VI gì cái gì những gì

VI bằng gì

VI thật đáng tiếc! tiếc nhỉ tiếc quá

VI bằng cách nào

what advantages does sth have?
VI ăn được cái gì
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

expand_more Cần thỏa mãn những yêu cầu để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

expand_more Những sẽ được xây dựng tại khu này trong tương lai?
more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Dẫn đến bab.la warning Yêu cầu chỉnh sửa
EN

what a pity!

thật đáng tiếc!
EN

what advantages does sth have?

ăn được cái gì

Ví dụ về cách dùng từ “what” trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

English In my opinion, …is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa
Tôi thấy rằng… là một nhân viên rất chăm chỉ và nỗ lực, luôn nắm bắt được công việc cần làm là gì.

Bạn đang xem: What nghĩa là gì

Xem thêm: Letter Of Indemnity Là Gì, Thất Lạc Vận đơn đường Biển

Xem thêm: Thói Quen Là Gì – Sức Mạnh Của Thói Quen

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

more_vert open_in_new Link to source warning Yêu cầu chỉnh sửa

English western clothingwestern educationwestern ladywesternizationwesternmostwetwet behind the earswetlandwhalewharf what what a pity!what advantages does sth have?what is in it for sb?whateverwheatwheat flourwheelwheelbarrowwheelchairwhen

Sống ở nước ngoài Sống ở nước ngoài Everything you need to know about life in a foreign country. Đọc thêm
Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu
Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

người dich Từ điển Động từ Đố vui Trò chơi Cụm từ & mẫu câu

Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. All rights reserved.

Điều kiện sử dụng Chính sách bảo mật Cookie Policy

Chuyên mục: Hỏi Đáp