Sự khác biệt tôi nhận thấy là WSDL chứa XSD và trong WSDL chúng ta có thể khai báo các hoạt động, nhưng không phải trong XSD. Đúng không?

XSD định nghĩa một lược đồ là định nghĩa về cách cấu trúc một tài liệu XML. Bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra xem một tài liệu XML đã cho có hợp lệ không và tuân theo các quy tắc bạn đã đặt ra trong lược đồ.

Bạn đang xem: Wsdl là gì

WSDL là một tài liệu XML mô tả một dịch vụ web. Nó cho thấy các hoạt động có sẵn và cách dữ liệu nên được cấu trúc để gửi đến các hoạt động đó.

Các tài liệu WSDL có XSD liên quan cho thấy những gì hợp lệ để đưa vào tài liệu WSDL.

WSDL(Ngôn ngữ mô tả dịch vụ web) mô tả dịch vụ của bạn và các hoạt động của nó – dịch vụ được gọi là gì, nó cung cấp phương thức nào, loại tham số và giá trị trả về nào cho các phương thức này?

Đó là một mô tả về hành vi của dịch vụ – đó là chức năng.

Xem thêm: Alias Là Gì – Nghĩa Của Từ Alias

XSD(Định nghĩa lược đồ Xml) mô tả cấu trúc tĩnh của các loại dữ liệu phức tạp được trao đổi bởi các phương thức dịch vụ đó. Nó mô tả các loại, các trường của chúng, bất kỳ hạn chế nào trên các trường đó (như độ dài tối đa hoặc mẫu biểu thức chính quy), v.v.

Đó là một mô tả về kiểu dữ liệu và do đó các thuộc tính tĩnh của dịch vụ – đó là về dữ liệu.

187
23 thg 12, 2009marc_s
XSD: Định nghĩa lược đồ XML. 

XML: Ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng.

Xem thêm: Inquiry Là Gì

WSDL: Ngôn ngữ định nghĩa dịch vụ web. 

Tôi sẽ không trả lời về mặt kỹ thuật. Tôi đang nhắm mục tiêu giải thích này ở người mới bắt đầu.

Không dễ để giao tiếp giữa hai ứng dụng khác nhau được phát triển bằng hai công nghệ khác nhau. Ví dụ, một công ty ở Chicago có thể phát triển ứng dụng web bằng Java và một công ty khác ở New York có thể phát triển ứng dụng bằng C # và khi hai công ty này quyết định chia sẻ thông tin thì XML sẽ xuất hiện. Nó giúp lưu trữ và vận chuyển dữ liệu giữa hai ứng dụng khác nhau được phát triển bằng các công nghệ khác nhau. Lưu ý: Không giới hạn ở ngôn ngữ lập trình, vui lòng nghiên cứu về việc vận chuyển thông tin giữa hai ứng dụng khác nhau. 

XSD là một định nghĩa lược đồ. Ý tôi là, nó bảo người dùng phát triển XML của họ trong một lược đồ như vậy. Vui lòng xem hình ảnh bên dưới và vui lòng theo dõi chặt chẽ với phần tử “load-on-startup” và loại của nó là số nguyên. Trong hình ảnh XSD, bạn có thể thấy nó có nghĩa là giá trị nguyên cho “tải khi khởi động” và do đó khi người dùng tạo XML của mình, họ đã chuyển một giá trị int cho phần tử cụ thể đó. Xin nhắc lại, XSD là một lược đồ và kiểu trong khi XML là một hình thức để giao tiếp với một ứng dụng hoặc hệ thống khác. Người ta phải xem XSD và tạo XML theo cách như vậy nếu không nó sẽ không giao tiếp với một ứng dụng hoặc hệ thống khác được phát triển với một công nghệ khác. Một công ty ở Chicago cung cấp một mẫu XSD cho một công ty ở Texas để viết hoặc tạo XML của họ theo định dạng XSD đã cho. Nếu công ty ở Texas không tuân thủ các quy tắc hoặc lược đồ được đề cập trong XSD thì không thể mong đợi thông tin chính xác từ công ty ở Chicago. Có rất nhiều việc phải làm sau câu chuyện nói trên, mà một người nghiệp dư hoặc người mới phải biết trong khi viết mã cho một số điều như tôi đã nói ở trên. Nếu bạn thực sự muốn biết những gì xảy ra sau đó thì tốt hơn là ngồi với các kỹ sư phần mềm cao cấp, những người thực sự phát triển dịch vụ web. Tiếp đến là WSDL, vui lòng theo dõi các hình ảnh và cố gắng tìm ra WSDL sẽ phù hợp với nơi nào. 

******/TÌM HIỂU ======== Dưới đây là một phần hình ảnh XML ========== ************ ***

*

******/TÌM HIỂU ======== Dưới đây là một phần hình ảnh XSD ========== ******/4 ***

*

******/TÌM HIỂU ======== Dưới đây là hình ảnh WSDL một phần ======= ******/4/4

*

Tôi đã phải tạo một WSDL mẫu cho một dịch vụ web có tên là Book. Lưu ý, đó là XSD nhưng bạn phải gọi nó là WSDL (Ngôn ngữ định nghĩa dịch vụ web) vì nó rất đặc trưng cho Dịch vụ web. WSDL bên dưới (hay nói cách khác là XSD) được tạo cho một lớp có tên Book.Java và nó đã tạo ra một dịch vụ SOAP. Cách dịch vụ web SOAP tạo ra nó là một chủ đề khác nhau. Người ta phải viết một lớp Java và trước khi thực hiện nó tạo ra như một dịch vụ web, người dùng phải đảm bảo API Axis2 được cài đặt và dịch vụ web Tomcat to Host được đặt đúng chỗ. 

Là một người phục vụ (người cho phép người khác (khách hàng) truy cập thông tin hoặc dữ liệu từ hệ thống của họ) thực sự mang lại cho khách hàng (người cần sử dụng thông tin hoặc dữ liệu của người phục vụ) truy cập hoàn toàn vào dữ liệu thông qua Dịch vụ web trái đất sẵn sàng để lộ Cơ sở dữ liệu của họ cho người ngoài. Giống như công ty của tôi, đã quyết định cung cấp một số thông tin về các sản phẩm thông qua Dịch vụ web, do đó chúng tôi phải tạo mẫu XSD và truyền lại cho một số khách hàng muốn làm việc với chúng tôi. Họ phải viết một số mã để sử dụng hoàn toàn XSD đã cho và thực hiện các cuộc gọi Dịch vụ web để lấy dữ liệu từ người phục vụ và chuyển đổi dữ liệu trở lại yêu cầu phù hợp của họ, sau đó hiển thị hoặc xuất bản dữ liệu hoặc thông tin về sản phẩm trên trang web của họ. Một ví dụ đơn giản sẽ là đặt vé FLIGHT. Một hãng hàng không sẽ cho phép các bên thứ ba sử dụng dữ liệu chuyến bay trên trang web của họ để bán vé. Nhưng một lần nữa có nhiều hơn thế, chỉ là không cho đại lý vé máy bay của bên thứ ba bán vé, sẽ có đồng bộ hóa và bảo mật tại chỗ. Nếu không có đồng bộ hóa thì có 100% cơ hội hơn 1 khách hàng có thể mua cùng một vé máy bay từ nhiều nguồn khác nhau. 

Tôi hy vọng các chuyên gia sẽ đóng góp cho câu trả lời của tôi. Thật khó cho người mới hoặc người mới hiểu XML, XSD và sau đó làm việc trên Dịch vụ web. 

Chuyên mục: Hỏi Đáp