPath được định nghĩa là đường dẫn XML. Nó là một cú pháp hoặc ngôn ngữ để tìm kiếm bất kỳ phần tử nào trên trang web bằng cách sử dụng biểu thức XML path. XPath được sử dụng để tìm vị trí của bất kỳ phần tử nào trên trang web bằng cách sử dụng cấu trúc DOM HTML. Định dạng cơ bản của XPath được giải thích bên dưới.

*

Cú pháp XPath

XPath chứa đường dẫn của phần tử nằm ở trang web. Cú pháp chuẩn để tạo XPath là.

*

XPath tương đối

Đối với Xpath tương đối, đường dẫn bắt đầu từ giữa cấu trúc DOM HTML. Nó bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép (//), có nghĩa là nó có thể tìm kiếm phần tử ở bất kỳ đâu trên trang web.

Bạn có thể bắt đầu từ giữa cấu trúc DOM HTML và không cần phải viết xpath dài lê thê.

Dưới đây là ví dụ về biểu thức XPath tương đối của cùng một phần tử được hiển thị trong màn hình dưới đây. Đây là định dạng phổ biến được sử dụng để tìm phần tử thông qua XPath tương đối.

Xem thêm: Cv Là Viết Tắt Của Từ Gì, Cv Là Từ Viết Tắt Của Từ Curriculum

*

3. Sử dụng XPath xử lý các phần tử phức tạp và động trong Selenium

1) XPath cơ bản

Biểu thức XPath chọn các ndoe hoặc danh sách các node trên cơ sở các thuộc tính như ID, name, class, vv từ tài liệu XML

Một số biểu thức xpath cơ bản hơn:

*

Các ví dụ khác:

Xem thêm: Cao Trình Là Gì – Nghĩa Của Từ Cao Trình Trong Tiếng Việt

4) Hàm starts-with() trong XPath

Với các trang web động khi tải lại hoặc các hoạt động khác tương tự thì giá trị thuộc tính của các phần tử bị thay đổi. Trong trường hơp này, bạn nên sử dụng hàm này để tìm phần tử có thuộc tính thay đổi động. Bạn cũng có thể tìm thấy phần tử có giá trị thuộc tính là tĩnh (không thay đổi). Ví dụ -: Giả sử ID của phần tử cụ thể thay đổi động như:

Id = “message12”

Id = “message345”

Id = “message8769”

Trong đó, các ký tự bắt đầu giống thì giống nhau.

Ví dụ sau tìm thấy 2 phần tử trên trang web https://demo.moodle.net/login/index.php

*

5) Hàm text() trong XPath

Với phương thức này, chúng ta có thể tìm thấy phần tử có văn bản khớp với văn bản được chỉ định. Ví dụ sau tìm phần tử có text = “Nhớ tài khoản”.
Chuyên mục: Hỏi Đáp