Trợ cấp (tiếng Anh: Subsidy) là một trong những chính sách điều tiết phổ biến nhất, được sử dụng nhằm hai mục tiêu là khắc phục thất bại của thị trường và phân phối lại thu nhập.

Bạn đang xem: Trợ cấp tiếng anh là gì

Trợ cấp

Khái niệm

Trợ cấp trong tiếng Anh được gọi làsubsidy.

Trợ cấp là chuyển giao của chính phủ tạo ra một khoản đệm giữa giá mà người tiêu dùng trả và chi phí sản xuất khiến cho giá thấp hơn chi phí biên.

Phân loại trợ cấp

Trợ cấp có thể được áp dụng cho bên cung hoặc bên cầu

– Trợ cấp bên cung

+ Trợ giá hay bù lỗ:Cứ mỗi đơn vị hàng hoá sản xuất ra, chính phủ sẽ trợ cấp cho một số tiền hoặc theo một tỉ lệ nhất định. Khi chính quyền cấp trên tài trợ cho chính quyền cấp dưới theo hình thức này còn được gọi là tài trợ đối ứng.

+ Trợ thuế sản xuất:Một hình thức khác để trợ cấp cho người sản xuất là thông qua việc trợ thuế, tức là cho phép người sản xuất được trừ bớt một khoản nhất định khỏi thu nhập chịu thuế doanh nghiệp của mình.

Các hình thức trợ cấp khác tương đương với trợ thuế là trợ cấp trực tiếp bằng tiền hay xoá nợ, vì những hình thức này đều có tính chất giống như việc chuyển giao một khoản tiền mặt cho người sản xuất.

Xem thêm: Tải Game Army 3 – Tải Mobi Army 3 Apk Cho Android Miễn Phí

– Trợ cấp bên cầu

+ Trợ cấp bằng hiện vật:Theo nghĩa chặt chẽ nhất, trợ cấp bằng hiện vật là việc chuyển giao trực tiếp một lượng hàng hoá nào đó đến cho các đối tượng thụ hưởng mục tiêu.

Thí dụ, chính phủ có thể trợ cấp chăn màn, lương thực khẩn cấp cho đồng bào vùng bị bão lụt, hay trao tặng nhà tình nghĩa cho những đối tượng chính sách đặc biệt khó khăn.

+ Tem phiếu:Một hình thức khác để trợ cấp cho người tiêu dùng là phân phát cho họ các loại tem phiếu đặc biệt, trong đó qui định rõ số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà họ được phép nhận miễn phí hoặc với mức giá được bù lỗ được gọi là voucher.

Người nhận trợ cấp khi cần tiêu dùng hàng hoá dịch vụ sẽ mang những tem phiếu đó đến những cơ sở cung ứng nhất định để đổi lấy hàng hoá hoặc dịch vụ. Còn chính phủ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho cơ sở cung ứng này theo đúng cam kết của mình.

+ Trợ thuế tiêu dùng:Một hình thức khác của trợ cấp bên cầu là cho phép miễn hoặc giảm thuế đối với việc tiêu dùng một số hàng hoá và dịch vụ của người nghèo, thí dụ như nhà ở, các loại dược phẩm thiết yếu…

Xem thêm: Cô Cạn Là Gì – Cô Cạn Dung Dịch Có Nghĩa Là Sao Vậy

Trợ thuế có tác dụng làm giảm giá sau thuế đối với những hàng hoá và dịch vụ được khuyến khích.

(Tài liệu tham khảo:Giáo trình Kinh tế Công cộng, 2012, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chuyên mục: Hỏi Đáp