Tổng hợp các Tut, Tips, Tricks về tài khoản Facebook Full Toàn Tập. Xem ngay toàn bộ các Tut, Tips, Tricks Facebook tại đây bạn nhé.

Bạn đang xem: Tut là gì

Tuts Facebook là gì?

Tuts Facebook là các kỹ thuật giải quyết nhanh các sự cố liên quan đến tài khoản Facebook của người dùng.

Thường khi nghe đến những từ như Tut, Tips, Trick Facebook là mọi người lại nghĩ đến những thủ thuật Blackhat Facebook, nôm na là lách luật, lợi dụng các kẽ hở trong cơ chế hoạt động của Facebook để làm một điều gì đấy mà họ mong muốn.

Trong bài này mình sẽ tổng hợp các vấn đề người dùng Facebook thường mắc phải cũng như các link hỗ trợ support từng vấn đề một của chính Facebook. Về cơ bản nên yêu cầu hỗ trợ bằng tiếng English là tốt nhất.

Toàn bộ link kháng cáo của thím Bùi Thanh Bình có thể bạn cần ngay:

 Contact Facebook And Get Support

Có thể bạn cần tham khảo thêm bài Vai Trò Của Facebook Ads

Hoặc tham khảo thêm bài Cách Thu Hút Khách Hàng Trên Facebook

Các Tut, Tips, Tricks Truy cập

Khi gặp các vấn đề về truy cập, hãy tham khảo các Tut, Tips Tricks Facebook – Truy cập sau bạn nhé

Truy cập bị giới hạn (Bad IP) – Bạn đang cố gắng truy cập vào Facebook từ địa chỉ IP (InteProtocol) được kết hợp với ISP bị định cấu hình sai (ISP) hoặc hành vi lạm dụng. Nếu bạn cho rằng đây là lỗi, vui lòng cho Facebook biết thêm.

Khả năng tiếp cận cho Người Khuyết tật – Mẫu này dành cho các vấn đề cụ thể về khả năng tiếp cận và công nghệ trợ giúp.

Tài khoản bị vô hiệu – Không đủ điều kiện – Chỉ gửi biểu mẫu này nếu tài khoản của bạn đã bị vô hiệu vì đã vi phạm Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook. Nếu bạn không thể truy cập tài khoản của mình vì một lý do khác, vui lòng quay lại Trung tâm trợ giúp để tìm kênh liên lạc thích hợp.

Ứng dụng Truy cập Tiêu chuẩn API Quảng cáo của Facebook – Nếu ứng dụng của bạn đã được chấp thuận để Truy cập cơ bản vào API Quảng cáo, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký Truy cập Chuẩn.

Yêu cầu Dữ liệu Cá nhân – Cách nhận dữ liệu cá nhân nếu bạn có tài khoản, nếu bạn không có hoặc nếu bạn không thể truy cập dữ liệu đó.

Yêu cầu Truy cập vào Cổng đối tác Di động – Nếu bạn là nhân viên điều hành mạng di động, hãy điền vào biểu mẫu này để yêu cầu truy cập vào Cổng đối tác của Facebook Mobile hoặc báo cáo bất kỳ vấn đề nào bạn gặp khi truy cập vào cổng thông tin. Đối với các vấn đề khác, vui lòng sử dụng công cụ Trường hợp đối tác di động.

Các Tut, Tips, Tricks Tài khoản

Hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook sau nếu tài khoản Facebook của bạn bị khóa.

*

Tut, Tips, Tricks Facebook – Tài Khoản

Tài khoản bị vô hiệu – Không đủ điều kiện – Chỉ gửi biểu mẫu này nếu tài khoản của bạn đã bị vô hiệu vì đã vi phạm Tuyên bố về quyền và trách nhiệm của Facebook. Nếu bạn không thể truy cập tài khoản của mình vì một lý do khác, vui lòng quay lại Trung tâm trợ giúp để tìm kênh liên lạc thích hợp.

Tài khoản bị vô hiệu – Không đủ điều kiện – Vui lòng cung cấp thông tin sau để Facebook có thể xem xét tính hợp lệ của bạn để sử dụng Facebook.

Tài khoản bị vô hiệu – Không đủ điều kiện – Vui lòng cung cấp các thông tin sau để nhóm hỗ trợ có thể xem xét khả năng sử dụng Facebook của bạn. (Lựa chọn thứ 2)

Tài khoản bị vô hiệu – Nhiều tài khoản – Nếu bạn hiện đăng nhập vào tài khoản Facebook của một người khác, vui lòng đăng xuất và sau đó trở lại biểu mẫu này bằng nút quay lại của trình duyệt của bạn.

Tài khoản bị vô hiệu – Trẻ vị thành niên – Facebook đòi hỏi tất cả các thành viên phải từ 13 tuổi trở lên.Vui lòng cung cấp các thông tin sau để Facebook có thể xác minh tuổi của bạn.

Khiếu nại Tài khoản Khuyết tật – Yêu cầu ID – Để kích hoạt lại tài khoản của bạn Facebook cần xác minh danh tính của bạn.

Tài khoản lừa đảo – Chỉ đường về cách báo cáo hồ sơ lừa đảo trên Facebook.

Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trong một Tiểu bang Đặc biệt Memorialized – Mẫu khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn bởi vì nó đã được memorialized.

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu – Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn đã bị vô hiệu do nhầm lẫn, hãy nhập thông tin sau để Facebook có thể điều tra.

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu – Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn đã bị vô hiệu do nhầm lẫn, hãy nhập thông tin sau để Facebook có thể điều tra.

Báo cáo Tài khoản Người mạo danh Ưu tiên Tốc độ Cao – Vui lòng liệt kê địa chỉ web (URL) cho mỗi Đường Thời gian bạn đang báo cáo.

Báo cáo tài khoản Người khiếm thị – Nếu ai đó tạo một tài khoản Facebook đang giả vờ là bạn hoặc ai đó bạn biết, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để gửi báo cáo.

Các Tut, Tips, Tricks Quảng cáo

Trong trường hợp đang chạy Ads Facebook, bạn hãy tham khảo các Tut, Tips Tricks Facebook sau.

*

Tut, Tips, Tricks Facebook – Quảng cáo

Đánh giá Đang chờ Quảng cáo – Biểu mẫu trợ giúp cho thời điểm một quảng cáo đã được chờ trong hơn 24 giờ.

Yêu cầu Thanh toán Quảng cáo – Hỗ trợ các khoản phí cụ thể, quản lý quảng cáo, sử dụng phiếu giảm giá và phương thức thanh toán.

Ứng dụng Truy cập Tiêu chuẩn API Quảng cáo của Facebook – Nếu ứng dụng của bạn đã được chấp thuận cho Truy cập cơ bản vào API Quảng cáo, bạn có thể sử dụng biểu mẫu bên dưới để đăng ký Truy cập Chuẩn.

Yêu cầu Trợ giúp với Cài đặt Quảng cáo của Con Trẻ – Xác minh rằng bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ để được trợ giúp thay đổi cài đặt của con bạn để ghép nối tên với quảng cáo.

Các Tut, Tips, Tricks Trẻ em

Tất cả các Tut, Tips, Tricks Facebook hỗ trợ cho vấn đề tài khoản Facebook của trẻ em dưới 13 tuổi, bạn hãy tham khảo ở đây nhé.

*

Tut, Tips, Tricks Facebook – Trẻ em

Yêu cầu dữ liệu của trẻ em – Lấy thông tin tài khoản cho một đứa trẻ trước khi tài khoản bị xóa.

Báo cáo một đứa trẻ vị thành niên (Nam Triều Tiên và Tây Ban Nha) – Nếu bạn tin rằng có một đứa trẻ dưới 14 tuổi sử dụng Facebook, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để nộp báo cáo.

Báo cáo một trẻ vị thành niên – Nếu bạn tin rằng có một đứa trẻ dưới 13 tuổi sử dụng Facebook, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để nộp báo cáo.

Yêu cầu Trợ giúp với Cài đặt Quảng cáo của Con Trẻ – Xác minh rằng bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ để được trợ giúp thay đổi cài đặt của con bạn để ghép nối tên với quảng cáo.

Các Tut, Tips, Tricks Bản quyền và Thương hiệu

Nếu bản quyền và Thương hiệu của bạn bị xâm phạm, hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook sau.

*

Tut, Tips, Tricks Facebook – Báo cáo vi phạm Thương hiệu, bản quyền

Biểu mẫu Báo cáo về Bản quyền – Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc vi phạm bản quyền của bạn.

Biểu mẫu Báo cáo về Bản quyền – Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc vi phạm bản quyền của bạn. (Lựa chọn thứ 2)

Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn – Báo cáo về bản quyền , thương hiệu hoặc các vi phạm khác.

Biểu mẫu Yêu cầu Khiếu nại về Nhãn hiệu – Sử dụng biểu mẫu này nếu nội dung của bạn đã bị xóa do khiếu nại về vi phạm nhãn hiệu và bạn cho rằng nội dung này không nên bị xóa.

Biểu mẫu Báo cáo Nhãn hiệu – Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc vi phạm nhãn hiệu của bạn.

Biểu mẫu Báo cáo Nhãn hiệu – Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo nội dung mà bạn cho rằng vi phạm hoặc vi phạm nhãn hiệu của bạn. (Lựa chọn thứ 2)

Các Tut, Tips, Tricks Dữ liệu

Các Tut, Tips Tricks Facebook này hỗ trợ bạn lấy lại thông tin tài khoản cá nhân của bạn trong trường hợp bạn không truy cập được dữ liệu đó.

Yêu cầu dữ liệu của trẻ em – Lấy thông tin tài khoản cho một đứa trẻ trước khi tài khoản bị xóa.

Câu hỏi Chính sách Sử dụng Dữ liệu – Biểu mẫu này chỉ dành cho các câu hỏi hoặc làm rõ liên quan đến Chính sách Dữ liệu của Facebook (còn được gọi là Chính sách Bảo mật) hoặc thỏa thuận của Facebook với TRUSTe.

Yêu cầu Dữ liệu Cá nhân – Cách nhận dữ liệu cá nhân nếu bạn có tài khoản, nếu bạn không có hoặc nếu bạn không thể truy cập dữ liệu đó.

Các Tut, Tips, Tricks Tử vong và Khuyết tật

Tất các Tut, Tips Tricks Facebook hỗ trợ dành cho các tài khoản Facebook của người đã mất hoặc bị khuyết tật.

Yêu cầu Xóa Tài khoản – Yêu cầu xóa tài khoản cho người bị bệnh, bị thương hoặc mất khả năng sử dụng khác.

Yêu cầu Tổ chức Tưởng nhớ – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu memorialization của tài khoản của người quá cố. Facebook mở rộng những lời chia buồn của họ và đánh giá cao sự kiên nhẫn và sự hiểu biết của bạn trong suốt quá trình này. Lưu ý: Theo hình phạt của khai man, mẫu đơn này chỉ để báo cáo thời hạn của người quá cố để được ghi nhớ.

Yêu cầu Nội dung Từ Tài khoản của Người quá cố – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu nội dung từ tài khoản của người quá cố. Facebook mở rộng những lời chia buồn của họ và đánh giá cao sự kiên nhẫn và sự hiểu biết của bạn trong suốt quá trình này.

Yêu cầu Đặc biệt cho Tài khoản của Người đã chết – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa tài khoản của người quá cố hoặc để yêu cầu đặc biệt ghi nhớ. Facebook mở rộng những lời chia buồn của họ và đánh giá cao sự kiên nhẫn và sự hiểu biết của bạn trong suốt quá trình này.

Các Tut, Tips, Tricks E-mail

Hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook này nếu bạn bị các vấn đề về Email như không nhận được Email xác nhận…

Không nhận được email Xác nhận – Vui lòng điền vào biểu mẫu này nếu bạn đang gặp khó khăn khi xác nhận tài khoản Facebook của mình. Đảm bảo mô tả chính xác những điều đã xuất hiện trong tài khoản của bạn.

Địa chỉ Email Đã Sử dụng – Nếu có một tài khoản Facebook liên kết với địa chỉ email của bạn và bạn không sở hữu tài khoản đó, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết.

Đã Đưa Địa chỉ Email – Nếu bạn thấy thông báo cho biết bạn không thể tạo tài khoản Facebook vì địa chỉ email của bạn đã được sử dụng, vui lòng cho chúng tôi biết.

Các Tut, Tips, Tricks Phản hồi

Gặp bất cứ hiện tượng nào mà bạn cho rằng bị lỗi hay sao đó, trong trường hợp này, nếu muốn báo cáo hoặc phản hồi ý kiến của mình cho Facebook, bạn hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook sau.

Xem thêm: Embedded Là Gì – 5 Lý Do Bạn Nên Chọn Embedded Software

Cung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng: Ảnh – Một cái gì đó bị hỏng hoặc phản hồi chung cho Ảnh.

Phản hồi Nhắm mục tiêu theo Trang Post – Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về Nhắm mục tiêu bài đăng trên trang.

Báo cáo sự cố hoặc Cung cấp Phản hồi về Chuyển đổi tiền tệ của Facebook Địa phương – Nhờ bạn dành thời gian để gửi báo cáo. Chúng tôi sẽ không trả lời mọi báo cáo, nhưng chúng tôi có thể liên hệ với bạn để biết thêm chi tiết về vấn đề khi chúng tôi điều tra.

Phản hồi của bạn về Facebook – Hãy cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn với Facebook.

Phản hồi của bạn về Facebook cho Mọi Điện thoại – Hãy cho chúng tôi biết cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn với Facebook cho Mọi Điện thoại.

Phản hồi của bạn về Các trang Thông tin chi tiết – Hãy cho chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện trải nghiệm của bạn với Trang Thông tin chi tiết .

Phản hồi của bạn về Các Quảng cáo Phản xạ – Báo cáo vấn đề với trang Quảng cáo hoặc cho thấy phản hồi.

Phản hồi của bạn về Trung tâm Trợ giúp – Hãy cho chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện trải nghiệm của bạn với Trung tâm Trợ giúp.

Các Tut, Tips, Tricks Instagram

Các Tut, Tips Tricks Facebook Intagram phục vụ cho việc xử lý các trục trặc trên Instagram của bạn, sử dụng chúng nếu bạn cảm thấy điều đó là cần thiết.

Hình Instagram – Hình ảnh Xéo / Xung đột – Nếu bạn đang nhận được hình ảnh bị méo hoặc bị pixel, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Instagram for Android – Hình ảnh Đen – Chúng tôi biết đến vấn đề hình ảnh trên Instagram xuất hiện dưới dạng một hình vuông màu đen hoặc xám trên một số thiết bị. Để giúp chúng tôi xác định vấn đề này trên thiết bị của bạn, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Báo cáo Ảnh hoặc Video cho Vi phạm Quyền Bảo mật của Bạn trên Instagram – Biểu mẫu này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Instagram.

Yêu cầu Instagram Đăng nhập Mỗi lần – Nếu Instagram đăng xuất bạn mỗi lần bạn thoát khỏi ứng dụng, hãy điền thông tin bên dưới.

Các Tut, Tips, Tricks Đăng nhập

Hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook sau nếu tài khoản Facebook của bạn có vấn đề trong quá trình đăng nhập vào tài khoản nhé các bạn.

*

Các Tut, Tips Tricks Facebook – Đăng nhập

Phải Đăng nhập Để Xem Trang Này Lỗi – Nếu bạn thấy thông báo lỗi này trong khi duyệt Facebook, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải.

Ảnh tiểu sử trên trang đăng nhập – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa ảnh hồ sơ của bạn khỏi trang đăng nhập Facebook.

Báo cáo sự cố Đăng nhập – Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc bằng mật khẩu của mình, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải.

Báo cáo sự cố Đăng nhập – Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc bằng mật khẩu của mình, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải. (Lựa chọn thứ 2)

Instagram Yêu cầu đăng nhập mỗi lần – Nếu Instagram đăng xuất bạn mỗi khi bạn thoát khỏi ứng dụng, hãy điền thông tin bên dưới.

Kiểm tra An ninh Ngăn chặn Đăng nhập – Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản của mình do kiểm tra an ninh, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để cho chúng tôi biết về sự cố bạn đang gặp phải.

Các Tut, Tips, Tricks Di động

Nếu bạn gặp rắc rối liên quan đến facebook, Instagram trên các thiết bị di động, tham khảo ngay các Tut, Tips, Trick sau bạn nhé. 

Facebook Trang chủ: Điện thoại di động OEM và Nhà điều hành Quan tâm … – Nếu bạn là một OEM di động hoặc nhà điều hành quan tâm đến việc hợp tác với Facebook, vui lòng cho họ biết cách tốt nhất để liên hệ với bạn.

Báo cáo sự cố với văn bản trên điện thoại di động của Facebook – Nếu bạn gặp rắc rối với Văn bản Bản quyền của Điện thoại Di động, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để nói với Facebook về vấn đề bạn đang gặp phải.

Báo cáo sự cố với Facebook trên điện thoại di động – Sử dụng biểu mẫu này để báo cáo bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải khi sử dụng Facebook trên thiết bị di động của bạn.

Các Tut, Tips, Tricks Tên và Tên người dùng

Hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook sau tên họ của bạn có vấn đề.

Thay đổi tên cụ thể của ngôn ngữ – Cung cấp thông tin để Facebook có thể xác nhận rằng tên cụ thể của ngôn ngữ là tên xác thực của bạn.

Tên tôi Không được Chấp nhận – Nếu bạn không thể đăng ký Facebook bằng tên thật của mình, vui lòng điền vào mẫu dưới đây để hỗ trợ Facebook có thể giúp bạn thiết lập.

Xác minh tên của bạn – Hỗ trợ Facebook đã tạm thời đình chỉ tài khoản của bạn vì họ phát hiện ra rằng Timeline của bạn không hiển thị tên thật của bạn. Vui lòng cung cấp các thông tin sau để hỗ trợ có thể xác minh tên thật của bạn và cập nhật tài khoản của bạn.

Các Tut, Tips, Tricks Trang

Phải Đăng nhập Để Xem Trang Này Lỗi – Nếu bạn thấy thông báo lỗi này trong khi duyệt Facebook, bạn đã đến đúng nơi. Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để nói với Facebook về vấn đề bạn đang gặp phải.

Kiểm tra Trang Quản trị Bảo mật – Nếu bạn không thể hoàn thành kiểm tra bảo mật trực tuyến của Facebook, bạn có thể xác nhận rằng đây là tài khoản của bạn bằng cách gửi cho Facebook một bản sao ID của bạn.

Phản hồi Nhắm Mục tiêu Trang Đăng – Hãy để Facebook biết bạn nghĩ gì về Nhắm mục tiêu bài đăng trên Trang.

Ảnh tiểu sử trên trang đăng nhập – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa ảnh hồ sơ của bạn khỏi trang đăng nhập Facebook.

Báo cáo sự cố với Trang chủ hoặc Nguồn cấp dữ liệu tin tức – Nếu bạn đang gặp sự cố với trang chủ hoặc nguồn tin tức, hãy sử dụng biểu mẫu này để nói với Facebook về vấn đề bạn đang gặp phải.

Yêu cầu Đánh giá Trang Cộng đồng đã Tạo – Nếu bạn cho rằng trang của bạn đã bị phân loại sai là Trang Cộng đồng, Facebook sẽ vui lòng xem lại quyết định. Xin lưu ý rằng Bản thân Trang không thay đổi. Nó vẫn còn trên Facebook và người hâm mộ vẫn có thể tương tác với nó như mọi khi.

Phản hồi của bạn về Các trang Thông tin chi tiết – Hãy để Facebook biết những gì họ có thể làm để cải thiện trải nghiệm của bạn với Trang Thông tin chi tiết .

Phản hồi của bạn về Các Quảng cáo Phản xạ – Báo cáo vấn đề với trang Quảng cáo hoặc cho thấy phản hồi.

Các Tut, Tips, Tricks Thanh toán và Phí

Hỗ trợ thanh toán trên Facebook – Các vấn đề với quảng cáo, bài đăng được quảng bá, trò chơi, quà tặng, đóng góp và mua hàng trên kênh tin tức.

Thanh toán trên Facebook – Đăng ký thanh toán của nhà phát triển – Đăng ký để nhận thanh toán cho ứng dụng.

Các Tut, Tips, Tricks Ảnh và Video

Các tut, Tips, Tricks Facebook phục vụ cho các yêu cầu về Ảnh hoặc Video trên Facebook như yêu cầu xóa, báo cáo vi phạm bản quyền…

*

Các Tut, Tips, Tricks Facebook xử lý các vấn đề về Ảnh hoặc Video

Cung cấp phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng: Ảnh – Một cái gì đó bị hỏng hoặc phản hồi chung cho Ảnh.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook. (Lựa chọn thứ 2)

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook. (Lựa chọn thứ 3)

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để báo cáo một bức ảnh mà bạn cho là vi phạm quyền riêng tư của đất nước.

Ảnh hồ sơ trên trang đăng nhập – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để yêu cầu xóa ảnh hồ sơ của bạn khỏi trang đăng nhập Facebook.

Báo cáo Ảnh hoặc Video cho Vi phạm Quyền Bảo mật của Bạn trên Instagram – Biểu mẫu này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Instagram.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Video – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Video – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook. (Lựa chọn thứ 2)

Báo cáo Ảnh hoặc Video cho Vi phạm Quyền Bảo mật của Bạn trên Instagram – Biểu mẫu này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Instagram.

Báo cáo vấn đề với Webcam trên Facebook – Nếu bạn gặp vấn đề khi quay video trên webcam, hãy sử dụng biểu mẫu này để nói với Facebook về sự cố bạn đang gặp phải.

Các Tut, Tips, Tricks Bảo mật và Quyền riêng tư

Hãy sử dụng các Tut, Tips Tricks Facebook phục vụ cho các vấn đề như bảo mật hay quyền riêng tư của bạn.

*

Các Tut, Tips, Tricks Facebook Bảo mật và Quyền riêng tư

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook. (Lựa chọn thứ 2)

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook. (Lựa chọn thứ 3)

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xoá Ảnh – Vui lòng sử dụng biểu mẫu này để báo cáo một bức ảnh mà bạn cho là vi phạm quyền riêng tư của đất nước.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Video – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook.

Quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa Video – Kênh này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook. (Lựa chọn thứ 2)

Báo cáo Ảnh hoặc Video cho Vi phạm Quyền Bảo mật của Bạn trên Instagram – Biểu mẫu này dành riêng cho mọi người để báo cáo các vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Instagram.

Xem thêm: Cử Tri Là Gì – Phần 3: Cử Tri Và Danh Sách Cử Tri

Báo cáo Vi phạm Quyền Riêng tư – Xin lưu ý rằng kênh này được dành riêng cho mọi người để báo cáo những vi phạm tiềm ẩn về quyền riêng tư liên quan đến hình ảnh của họ trên Facebook.

Tác giả Châu Linh

Series bài viết Cách bán hàng trên Facebook cá nhân tại chuyên mục Xã Hội dành cho Newbie

Chuyên mục: Hỏi Đáp