Tuyển sinh là gì?

Tuyển sinh là việc lựa chọn người học vào học một ngành, nghề nào đó do cơ sở có thẩm quyền đào tạo khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển sinh theo quy định của nhà trường.

Bạn đang xem: Tuyển sinh tiếng anh là gì

Tuyển sinh đại học, cao đẳng là một kì thi tuyển được Bộ giáo dục, đào tạo tổ chức hằng năm. Từ năm 2015 kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng được gộp thành kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Khi tham dự kì thi này các thi sinh sẽ phải trải qua 4 bài thi trong đó có 3 bài thi bắt buộc là môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Và một bài thi tổ hợp môn là khoa học tự nhiên (gồm các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học); khoa học xã hội (gồm các môn học Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Kết quả của kì thi trung học phổ thông quốc gia sẽ là cơ sở để xét tốt nghiệp và để các trường đại học, cao đẳng xem xét tuyển sinh. Tùy thuộc vào các trường đại học, cao đẳng khác nhau thì sẽ có phương án tuyển sinh khác nhau.

*

Tuyển sinh tiếng Anh là gì?

Tuyển sinh tiếng Anh là Enrollment (n).

Tuyển sinh tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Enrollment is the selection of learners into a certain industry or occupation by the competent training institution when fully meeting the enrollment requirements as prescribed by the school.

Admissions to universities and colleges are an examination organized by the Ministry of Education and Training every year. From 2015, the high school graduation exam, the university and college entrance exam will be combined into the national high school exam.

When taking this exam, candidates will have to pass 4 tests including 3 compulsory tests: Math, Literature and Foreign Language. And a composite subject test is natural science (including Chemistry, Physics, Biology); social sciences (including History, Geography, and Citizenship subjects).

The results of the national high school examination will be the basis for graduation consideration and for universities and colleges to consider admission. Depending on the different universities and colleges, there will be different enrollment options.

Xem thêm: Thoái Vốn Là Gì – Cần Làm Gì Khi Bị Thoái Vốn

*

Cụm từ liên quan tuyển sinh tiếng Anh là gì?

Cụm từ liên quan tuyển sinh tiếng Anh là College entrance (Tuyển sinh đại học)

– College enrollment (tuyển sinh cao đẳng);

– Information about entrance exams (Thông tin về kì thi tuyển sinh);

– Form of examination (Hình thức thi tuyển);

– Method of examination (Cách thức thi);

– Contest conditions (Điều kiện dự thi);

– Admission to universities and colleges (Xét tuyển đại học, cao đẳng);

– Admission portal (Cổng thông tin tuyển sinh);

– Issues to be aware of when enrolling (Những vấn đề cần lưu ý khi tham gia tuyển sinh).

Một số ví dụ đoạn văn có sử dụng từ tuyển sinh tiếng Anh viết như thế nào?

– To take the entrance exam or admission to universities and colleges, candidates must fully meet the admission conditions prescribed by the school. (Để thi tuyển hoặc xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng thì các thí sinh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển sinh theo quy định của trường đề ra.).

– Different universities and colleges may offer different types of admission based on the majors they offer. (Các trường đại học, cao đẳng khác nhau có thể đưa ra hình thức tuyển sinh khác nhau căn cứ vào chuyên ngành mà trường tổ chức đào tạo).

– Information about entrance examinations, examination forms and admission of universities and colleges is always interested by candidates. (Thông tin về kì thi tuyển sinh, hình thức thi tuyển và xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng luôn được các thí sinh quan tâm.).

– Currently, universities and colleges can still base on the scores of the national high school exams to serve as a basis for university and college enrollment. (Hiện nay các trường đại học, cao đẳng vẫn có thể căn cứ vào điểm thi của kì thi trung học phổ thông quốc gia để làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng).

Xem thêm: Melamine Là Gì – Cấu Tạo Và ưu Nhược điểm

Trên đây là bài viết về vấn đề tuyển sinh là gì, tuyển sinh tiếng Anh là gì và một số đoạn văn có sử dụng từ tuyển sinh tiếng Anh.

Chuyên mục: Hỏi Đáp