Trade-off là gì là một trong những từ khóa được search nhiều nhất về chủ đề Trade-off là gì trong bài viết này, quantrinhansusẽ viết bài Trade-off là gì – sự đánh đổi trong nền kinh tế

*

Trade-off là gì – sự đánh đổi trong nền kinh tế

Đánh đổi là gì?

Đánh đổi (trade-off) là sự xung đột giữa các mục tiêu chính sách dẫn tới kết quả là chỉ đạt được một mục đích chính sách sau khi đã từ bỏ mục đích khác. định nghĩa này thường được dùng trong bối cảnh lạm phát và thất nghiệp cùng tồn tại: chính phủ chỉ đủ sức giảm được thất nghiệp khi sử dụng gia tăng lạm phát, hay nói phương pháp khác là cái giá của việc cắt giảm thất nghiệp là lạm phát và trái lại. Nếu sự đánh đổi này tồn tại, thì chính phủ không thể cùng lúc tiết kiệm lạm phát và thất nghiệp, mà chỉ có thể “đổi” một ít lạm phát lấy một ít thất nghiệp

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, đại học Kinh tế Quốc dân)

Sự đánh đổi trong kinh tế

Trong kinh tế, sự đánh đổi được thể hiện dưới dạng ngân sách thời cơ của một lựa chọn cụ thể, đó là sự mất mát của phương pháp thay thế được ưu tiên nhất. Sự đánh đổi, sau đó, liên quan đến một sự hy sinh phải được thực hiện để có được một món hàng, dịch vụ hoặc kinh nghiệm nhất định, chứ không hề là những món hàng không giống đủ sức được tạo ra hoặc thu được bằng cách dùng cùng một nguồn lực cần thiết đó. gợi ý, so với một người đi đếnxem một cuộc đấu bóng rổ, chi phí cơ hội của họ là không được nhìn thấy một chương trình truyền hình yêu like ở nhà.

Bạn đang xem: Trade off là gì

Xem thêm: Leaflet Là Gì – Và Vì Sao Cần Thiết Kế Leaflet đẹp

Nếu trò chơi bóng rổ diễn ra trong giờ làm việc của họ, thì ngân sách thời cơ sẽ mất vài giờ để sử dụng việc, vì cô ấy / anh ấy sẽ cần phải từ chức để đi nhìn thấy.

Có nhiều thành phần ảnh hưởng đến hoàn cảnh đánh đổi trong một đất nước cụ thể, bao gồm sự sẵn có của nguyên liệu thô, lực lượng lao động có tay ngành, máy móc để sản xuất món hàng, công nghệ và vốn, đối tượng để sản xuất hàng hóa đó trên quy mô thời gian hợp lý, v.v.

Xem thêm: Tâm Lý Là Gì – Phân Loại Các Hiện Tượng Tâm Lí

Sự đánh đổi trong kinh tế thường được minh họa bằng đường kết quả Pareto (được đặt tên theo nhà kinh tế Vilfredo Pareto), cho thấy số lượng lớn nhất (hoặc ít nhất) của một thứ có thể đạt được đánh đổi với mỗi tỉ lệ không giống nhau của thứ khác. ví dụ, trong lý thuyết sản xuất, sự đánh đổi giữa đầu ra của một hàng hóa này và đầu ra của hàng hóa không giống được minh họa một mẹo đồ họa bởi đường biên giới mức độ sản xuất. Đường hiệu giới Pareto cũng được dùng trong tối ưu hóa đa mục đích. Về tài chính, mô ảnh định giá tài sản vốn (CAPM) gồm có một biên giới kết quả cho thấy mức doanh số kỳ vọng cao nhất mà bất kỳ mục lục đầu tư với bất kỳ mức rủi ro cụ thể nào, được đo bằng phương sai của mục lục đầu tư.

Chuyên mục: Hỏi Đáp