Sinh viên học ngành Vật lý kỹ thuật được đào tạo gì

Vật lý kỹ thuật là ngành đào tạo ứng dụng các nguyên lý vật lý và toán học để phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và ứng dụng liên ngành. Mục tiêu tổng quát của ngành là đào tạo kỹ sư Vật lý Kỹ thuật có năng lực chuyên môn, được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng lãnh đạo, sáng tạo và khả năng tự học suốt đời trong lĩnh vực Vật lý kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước. 

Chương trình Vật lý Kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng về vật lý, toán-tin, kỹ thuật cơ bản và các nội dung tự chọn chuyên ngành một cách linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho nhiều lĩnh vực vật lý hiện đại có tính ứng dụng thời sự của nền khoa học và kinh tế nước nhà, đặc biệt:

– Kỹ thuật Y sinh (thiết bị y tế, công nghệ sinh học, vật liệu sinh học, kỹ thuật lâm sàng…)- Kỹ thuật hạt nhân (ứng dụng trong y sinh học, môi trường, phục vụ nhà máy điện hạt nhân…)- Kỹ thuật quang tử (cáp quang và ứng dụng, ứng dụng laser trong y học và kỹ thuật, quang bán dẫn ứng dụng…)- Vật lý tính toán (giải bài toán vật lý ứng dụng bằng phương pháp số, mô hình hoá và mô phỏng các quá trình vật lý, đa phương tiện hoá giảng dạy vật lý…)

Sinh viên học ngành Vật lý kỹ thuật ra trường làm gì

Trong giai đoạn trước mắt, chương trình ưu tiên cho chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật Y sinh đáp ứng nhu cầu chuyên gia thiết bị y tế cho ngành y tế Việt nam. Các kỹ sư chuyên ngành Vật lý Kỹ thuật Y sinh có khả năng làm việc như kỹ sư lâm sàng, chuyên gia thiết bị y tế tại các bệnh viện và cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các công ty kinh doanh và sản xuất thiết bị y tế, thiết bị trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ môi trường.

*

Các kỹ sư Vật lý Kỹ thuật với những chuyên ngành tự chọn khác như kỹ thuật hạt nhân, vật lý tính toán có thể làm việc tại các cơ sở ứng dụng năng lượng và kỹ thuật hạt nhân, các trường và viện nghiên cứu vật lý hoặc các cơ sở ứng dụng vật lý kỹ thuật khác.

Các công ty và cơ sở y tế thường tuyển dụng các kỹ sư ngành Vật lý kỹ thuật: các bệnh viện tuyến trung ương, công lập và tư nhân các tỉnh thành phía Nam, các công ty về trang thiết bị y tế (SIEMENS, GE, Philips, Hitachi, Olympus, Chí Anh, Việt Nhật, Cổng Vàng, Anh Khoa, Công nghệ xanh…), Viện Vật lý Y sinh học, Các Viện Trường nghiên cứu liên quan vật lý kỹ thuật vv…

Chuyên mục: Hỏi Đáp