Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Usage là gì

*
*
*

usage

*

usage /”ju:zid / danh từ cách dùng, cách sử dụng (ngôn ngữ học) cách dùng thông thường cách đối xử, cách đối đ ito meet with hard usage: bị bạc đ i bị hành hạ thói quen, tập quán, tục lệ, lệ thườngsocial usage(s): tập quán x hộithe usages and customs of a country: phong tục tập quán của một nước
sử dụngbandwidth usage: sử dụng dải tầnbandwidth usage: sử dụng dải thônghigh usage route: đường sử dụng nhiềumonument usage conditions: quy chế sử dụng di tíchstorage usage map: sơ đồ sử dụng bộ nhớstorage usage map: bản đồ sử dụng bộ nhớusage label: nhãn chỉ dẫn sử dụngusage restrictions, limitations: giới hạn sử dụngusage restrictions, limitations: sự hạn chế sử dụngsự dùngsự sử dụngLĩnh vực: toán & tincách sử dụnghigh usage routeđường chọn trước tiênhigh usage routeđường trực tiếpnative mode usagecách dùng chế độ riêngstorage usage mapsơ đồ dùng bộ nhớusage (n)sử dụngusage loadtải nhiệt khai thácusage loadtải nhiệt tiêu dùngcách dùng thông thườngsự sử dụngaverage monthly usagetiêu hao bình quân hàng thángcommercial usagetập quán thương mạicustoms and usage of international tradetập quán thương mại quốc tếmaterial usage standardstiêu chuẩn sử dụng vật liệumaterials usage standardstiêu chuẩn sử dụng vật liệuproduct usage ratesuất sử dụng sản phẩmproduct usage ratexuất xứ xử dụng sản phẩmtrade usagetập quán thương mạitrade usagetập quán, quán lệ thương mạiusage of tradetập quán thương mạiusage pullchỉ số sức hấp dẫn quảng cáo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): usage, use, disuse, misuse, usefulness, user, reuse, reusable, used, disused, unused, useful, useless, usefully

*

Xem thêm: Leukocytes Là Gì

*

*

usage

Từ điển Collocation

usage noun

1 way/amount that sth is used

ADJ. heavy, high high energy usage | low | normal With normal usage, the equipment should last at least five years. | drug Drug usage by teenagers has increased in recent years. | energy | water

VERB + USAGE increase | reduce

USAGE + VERB increase | fall

PREP. ~ of Usage of computers in schools is increasing.

2 way that words are used

ADJ. common, everyday, general, normal, ordinary, popular That word is no longer in common usage. | current, modern a book on current English usage | actual Actual usage of the word is different from the meaning given in the dictionary. | correct | American, English, etc. | language, linguistic, word | colloquial

VERB + USAGE come into, enter The term ‘eco-tourism’ entered common usage in the 1990s.

PREP. in ~ The word has a slightly different meaning in popular usage.

PHRASES patterns of usage Dictionary definitions tend to show stereotypical patterns of usage.

Từ điển WordNet

Xem thêm: Tải Game Hải Tặc – Hải Tặc đại Chiến Cho Android

File Extension Dictionary

Snort File

English Synonym and Antonym Dictionary

usagessyn.: handling method practice procedure treatment use way

Chuyên mục: Hỏi Đáp