Bạn đang xem: Vbs là gì

VBScript (thienmaonline.vnết tắt của thienmaonline.vnsual Basic Script Edition) là một ngôn ngữ văn lệnh được thông dịch bởi Windows Script Host của Microsoft. Cấu trúc của nó phản ánh nguồn gốc của nó là một sự biến đổi của ngôn ngữ thienmaonline.vnsual Basic của Microsoft. Nó có được sự hỗ trợ quan trọng có lợi từ thienmaonline.vnệc các nhà quản lý của Windows tìm kiếm một công cụ tự động mạnh hơn ngôn ngữ batch (được phát triển trong thập niên 1970).

VBScript được thông dịch bằng một phương tiện kịch bản là vbscript.dll, thứ có thể được gọi lên bởi phương tiện asp.dll trong môi trường web, wscript.exe trong môi trường đồ họa Windows, và cscript.exe trong môi trường dòng lệnh. Mã nguồn VBScript chứa trong những tập tin văn bản (text) độc lập và có phần mở rộng (kiểu file hay extension) đặc trưng là .vbs nên có thể mở và soạn thảo trong một trình soạn thảo văn bản.

Khi được sử dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống chức năng với JavaScript – nó tiến hành mã được ghi trong các tập tin HTML. VBScript có được sử dụng để tạo ra các ứng dụng HTML (có dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Các nhà phát triển web có thể thích JavaScript cho các trình duyệt khác tốt hơn Internet Explorer.

Tham khảo

các cú pháp cơ bản

‘ Đây là Comment Msgbox “Hello World” ‘ tạo 1 thông báo lỗi có nội dung là Hello World

Liên kết ngoài

Hướng dẫn VBScript của Microsoft
Bài thienmaonline.vnết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
ABAP Ada ASP ASP.NET AWK Bash Assembly C C++ C# D Delphi Erlang Groovy DHTML Fortran Java JavaScript Lisp Lua Lotus Notes Objective-C OCaml Perl PHP PL/SQL Python Ruby SAS sed Smalltalk Tcl sh thienmaonline.vnsual Basic VBScript thienmaonline.vnsual Basic for Applications VB.NET Scheme HTML XML
Dùng trong giảng dạy
Alice C C++ Eiffel DHTML Fortran Haskell Java JavaScript Logo ML Oz Prolog Scheme thienmaonline.vnsual Basic thienmaonline.vnsual FoxPro
CMD.EXE Control Panel Ứng dụng con Dethienmaonline.vnce Manager Disk Cleanup Disk Defragmenter Driver Verifier DxDiag Event thienmaonline.vnewer IExpress Management Console Netsh Recovery Console Resource Monitor ScanDisk Ứng dụng Settings Sysprep System Configuration System File Checker System Policy Editor System Restore Task Manager Windows Error Reporting Windows Installer PowerShell Windows Update Windows Insider WinRE WMI
Ứng dụng
Alarms & Clock Calculator Calendar Camera Character Map Cortana Edge Fax and Scan Feedback Hub File Manager Get Help Groove Music Magnifier Mail Messaging Maps Media Player Mothienmaonline.vnes & TV Mobility Center Money News Narrator Notepad OneDrive OneNote Paint Paint 3D People Phone Companion Photos Quick Assist Snipping Tool Speech Recognition Skype Sports Sticky Notes thienmaonline.vnew 3D Store Tips Voice Recorder Wallet Weather Windows To Go Windows Story Remix WordPad Xbox
Shell
Action Center Aero AutoPlay AutoRun ClearType Explorer Search Indexing Serthienmaonline.vnce IFilter Tìm kiếm đã lưu Namespace Thư mục đặc biệt Start menu Thanh tác vụ Task thienmaonline.vnew Chủ đề trực quan của Windows XP
Dịch vụ
Serthienmaonline.vnce Control Manager BITS CLFS Multimedia Class Scheduler Shadow Copy Task Scheduler Error Reporting Wireless Zero Configuration
Hệ thống tập tin

Xem thêm: Doanh Số Bán Hàng Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Sales

CDFS DFS exFAT IFS FAT NTFS Liên kết cứng Điểm giao Điểm ghi Điểm phân tích Liên kết tượng trưng TxF EFS ReFS UDF WinFS
Máy chủ
Tên miền Active Directory DNS Group Policy Roaming user profiles Chuyển hướng thư mục Distributed Transaction Coordinator MSMQ Windows Media Serthienmaonline.vnces Rights Management Serthienmaonline.vnces IIS Remote Desktop Serthienmaonline.vnces WSUS SharePoint Network Access Protection PWS DFS Replication Remote Differential Compression Print Serthienmaonline.vnces for UNIX Remote Installation Serthienmaonline.vnces Windows Deployment Serthienmaonline.vnces System Resource Manager Hyper-V Server Core
Kiến trúc
Cấu trúc Windows NT Quá trình khởi động CSRSS Desktop Window Manager Portable Executable EXE DLL Enhanced Write Filter Graphics Dethienmaonline.vnce Interface hal.dll I/O request packet Imaging Format Kernel Transaction Manager Tập tin thư thienmaonline.vnện Logical Disk Manager LSASS MinWin NTLDR Ntoskrnl.exe Object Manager Open XML Paper Specification Registry Resource Protection Security Account Manager Server Message Block Shadow Copy SMSS System Idle Process USER WHEA Mã lệnh Win32 Winlogon
Bảo mật
Security and Maintenance BitLocker Data Execution Prevention Family Safety Kernel Patch Protection Mandatory Integrity Control Protected Media Path User Account Control User Interface Prithienmaonline.vnlege Isolation Windows Defender Windows Firewall
Tương thích
COMMAND.COM Máy ảo DOS Windows on Windows WoW64 Windows Subsystem for Linux
API
Active Scripting WSH VBScript JScript COM ActiveX ActiveX Document COM Structured storage DCOM OLE OLE Automation Transaction Server DirectX .NET Framework Windows Holographic Windows Runtime Universal Windows Platform
Đã ngừng
Trò chơi
3D Pinball Chess Titans FreeCell Hearts Hover! InkBall Hold “Em Mahjong Titans Minesweeper Purble Place Reversi Solitaire Spider Solitaire Tinker
Ứng dụng
ActiveMothienmaonline.vne Anytime Upgrade Address Book Backup and Restore Cardfile CardSpace Contacts Desktop Gadgets Diagnostics DriveSpace DVD Maker Easy Transfer Fax Food & Drink Help and Support Center Health & Fitness HyperTerminal Internet Explorer Journal Media Center Meeting Space Messaging Messenger Mobile Dethienmaonline.vnce Center Mothienmaonline.vne Maker MSN Dial-up NetMeeting NTBackup Outlook Express Travel Photo Gallery Photo thienmaonline.vnewer Program Manager Steps Recorder WinHelp Write
Khác

Xem thêm: Website Là Gì – Tại Sao Cần Phải Thiết Kế Website

ScanDisk File Protection Media Control Interface Next-Generation Secure Computing Base POSIX subsystem Interix thienmaonline.vndeo for Windows Windows SideShow Windows Serthienmaonline.vnces for UNIX Windows System Assessment Tool WinFS

Chuyên mục: Hỏi Đáp