Đã có tài khoản Payoneer?

Đăng nhập ngay để có thêm thông tin và trải nghiệm cá nhân hóa trình duyệt

*

Lùi lại

Tại sao tôi bị yêu cầu cung cấp thông tin thuế?

Cách nộp thông tin thuế?

Sau khi chọn Payoneer là phương thức thanh toán, bạn sẽ nhận được một email có chứa một liên kết đến thuật sĩ trực tuyến hướng dẫn bạn trong việc gửi “W”. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc trả lời các câu hỏi trực tuyến, vui lòng tham khảo trang web của IRS hoặc tham khảo ý kiến tư vấn thuế.

Bạn đang xem: W/w là gì

Mẫu W-9 và W-8 là gì?

IRS cung cấp những mẫu đơn này và được sử dụng bởi công ty bạn làm việc cùng trong việc thu nhập thông tin xác nhận và tình trạng thuế của bạn. Những thông tin bạn cung cấp sẽ được gửi trực tiếp tới công ty bạn làm việc cùng và không phải tới IRS.

Công ty đó cần thông tin này để biết bao nhiêu thuế (nếu có) được giảm từ thanh toán của bạn và để gửi mẫu đơn thuế liên quan tới IRS.

Tôi được chuyển qua mẫu W-9 sau khi dùng thuật sĩ trực tuyến. Mẫu W-9 là gì?

Mẫu đơn này được sử dụng cho người Mỹ và các tổ chức cung cấp thông tin về mã số thuế và giấy chứng nhận.

Người Mỹ nghĩa là gì?

Theo liên bang thuế Mỹ, bạn được coi là người Mỹ khi bạn đạt một trong những điều sau:

1.          Cá nhân là cư dân Mỹ
2.        Cá nhân là người nước ngoài sống tại Mỹ

Tổ chức Mỹ nghĩa là gì?

Theo liên bang thuế Mỹ, bạn được coi là tổ chức Mỹ khi đạt một trong những điều kiện sau:

1.       Quan hệ đối tác, công ty, hiệp hội hoặc các tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc theo pháp luật của Hoa Kỳ
2.       Tài sản
3.      Tổ chức

Tôi được chuyển qua mẫu W-8BEN sau khi dùng thuật sĩ trực tuyến. Mẫu W-8BEN là gì?

Mẫu W-8BEN được sử dụng cho người nước ngoài và tổ chức làm việc cho công ty Mỹ. IRS yêu cầu người nộp thuế không phải ở Mỹ hoàn thành mẫu đơn này để được miễn yêu cầu báo cáo thuế từ Mỹ. Thậm chí nếu bạn không phải là người Mỹ nhưng công ty mà bạn đang làm việc là – bạn được yêu cầu để cung cấp các thông tin về thuế

Người nước ngoài nghĩa là gì?

Theo liên bang thuế Mỹ, bạn được coi là người nước ngoài nếu bạn đạt một trong những điều kiện sau:

1.              Cá nhân không sống tại Mỹ
2.            Cá nhân không phải là người Mỹ

Công ty nước ngoài nghĩa là gì?

Theo liên bang thuế Mỹ, bạn được coi là công ty nước ngoài nếu bạn đạt một trong những điều kiện sau:

1.          Đối tác nước ngoài
2.         Công ty nước ngoài
3.         Bất động sản nước ngoài

Tôi là người nước ngoài/ công ty nước ngoài. Làm sao tôi biết được nếu có hiệp ước thuế giữa Mỹ và đất nước của tôi.

Nếu tôi không cung cấp mẫu đơn “W”?

Thanh toán của bạn từ công ty đó sẽ bị chậm hoặc bạn sẽ không nhận được thanh toán.

Vui lòng lưu ý thanh toán từ các nhân và công ty khác không phải từ Mỹ thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Xem thêm: Vàng Là Gì – Những điều Thú Vị ít Biết Về Vàng

Sau khi gửi mẫu “W”, tôi phát hiện ra tôi điền sai. Tôi phải làm gì?

Vui lòngLiên Lạc với Chúng Tôi để được hỗ trợ.

Tôi nhận được tin nhắn rằng mẫu “W” của tôi đã hết hạn/ sắp hết hạn. Tôi có cần gửi mẫu mới không?

Sử dụng đường kink trong email bạn nhận được để để đăng nhập vào thuật sĩ trực tuyến và gửi mẫu đơn mới. Vui lòng lưu ý mẫu đơn sẽ bị hết hạn sau 1 năm.

Tôi đã gửi mẫu “W” qua thuật sĩ trực tuyến. Khi nào tôi cần gửi lại mẫu mới nếu chưa hết hạn?

Bạn cần gửi lại mẫu mới nếu gặp phải một trong những trường hợp sau:

1.       Bạn thay đổi tên (ví dụ do kết hôn hoặc theo tổ chức)
2.      Thay đổi quốc tịch

Vui lòng kiểm tra lại mẫu đơn của bạn đã gửi và gửi lại mẫu “W” với thông tin chính xác.

Tôi làm việc cùng với nhiều công ty khác nhau, họ đều yêu cầu tôi nộp mẫu “W”. Tôi có cần gửi mẫu đơn với mỗi công ty không?

Có. Bạn cần gửi mẫu đơn với mỗi công ty riêng biệt. Để thuận tiện cho bạn: nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Payoneer, mỗi mẫu sẽ được điền tự động với thông tin mà bạn điền vào những mẫu trước.

Tôi cần ai đó giúp đỡ trong việc điền mẫu “W”. Tôi có thể liên lạc Payoneer để trợ giúp?

Payoneer không có đủ thẩm quyển cung cấp hay tư vấn bạn điền mẫu “W”. Vui lòng liên lạc với chuyên viên tư vấn thuế hoặc trang web của IRS.

Payoneer có báo thu nhập của tôi cho bên cơ quan thuế.

Xem thêm: Tải Game Tây Du Ky – Tải Tây Du Ký Online

Không. Bạn có trách nhiệm báo cáo số thu nhập số tiền nhận được ở tài khoản Payoneer của bạn cho tất cả các cơ quan thuế liên quan.Payooner có lưu giữa thông tin thuế mà tôi gửi không?Payoneer thu nhập và gửi thông tin trực tiếp tới công ty mà bạn làm việc cùng.

Chuyên mục: Hỏi Đáp