‘Work’ có nghĩa là làm việc, công việc. Khi kết hợp với các giới từ, nó tạo thành các nghĩa rất đa dạng.

Bạn đang xem: Work on là gì

1. work away: tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động

2. work down: tụt xuống, hạ xuống

3. work in: đưa vào, để vào

4. work off: biến mất, tiêu tan; gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục–> to work off one’s fat: làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi–> to work off arrears of correspondence: trả lời hết thư từ còn đọng

5. work on: tiếp tục làm việc/ làm tác động tới; chọc tức (ai)

6. work out: đến đâu; kết thúc; thi hành, thực hiện, tiến hành (một công việc); trình bày, phát triển (một ý kiến)…

7. work round: quay, vòng, rẽ, quành

8. work up: lên dần, tiến triển; gia công; gây nên, gieo rắc (sự rối loạn); nghiên cứu để nắm được (vấn đề); mô tả tỉ mỉ

9. work oneself up: nổi nóng, nổi giận

10. work oneself up to: đạt tới (cái gì) bằng sức lao động của mình

Ví dụ:

I worked away at the problem until I solved it.

Tôi vẫn tiếp tục xem xét vấn đề cho đến khi tôi giải quyết được nó.

I need to work off my debt.

Xem thêm: Azotemia Là Gì – Chứng Nito Huyết, Nguyên Lý Nội Khoa

Tôi cần phải thanh toán hết món nợ của mình.

Don’t work yourself up over Sally. She’s not worth it.

Xem thêm: Miếu Địa Là Gì – Tử Vi Đẩu Số Tử Vi Là Một Môn Khoa Học

Đừng tức giận với Sally. Cô ấy không đáng để bạn làm điều đó.

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

*

Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lastest version

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

Bản tin trưa 6/2: Ông Tập thăm siêu thị – tay chỉ ‘bắp cải rẻ’ chân rảo bước không xem ‘thịt lợn đắt’

Bản tin tối 5/2: Thế giới có 4.000 biến thể virus viêm phổi Vũ Hán; Trung – Anh đại chiến truyền thông

Bản tin trưa 6/2: Ông Tập thăm siêu thị – tay chỉ ‘bắp cải rẻ’ chân rảo bước không xem ‘thịt lợn đắt’

Bản tin tối 5/2: Thế giới có 4.000 biến thể virus viêm phổi Vũ Hán; Trung – Anh đại chiến truyền thông

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

#1038-Người xưa trị quốc như thế nào mà- “Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi”

#1038-Người xưa trị quốc như thế nào mà- “Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi”

Giai thoại Tô Đông Pha (kỳ 2): Triều đại mất đi một Tể tướng, Thi đàn xuất hiện một cao nhân

Từ chối mặc áo tắm trong cuộc thi sắc đẹp – Hoa hậu Canada giải thích lý do

Cứu nước Mỹ không phải dựa vào TT Trump, mà ở việc con người trở về với đức tin vào Thần như thế nào

Chuyên mục: Hỏi Đáp