Website Văn phòng Chính phủ | Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

*

Bạn đang xem: ủy viên thư ký tiếng anh là gì

Website Văn phòng Chính phủ | Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

*

Trang chủ Hộp thư công vụ Cổng thông tin điện tử chính phủ Công báo chính phủ Liên hệ Sơ đồ website
Thông tin chung Chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Bộ máy, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị Tư liệu Văn phòng Chính phủ

*
*

 

*

Bộ trưởng, Chủ nhiệm
MAI TIẾN DŨNG

*

Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN CAO LỤC

*

Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN SỸ HIỆP

*

Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN XUÂN THÀNH

*

Phó Chủ nhiệm
MAI THỊ THU VÂN

*

Phó Chủ nhiệm
CAO HUY

*

Phó Chủ nhiệm
TRẦN VĂN SƠN
TRỢ LÝ, THƯ KÝ THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG