verge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm verge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của verge.

Bạn đang xem: Verge là gì

Từ điển Anh Việt

verge

/və:dʤ/

* danh từ

bờ, ven

the verge of road: ven đường

the verge of a forest: ven rừng

bờ cỏ (của luống hoa…)

(kỹ thuật) thanh, cần

(kiến trúc) thân cột

(kiến trúc) rìa mái đầu hồi

(tôn giáo) gậy quyền

on the verge of

sắp, gần, suýt

on the verge of doing something: sắp làm một việc gì

to be on the verge of forty: gần bốn mươi tuổi

* nội động từ

nghiêng, xế

the sun was verging towards the horizon: mặt trời xế về chân trời

tiến sát gần

he is verging towards sixty: ông ấy gần sáu mươi tuổi

to verge on

sát gần, giáp, kề, gần như

boredom verging on tears: nỗi buồn chán gần khóc lên được

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

verge

* kỹ thuật

bờ

cạnh

lề đường

mép

ranh giới

thân cột

y học:

chu kỳ, bờ, ven

xây dựng:

mái ở biên

rìa mái

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Nghĩa của từ quan hệ là gì

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Sinh Viên Tiếng Anh Là Gì, Sinh Viên Năm 2 Tiếng Anh Là Gì

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp