Nếu bạn có PC Windows, hãy mở Trình quản lý tác vụ và chắc chắn bạn sẽ thấy một hoặc nhiều quy trình Thời gian chạy máy chủ của khách hàng (csrss.exe) đang chạy trên PC của bạn. Quá trình này là một phần thiết yếu của Windows.

Bạn đang xem: What is client server runtime process (csrss

Bài thienmaonline.vnết này là một phần trong chuỗi liên tục của chúng tôi giải thích các quy trình khác nhau được tìm thấy trong Trình quản lý tác vụ, như svchost.exe, dwm.exe, ctfmon.exe, mDNSResponder.exe, rundll32.exe, Adobe_Updater.exe và nhiều quy trình khác. Không biết những dịch vụ đó là gì? Bắt đầu đọc tốt hơn!

Quá trình chạy máy chủ của khách hàng là gì?

Quá trình csrss.exe là một phần quan trọng của hệ điều hành Windows. Trước Windows NT 4.0, được phát hành năm 1996, csrss.exe chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống con đồ họa, bao gồm quản lý các cửa sổ, vẽ mọi thứ trên màn hình và các chức năng khác của hệ điều hành có liên quan.

Với Windows NT 4.0, nhiều chức năng trong số này đã được chuyển từ Quy trình Thời gian chạy Máy chủ Máy khách, chạy như một quy trình thông thường, sang nhân Windows. Tuy nhiên, quy trình csrss.exe vẫn chịu trách nhiệm cho các cửa sổ điều khiển và quá trình tắt máy, đây là các chức năng quan trọng trong Windows.

Trước Windows 7, quy trình CSRSS đã tự vẽ các cửa sổ giao diện điều khiển (Command Prompt). Trên Windows 7 trở lên, quá trình Console Host (conhost.exe) vẽ các cửa sổ giao diện điều khiển. Tuy nhiên, csrss.exe vẫn chịu trách nhiệm khởi chạy quy trình conhost.exe khi cần thiết.

Nói cách khác, quá trình này chịu trách nhiệm cho một vài chức năng hệ thống quan trọng trong nền. Đó chỉ là cách Windows làm mọi thứ.

Tôi có thể vô hiệu hóa nó?

*

Bạn không thể vô hiệu hóa quá trình này, vì đây là một phần quan trọng của Windows. Dù sao, không có lý do gì để vô hiệu hóa nó – dù sao thì nó cũng sử dụng một lượng tài nguyên nhỏ và chỉ thực hiện một vài chức năng hệ thống quan trọng.

Nếu bạn vào Trình quản lý tác vụ và cố gắng kết thúc Quá trình chạy máy chủ của máy khách, Windows sẽ thông báo cho bạn rằng PC của bạn sẽ không sử dụng được hoặc tắt. Nhấp qua cảnh báo này và bạn sẽ thấy một thông báo Truy cập bị từ chối. Đây là một quy trình được bảo vệ mà bạn không thể chấm dứt.

Xem thêm: Cheeky Là Gì – What Does Cheeky Mean

Windows luôn khởi chạy quá trình này khi khởi động. Nếu csrss.exe không thể khởi chạy khi Windows khởi động, Windows sẽ có màn hình xanh với mã lỗi 0xC000021A. Đó là quá trình quan trọng như thế nào.

Nó có thể là một thienmaonline.vnrus?

Điều này là bình thường đối với quy trình này – hoặc thậm chí nhiều quy trình có tên này – luôn luôn chạy trên Windows. Tệp csrss.exe hợp pháp nằm trong thư mục C: Windows system32 trên hệ thống của bạn. Để xác minh đó là Quá trình Thời gian chạy Máy chủ Khách hàng thực sự, bạn có thể nhấp chuột phải vào Trình quản lý tác vụ và chọn Vị trí tệp Mở Mở.

*

File Explorer hoặc Windows Explorer sẽ mở ra thư mục C: Windows System32 chứa tệp csrss.exe.

Nếu ai đó nói với bạn rằng tệp csrss.exe nằm trong C: Windows System32 là một thienmaonline.vn-rút, đó là một trò lừa bịp. Đây là tệp thực và thienmaonline.vnệc xóa nó sẽ gây ra sự cố với PC của bạn.

Những kẻ lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật đã được biết là nói nếu bạn thấy csrss.exe trên PC, bạn có phần mềm độc hại. Mọi PC đều có Quá trình Thời gian chạy Máy chủ Máy khách đang chạy và điều đó là bình thường. Đừng để lừa đảo!

Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về phần mềm độc hại, dù sao thì cũng nên chạy quét chống thienmaonline.vn-rút. Phần mềm độc hại đôi khi có thể lây nhiễm hoặc thay thế các tệp Windows hợp pháp.

Xem thêm: Voltage là gì ? có lợi ích gì?

*

Nếu tệp csrss.exe nằm trong bất kỳ thư mục nào khác, bạn có vấn đề. Một số chương trình phần mềm độc hại ngụy trang thành csrss.exe để tránh sự nghi ngờ. (Bản sao bổ sung của tệp có thể nằm trong các thư mục khác, nhưng chúng không nên chạy từ thư mục đó.)

Cho dù bạn thấy tệp csrss.exe trong thư mục sai hoặc bạn chỉ lo ngại rằng bạn có thể có phần mềm độc hại nói chung, bạn nên chạy quét hệ thống bằng công cụ chống thienmaonline.vn-rút ưa thích của mình. Nó sẽ kiểm tra PC của bạn để tìm phần mềm độc hại và loại bỏ bất cứ thứ gì nó tìm thấy.

Chuyên mục: Hỏi Đáp