Có bao giờ bạn thắc mắc tên tiếng Anh của Quốc hiệu, các cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ ở Việt Nam là gì không? Hay đơn giản tên cơ quan mà bạn đang làm dịch sang tiếng Anh như thế nào? Cùng thienmaonline.vn tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Vụ trưởng tiếng anh là gì

Tìm hiểu thông tin tiếng Anh của các cơ quan Việt Nam để viết đúng và có thêm kiến thức (nguồn ảnh: internet)

1. Quốc hiệu

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Socialist Republic of Viet Nam SRV

2. Tên của chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Government of the Socialist Republic of Viet Nam – GOV

Bộ Quốc phòng – Ministry of National Defense – MND

Bộ Công an – Ministry of Public Security – MPS

Bộ Ngoại giao – Ministry of Foreign Affairs – MOFA

Bộ Tư pháp – Ministry of Justice – MOJ

Bộ Tài chính – Ministry of Finance – MOF

Bộ Công Thương – Ministry of Industry and Trade – MOIT

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs – MOLISA

Bộ Giao thông vận tải – Ministry of Transport – MOT

Bộ Xây dựng – Ministry of Construction – MOC

Bộ Thông tin và Truyền thông – Ministry of Information and Communications – MIC

Bộ Ngoại giao Việt Nam (nguồn ảnh: internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Ministry of Education and Training – MOET

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Ministry of Agriculture and Rural Development – MARD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ministry of Planning and Investment – MPI

Bộ Nội vụ – Ministry of Home Affairs – MOHA

Bộ Y tế – Ministry of Health – MOH

Bộ Khoa học và Công nghệ – Ministry of Science and Technology – MOST

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Ministry of Culture, Sports and Tourism – MOCST

Bộ Tài nguyên và Môi trường – Ministry of Natural Resources and Environment – MONRE

Thanh tra Chính phủ – Government Inspectorate – GI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – The State Bank of Viet Nam – SBV

Ủy ban Dân tộc – Committee for Ethnic Affairs – CEMA

Văn phòng Chính phủ – Office of the Government – GO

3.

Xem thêm: Atherosclerosis Là Gì – Atherosclerotic Cardiovascular Diseases

Xem thêm: Oxit Trung Tính Là Gì – Kiến Thức Hóa Học Lớp 9

Tên của các cơ quan thuộc chính phủ

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh Mausoleum Management – HCMM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Viet Nam Social Security – VSI

Thông tấn xã Việt Nam – Viet Nam News Agency – VNA

Đài Tiếng nói Việt Nam – Voice of Viet Nam – VOV

Đài Truyền hình Việt Nam – Viet Nam Television – VTV

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration – HCMA

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viet Nam Academy of Science and Technology – VAST

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viet Nam Academy of Social Sciences – VASS

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nguồn ảnh: theo Zing)

4. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh lãnh đạo văn phòng

Văn phòng Chủ tịch nước – Office of the President

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước – Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước – Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Trợ lý Chủ tịch nước – Assistant to the President

Phủ Chủ tịch (nguồn ảnh: internet)

5. Tên chung của các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ

Văn phòng Bộ – Ministry Office

Thanh tra Bộ – Ministry Inspectorate

Tổng cục – Directorate

Ủy ban – Committee/Commission

Cục – Department/Authority/Agency

Vụ – Department

Học viện – Academy

Học viện Cảnh sát (nguồn ảnh: internet)

Viện – Institute

Trung tâm – Centre

Ban – Board

Phòng – Division

Vụ Tổ chức Cán bộ – Department of Personnel and Organisation

Vụ Pháp chế – Department of Legal Affairs

Vụ Hợp tác quốc tế – Department of International Cooperation

6. Tên của các đơn vị và chức danh lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (tổng cục, ủy ban…)

Văn phòng – Office

Chuyên mục: Hỏi Đáp