VAS là một thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ VAS là gì hay vai trò của nó trong kế toán ra sao?

VAS là gì?

Theo định nghĩa thông thường, bạn có biết VAS trong kế toán là gì chưa? Thực chất, nó là dạng viết tắt của “Value Added Service”. Đây là một dạng dịch vụ giá trị gia tăng. Trong đó bao gồm tất cả các dịch vụ đi kèm của một lĩnh vực nào đó để có thể đem tới cho khách hàng những đặc quyền nhất định của một sản phẩm mà đối thủ không thể có được.

Bạn đang xem: Vas là gì

*

Tìm hiểu về khái niệm VAS là gì trong kế toán?

Còn VAS là gì trong lĩnh vực kế toán? Đó được hiểu là chuẩn mực kế toán Việt Nam. Những nguyên tắc này là định hướng để bộ phận kế toán trong doanh nghiệp có thể dựa vào để tổng hợp, thực hiện các bản báo cáo tài chính định kỳ của từng doanh nghiệp.

Vai trò của VAS trong kế toán là gì?

Với các tiêu chí của chuẩn mực kế toán Việt Nam, VAS hiện được đặt ra với mục đích chung như:

Đề ra chuẩn mực kế toán để mọi đối tượng hiểu được rõ nhất các thông tin có trong bản báo cáo tài chính. Điều này được xem như nền tảng của mọi hoạt động kế toán tài chính doanh nghiệp. Đóng vài trò quan trọng để báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp chính xác. Cung cấp những thông tin chính xác về các khoản đầu tư, tín dụng doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác được các dòng tiền trong doanh nghiệp hiện nay.

*

Giải thích vai trò của VAS đối với công việc kế toán

Cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cụ thể về tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp. Các chuẩn mực kế toán VAS còn là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng các chế độ khác nhau theo khuôn mẫu nhất định. Chuẩn mực kế toán giúp cho các doanh nghiệp ghi nhớ các về đề về kế toán một cách có hệ thống. Từ đó những vấn đề phát sinh có thể được xử lý nhanh gọn. Bộ phận kế toán có thể dựa vào VAS để đưa ra những ý kiến khác nhau về báo cáo tài chính, hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa VAS và chuẩn mực kế toán quốc tế

Về hình thức

Các chuẩn mực kế toán quốc tế hiện không bị áp đặt hình thức. Các doanh nghiệp có thể sử dụng thoải mái các tài khoản, mẫu báo cáo tài chính phù hợp; thuận tiện với hoạt động của doanh nghiệp.

*

Sự khác nhau giữa chuẩn mực kế toán việt nam và quốc tế

Ngoài ra, chuẩn mực kế toán quốc tế cũng đưa ra những khái niệm kế toán có sự thống nhất cao. Còn VAS thì vẫn có những điều chưa thống nhất giữa các chuẩn mực, khiến hoạt động kế toán đôi khi còn gặp khó khăn.

Hệ thống tài khoản.

Xem thêm: Biết ơn Là Gì – Sức Mạnh Của Lòng Biết ơn

Hiện các chuẩn mực kế toán quốc tế không có quy định rõ ràng trong hệ thống tài khoản kế toán. VÌ thế, các doanh nghiệp chỉ cần đưa ra được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về báo cáo tài chính, quản trị doanh nghiệp là được.

Trong khi đó, VAS lại có những quy định đặc thù, bắt buộc về việc tạo hệ thống tài khoản kế toán khác nhau. Do đó, các doanh nghiệp thường gặp nhiều vấn đề trong việc chuyển đổi, giảm sự thống nhất giữa các doanh nghiệp.

Chuẩn mực kế toán cơ bản

Với VAS, hiện vẫn chưa có những quy định khác nhau về việc cho phép tài sản, nợ phải trả có được đánh giá lại theo giá trị tại thời điểm báo cáo tài chính. Điều này chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Chuẩn mực về VAS số 21 quy định báo cáo tài chính không bắt buộc phải có báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu như trong quy định của chuẩn mực quốc tế 01.

Xem thêm: Những Giải đáp đầy đủ Nhất Cho Câu Hỏi Của Bạn Yup Là Gì

Trên đây là một số giải thích cho bạn được hiểu rõ hơn về khái niệm VAS là gì cũng như chuẩn mực VAS là gì trong kế toán. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm việc kế toán của mình.

Chuyên mục: Hỏi Đáp