*

Câu hỏi: “Có phải nguyên tội (tội lỗi từ tổ phụ để lại) có liên quan đến chuyện Adam và Eva quan hệ tính dục? Có phải Đức Chúa Trời đã ném họ ra ngoài bởi vì họ đã có quan hệ tình dục với nhau?”

Câu trả lời của chúng tôi: Đây là câu hỏi hay. Nhưng nguyên tội từ Adam và Eva không liên quan gì đến việc họ đã có quan hệ tính dục. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Adam và Eva, Ngài không chỉ ban cho con người có khả năng tính dục và sự tự do trong tình dục (trong hôn nhân), nhưng Ngài còn truyền bảo họ nên làm thế!… “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: ‘Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất…’/sup>1

Bạn có bao giờ đọc Sáng Thế Ký (sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh), chương 2? Kinh Thánh nói trong câu 16 và 17: “Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ‘Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.’”

Thế rồi, một ngày kia Adam và Eva đã nghe theo lời phỉnh dỗ của quỷ Satan (lúc bấy giờ đã giả dạng là một con rắn) nó dùng lời dối gạt nói với họ: “‘hai ngươi sẽ chẳng chết đâu’ con rắn nói với người nữ ‘nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt hai ngươi mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.’”2

Quỷ Satan đã lừa dối Adam và Eva. Nó đã cố ý nói điều ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Nó đã dối gạt là sẽ chẳng sao nếu ăn trái của cây mà Đức Chúa Trời cấm ăn.

Tội lỗi của Adam và Eva là không vâng lời Thượng Đế.

Bạn đang xem: Trái cấm là gì

Xem thêm: Snooze Là Gì – Snooze Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Xem thêm: Would Rather Là Gì – Tất Tật Về Cấu Trúc Would Rather

Thay vì lắng nghe lời Đức Chúa Trời, họ đã làm theo những gì họ muốn…Họ đã nghe theo lời của quỷ Satan và những lý lẽ riêng của họ, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã dấu họ một số điều tốt đẹp nào đó là điều mà Ngài không có. Và cũng giống như tất cả chúng ta, chúng ta nghĩ chúng ta hiểu biết hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời đang hạn chế chúng ta, Ngài đã dấu chúng ta một số điều, và rồi chúng ta có một cách tốt hơn. Cũng giống như Adam và Eva, chúng ta bị cám dỗ và đã chọn tin vào quỷ Satan hơn là tin vào Đức Chúa Trời. Đây là sự minh chứng: “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, và chồng cũng ăn nữa.”3

Kể giây phút đó họ đã trở nên bị ngăn cách về phần tâm linh với Đức Chúa Trời – Ngài đã đuổi họ ra khỏi vườn Địa Đàng (vườn Êden), ngăn cấm họ đến cây sự sống, thay vì họ được sống đời đời, giờ đây họ chỉ sống ngắn ngủi và cuối cùng phải chịu chết. Sự chết không liên quan đến vườn Địa Đàng. Kinh Thánh chép rằng: “Hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết” Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã đến…Ngài đến để gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để trả giá cuối cùng cho tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chết thay cho chúng ta, vì thế chúng ta không còn bị sự chết vĩnh viễn ngăn cách chúng ta khỏi Thượng Đế nữa.

Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài đã trả giá cho tội lỗi của BẠN, và hôm nay Ngài hoàn toàn tha tội cho bạn và ban cho bạn sự sống vĩnh cữu. Kinh Thánh chép: “Vì hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Thượng Đế là sự sống vĩnh cữu trong Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta.”4

Chuyên mục: Hỏi Đáp