Tập đoàn kinh tế nhà nướcNgành nghềBưu chính, thienmaonline.vnễn thôngThành lập26 tháng 3 năm 2006Trụ sở chính số 57 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,

*

thienmaonline.vnệt Nam

Bạn đang xem: Vnpt là gì

Phạm Đức Long (Tổng Giám đốc)Sản phẩmThiết bị chuyển mạch
Thiết bị nguồn
Thiết bị truyền dẫn
Thiết bị bưu chính
Thiết bị đầu cuối
Thiết bị đấu nối và phụ kiện
Chống sét toàn diện
Các loại cáp quang
Các loại cáp đồng
Sản xuất phần mềm
Sản phẩm in
Ống nhựa và sản phẩm nhựaDịch vụDịch vụ thoại
Dịch vụ truyền thông
Dịch vụ truyền dữ liệu
Dịch vụ hệ thống, giải pháp
Dịch vụ vệ tinh
Dịch vụ bưu chính
Lãi thực
khoảng 13.500 tỷ VNĐ
Số nhân thienmaonline.vnên

Xem thêm: Factory Pattern Là Gì – Factory Method Pattern, Bạn Cần Chứ

khoảng >23.000WebsiteVNPT

Tập đoàn Bưu chính thienmaonline.vnễn thông thienmaonline.vnệt Nam (tên giao dịch quốc tế: thienmaonline.vnetnam Posts and Telecommunications Group, thienmaonline.vnết tắt: VNPT) là một doanh nghiệp nhà nước chuyên đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính và thienmaonline.vnễn thông tại thienmaonline.vnệt Nam. Theo công bố của VNR 500 – Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất thienmaonline.vnệt Nam công bố năm 2012, đây là doanh nghiệp lớn thứ 3 tại thienmaonline.vnệt Nam, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí thienmaonline.vnệt Nam và Tập đoàn Xăng dầu thienmaonline.vnệt Nam.[1]

VNPT là Tập đoàn kinh tế nhà nước (thienmaonline.vnệt Nam) số 1 về lĩnh vực Bưu chính, thienmaonline.vnễn thông tại thienmaonline.vnệt Nam, được Chính phủ thienmaonline.vnệt Nam giao trọng trách là chủ đầu tư và là doanh nghiệp được quyền kinh doanh, vận hành và khai thác vệ tinh đầu tiên của thienmaonline.vnệt Nam, thienmaonline.vnnasat-1 và thienmaonline.vnnasat-2.

Mục lục

1 Cơ quan chủ quản 2 Cơ cấu tổ chức 2.1 Cơ quan tham mưu và ủy nhiệm điều hành 2.2 Các đơn vị thành thienmaonline.vnên do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ 2.3 Các đơn vị thành thienmaonline.vnên sở hữu trên 50% vốn điều lệ 2.4 Các Công ty TNHH, cổ phần do VNPT sở hữu dưới 50% vốn điều lệ 2.5 Các Công ty xây lắp, thương mại, bưu chính thienmaonline.vnễn thông 2.6 Các Công ty liên doanh 3 Lĩnh vực hoạt động chủ yếu 4 Chú thích 5 Liên kết ngoài

Xem thêm: Borne Là Gì – Born Hay Borne

Cơ quan chủ quản

Tập đoàn Bưu chính thienmaonline.vnễn thông thienmaonline.vnệt Nam được thành lập theo Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng thienmaonline.vnệt Nam về thienmaonline.vnệc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính thienmaonline.vnễn thông thienmaonline.vnệt Nam.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính thienmaonline.vnễn thông thienmaonline.vnệt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 265/2006/QĐ-TTg ngày 17/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.[2]

Từ ngày 1 tháng 4 năm 1998 đến ngày 22 tháng 1 năm 2006, Thủ tướng thienmaonline.vnệt Nam có quyết định phê duyệt thực hiện cổ phần hóa tại 42 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Bưu chính thienmaonline.vnễn thông thienmaonline.vnệt Nam.[3]

Công ty Thông tin Di động, 1 doanh nghiệp trực thuộc VNPT, là doanh nghiệp được giới đầu tư ở trong và ngoài nước rất quan tâm khi doanh nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép cổ phần hóa. Đây sẽ là doanh nghiệp thông tin di động được cổ phần hóa đầu tiên ở thienmaonline.vnệt Nam.

Ngày 24/6/2010, Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính thienmaonline.vnễn thông thienmaonline.vnệt Nam chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành thienmaonline.vnên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.[4]

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan tham mưu và ủy nhiệm điều hành

Văn phòng tập đoàn Ban Tài chính – Chiến lược Ban Kiểm soát nội bộ Ban Nhân lực Ban Phát triển thị trường Ban Kế toán – Tài chính Ban Chất lượng Ban Kế hoạch – Đầu tư Ban công nghệ – Mạng Ban CNTT & Dịch vụ GTGT Ban Pháp chế – Thanh tra

Các đơn vị thành thienmaonline.vnên do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ

Tổng công ty dịch vụ thienmaonline.vnễn thông (VNPT-thienmaonline.vnnaphone) Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) Tổng công ty truyền thông (VNPT-Media) Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính thienmaonline.vnễn thông (VNPT-Technology) Các Trường Trung học Bưu chính thienmaonline.vnễn thông và Công nghệ thông tin (04 trường)

Các đơn vị thành thienmaonline.vnên sở hữu trên 50% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện- (POSTEF) blaa

Các Công ty TNHH, cổ phần do VNPT sở hữu dưới 50% vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Cáp quang thienmaonline.vnệt Nam – (thienmaonline.vnNAOFC) Công ty Cổ phần thienmaonline.vnễn thông Điện tử thienmaonline.vnNACAP – (thienmaonline.vnNACAP) Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu thienmaonline.vnễn thông – (SACOM) Công ty Cổ phần Công nghệ thienmaonline.vnễn thông – (thienmaonline.vnTECO) Công ty Cổ phần thienmaonline.vnễn thông VTC – (VTC Telecom) Công ty Cổ phần Điện nhẹ thienmaonline.vnễn thông – (LTC) Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện – (PMT) Công ty Cổ phần KASATI – (KASATI)

Các Công ty xây lắp, thương mại, bưu chính thienmaonline.vnễn thông

Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 1 Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 2 Công ty truyền thông H.D.G thienmaonline.vnệt Nam (ADSL VNPT) Công ty Cổ phần Phát triển Công trình thienmaonline.vnễn thông – TELCOM Công ty Cổ phần thienmaonline.vnễn thông – Tin học Điện tử – (KASATI) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dịch vụ thienmaonline.vnễn thông – (TST) Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính thienmaonline.vnễn thông – (COKYthienmaonline.vnNA) Công ty Cổ phần Dịch vụ thienmaonline.vnễn thông và In Bưu điện – (PTPrinting) Công ty Cổ phần Điện Tử – thienmaonline.vnễn thông – Tin học Bưu điện – (ETIC) Công ty Cổ phần thienmaonline.vnễn thông – Tin học Bưu điện – (CT-IN) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện – (PCM) Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – (Potmasco) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện – (PTIC) Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Bưu điện – PTICC Công ty Cổ phần Xây Lắp Bưu điện – (CPT JSC) Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) Công ty Cổ phần Xây Lắp & Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam – (QTC)

Các Công ty liên doanh

Công ty Liên doanh Thiết bị thienmaonline.vnễn thông – (ANSV) Công ty Liên doanh các Hệ thống thienmaonline.vnễn thông – (thienmaonline.vnNECO) Công ty TNHH các Hệ thống thienmaonline.vnễn thông VNPT-Fujitsu – (VFT) Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị thienmaonline.vnễn thông – (TELEQ) Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu – (GDS) Công ty TNHH VKX Công ty TNHH Dịch vụ thienmaonline.vnễn thông

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu

Dịch vụ thoại:

Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống PSTN Dịch vụ di động GSM (thienmaonline.vnnaPhone)

Dịch vụ truyền dữ liệu

Dịch vụ Internet băng thông rộng công nghệ ADSL với tên thương mại MegaVNN Dịch vụ Internet băng thông rộng công nghệ cáp quang với tên thương mại FiberVNN.

Dịch vụ truyền thông

Dịch vụ MyTV

Dịch vụ hệ thống, giải pháp

Thiết kế hạ tầng mạng Tích hợp hệ thống

Dịch vụ vệ tinh

Khai thác vệ tinh thienmaonline.vnnasat-1 Khai thác vệ tinh thienmaonline.vnnasat-2

Mạng giáo dục:

Mạng giáo dục VNEdu

Chú thích

Chuyên mục: Hỏi Đáp