Bạn đang xem: Waste là gì

Bỏ hoang, không có người ở, không canh tác, không sử dụng, không thích hợp để sử dụng (đất) waste land đất hoang to lie waste để hoang; bị bỏ hoang

Bỏ đi, vô giá trị, không được dùng nữa, bị thải đi waste gas; waste steam khí thừa waste paper giấy lộn, giấy vứt đi waste water nước thải, nước bẩn đổ đi

( (thường) số nhiều) hoang mạc, vùng hoang vu; sa mạc the arid wastes of the Sahara sa mạc khô cằn Sahara
( (thường) số nhiều) cảnh thê lương, cảnh buồn thảm the derelict waste of disused factories cảnh thuê lương, bỏ hoang của những nhà máy không còn hoạt động nữa
Rác rưởi, đồ thải, thức ăn thừa radioactive waste from nuclear power stations chất thải phóng xạ của các nhà máy điện hạt nhân
(kỹ thuật) vật thải ra, vật vô giá trị không dùng nữa printing waste giấy in còn lại; giấy vụn sau khi đóng sách

Xem thêm: Phân Kỳ Là Gì – Phân Kỳ (Divergence)

Thật chỉ phí thì giờ to run (go) to waste uổng phí đi to prevent a waste of gas để ngăn ngừa sự hao phí hơi đốt

Lãng phí, uổng phí to waste one”s time lãng phí thì giờ to waste one”s words nói uổng lời waste not, want not không phung phí thì không túng thiếu
Làm hao mòn; làm yếu đi, làm gầy đi a wasting disease một bệnh làm hao mòn sức khoẻ
Chất thải 1. Những chất không dùng đến được thải ra từ quá trình sản xuất. 2. Chất phế thải từ nơi cư trú của người hoặc động vật.
đất thừa

Giải thích EN: The quantity of excavated material that exceeds fill.

Giải thích VN: Lượng vật liệu đắp lên vượt quá khoảng lấp.

nước bẩn annual waste water discharge lượng nước bẩn thải ra hàng năm automatic waste water preventer hộp tự động tách nước bẩn automatic waste water preventer thùng tự động tách nước bẩn waste well giếng thấm nước bẩn waste-pipe ống thoát nước bẩn
nước thải

Giải thích EN: Dirty water resulting from mining use, industrial use, or other industrial wastes.

Giải thích VN: Nước bẩn sinh ra từ khai mỏ, công nghiệp, hay các chất thải công nghiệp khác.

central waste water treatment sự xử lý tập trung nước thải design of quantity waste water lượng nước thải tính toán domestic waste nước thải sinh hoạt factory waste nước thải công nghiệp floor waste gully rãnh nước thải dưới sàn floor waste gully rãnh nước thải trên sàn indirect waste nước thải gián tiếp indirect waste pipe ống thoát nước thải gián tiếp industrial waste water nước thải công nghiệp kitchen waste water nước thải nhà bếp lateral flow of waste water lượng nước thải ở bên lateral flow of waste water lượng nước thải ở sườn municipal waste nước thải thành phố oil-containing waste water nước thải chứa dầu oleiferous waste water nước thải có dầu primary waste water treatment sự xử lý sơ bộ nước thải reclaimed waste water nước thải thu hồi trade waste disposal sự xử lý nước thải (trong công nghiệp) waste ditch mương chứa nước thải waste pipe đường ống nước thải waste pipe ống xả nước thải waste purification system hệ thống làm sạch nước thải waste space khoảng chứa nước thải waste stack ống đứng xả nước thải waste steam hơi nước thải waste water clarification làm trong nước thải waste water clarification sự lắng trong nước thải waste water discharge wave sự tháo nước thải waste water outlet công trình xả nước thải (nhà máy thủy điện) waste water sedimentation sự lắng cặn nước thải waste water treatment việc xử lí nước thải waste water treatment plant nhà máy xử lý nước thải waste-water purification plant trạm làm sạch nước thải
nước tháo rửa (buồng vệ sinh)
phế liệu cotton waste bông phế liệu explosive waste phế liệu dễ nổ industrial waste phế liệu công nghiệp nonrecovery waste materials phế liệu hoàn toàn production waste phế liệu sản xuất quarry waste phế liệu mỏ recovery waste materials phế liệu còn dùng lại được stone waste phế liệu ở mỏ đá tin plate waste phế liệu sắt tây utility waste phế liệu tận dụng được waste acid phế liệu axit waste coal phế liệu than waste disposal sự xử lý phế liệu waste dump bãi thải phế liệu waste incinerator lò đốt phế liệu waste ore phế liệu quặng waste storage kho phế liệu waste utilization sự sử dụng phế liệu waste yard bãi phế liệu waste-heat boiler nồi hơi nhiệt phế liệu

Xem thêm: Megapixel Là Gì – Chấm Càng Cao, Chụp Hình Càng đẹp

phế phẩm utilization of waste products sự sử dụng phế phẩm waste casting phế phẩm đúc waste metal phế phẩm kim loại waste product phế phẩm (không sử dụng)

Chuyên mục: Hỏi Đáp