Nominal Variables là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Nominal Variables – Definition Nominal Variables – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Nominal Variables
Tiếng Việt Các Biến Số Danh Nghĩa
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Nominal Variables là gì?

Biến danh nghĩa là một loại biến được sử dụng để đặt tên, nhãn hoặc phân loại các thuộc tính cụ thể đang được đo. Nó nhận các giá trị định tính đại diện cho các loại khác nhau và không có thứ tự nội tại của các loại này.

Bạn đang xem: Variables là gì

Nominal Variables là Các Biến Số Danh Nghĩa.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Nominal Variables nghĩa là Các Biến Số Danh Nghĩa.

Xem thêm: Questionnaire Là Gì – Phiếu điều Tra Bảng Câu Hỏi

Bạn có thể mã các biến danh nghĩa bằng số, nhưng thứ tự là tùy ý và các phép toán số học không thể được thực hiện trên các số. Đây là trường hợp khi một số điện thoại của một người, mã bưu chính quốc gia, … đang được thu thập. Một biến danh nghĩa là một trong 2 loại biến phân loại và là đơn giản nhất trong số tất cả các biến đo lường. Một số ví dụ về các biến danh nghĩa bao gồm giới tính, Tên, điện thoại, …

Definition: A nominal variable is a type of variable that is used to name, label or categorize particular attributes that are being measured. It takes qualitative values representing different categories, and there is no intrinsic ordering of these categories.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ về biến danh nghĩa

Biodata cá nhân: Các biến bao gồm trong một bioata cá nhân là một biến danh nghĩa. Điều này bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, v.v.

Xem thêm: Commissioner Là Gì – Commissioner General Là Gì

Họ và tên _____

Giới tính

Địa chỉ email_____

Phản hồi của khách hàng: Các tổ chức sử dụng điều này để nhận phản hồi về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ từ khách hàng. Ví dụ.

Bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi bao lâu rồi?

Ít hơn 6 tháng

6 tháng

7 tháng +

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Nominal Variables

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Nominal Variables là gì? (hay Các Biến Số Danh Nghĩa nghĩa là gì?) Định nghĩa Nominal Variables là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Nominal Variables / Các Biến Số Danh Nghĩa. Truy cập thienmaonline.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Chuyên mục: Hỏi Đáp