Một ứng dụng nào đó đã yêu cầu thay đổi thiết lập này, hoặc bạn vừa dùng một tổ hợp vài hành động của bàn phímjw2019 jw2019
Children feeling the effects of Children feeling the effects of war can be displaced because of the armed conflict and may suffer physical and psychological trauma.

Bạn đang xem: Trauma là gì

And Len was wealthy enough to be able to afford a Park Avenue psychoanalyst, who for five years tried to find the sexual trauma that had somehow locked positive emotion inside of him.
Thưa anh, tôi không có quyền cung cấp thông tin về những người dân của chúng tôiWikiMatrix WikiMatrix
Imagine a patient who has suffered a severe trauma, and needs the attention of several specialists: a neurologist, a cardiologist, an orthopedic surgeon.neurologist, a cardiologist, an orthopedic surgeon.
Có lẽ trước khi từ chối, em sẽ muốn chờ cho đến khi nghe tôi ngỏ lờiOpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Nội dung của tài liệu đó là bí mật quốc gia…… gây xâm hại tới nhân cách của các thành viên quan trọng của Đảng…… và cũng là sự xâm phạm nghiêm trọng các điều khoản trung thànhOpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Controversies exist surrounding the authenticity of recovered memories, Controversies exist surrounding the authenticity of recovered memories, particularly in the context of child abuse or trauma, such as the debatable accuracy of the spontaneous recovery of distressing memories that were previously forgotten due to inhibitory control.

Xem thêm: Cách Tải Game Warcraft Iii Trên Máy Tính, Cho Pc, Warcraft Iii: The Frozen Throne

recovery of distressing memories that were previously forgotten due to inhibitory control.
Christians know that God has Christians know that God has promised a resurrection, but that does not prevent the deep hurt and trauma of a sudden loss.
Throughout all of this, what I would ultimately realize was that each voice was closely related to aspects of myself, and that each of them carried overwhelming emotions that I”d never had an Throughout all of this, what I would ultimately realize was that each voice was closely related to aspects of myself, and that each of them carried overwhelming emotions that I”d never had an opportunity to process or resolve, memories of sexual trauma and abuse, of anger, shame, guilt, low self- worth.
“Apart from the threat of multiple diseases breaking out in “Apart from the threat of multiple diseases breaking out in crowded, unsanitary, and rain-soaked camps, there is emotional trauma that has been suppressed but is not going away.”
Arm amputation is usually caused by trauma, with things like industrial accidents, motor vehicle collisions or, very poignantly, war.

Xem thêm: Tham Sân Si Là Gì – Làm Gì Khi Tham Sân Si Dấy Lên

Other inter-cultural support for instilling hope involve food culture, disengaging refugees from trauma through immersing them in their rich cultural past.
Well, anh không thể nói với các lính canh ca đêm sao? họ phải làm ca đêm vì anh đã bắt họ làm ca đêm. đúng ra khi anh còn ở đây, anh nên đối xử với người khác tử tế hơn họ sẽ không ưu tiên anh đâu, Brad. tôi đã đối xử tốt với anh, phải không?OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Susceptibility to temptation, emotion, fatigue, physical or mental illness, ignorance, predispositions, trauma, death

Chuyên mục: Hỏi Đáp