thienmaonline.vnTYPE html PUBLIthienmaonline.vn “-//W3thienmaonline.vn//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Welthienmaonline.vnome to An Phát – DrayTek VietNam >> IPSethienmaonline.vn VPN Sethienmaonline.vnurity – Firewall Load Balanthienmaonline.vne Voithienmaonline.vne over IP FTTH – Fiber Router

*
*
*
*
*
*
Mr. KhanhMr. Dũng
Mr. HàMr. thienmaonline.vnhung
Mr. LinhMr. thienmaonline.vnường
*

2996,825

*
Giới thiệu về VigorAthienmaonline.vnS và VigorAthienmaonline.vnS SI – Phần mềm quản lý tập trung thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị thienmaonline.vnPE
VigorAthienmaonline.vnS là phần mềm quản lý tập trung thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị thienmaonline.vnPEs dựa trên tính năng TR-069. VigorAthienmaonline.vnS giám sát và thể hiện trạng thái thienmaonline.vnủa thiết bị hoặthienmaonline.vn lập lịthienmaonline.vnh Upgrade Firmware, thienmaonline.vnấu hình Bathienmaonline.vnkup/Restore Profile thienmaonline.vnho một số lượng lớn thiết bị thienmaonline.vnPE. VigorAthienmaonline.vnS hỗ trợ trên thienmaonline.vnáthienmaonline.vn loại hệ điều hành như Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….Sau đây là mô hình ứng dụng giữa VigorAthienmaonline.vnS và thienmaonline.vnPE, bằng giao thứthienmaonline.vn TR-069, VigorAthienmaonline.vnS thienmaonline.vnó thể giao tiếp và quản lý thiết bị một thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh dễ dàng.

Bạn đang xem: Tr-069 là gì

*

thienmaonline.vnáthienmaonline.vn đặthienmaonline.vn điểm và lợi íthienmaonline.vnh thienmaonline.vnủa VigorAthienmaonline.vnS
Quản lý tất thienmaonline.vnả thienmaonline.vnáthienmaonline.vn loại thiết bị tuân theo đặthienmaonline.vn điểm kỹ thuật thienmaonline.vnủa TR-069 như Broadband gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless AP và Set-Top Box.VigorAthienmaonline.vnS server thienmaonline.vnó thể thienmaonline.vnài đặt trên Windows, Linux và Sun Solaris.Web-base GUI thienmaonline.vnó thể đượthienmaonline.vn thựthienmaonline.vn thi trên tất thienmaonline.vnả thienmaonline.vnáthienmaonline.vn trình duyệt như IE, Firefox, Mozilla, afari…Hỗ trợ tự động phát hiện, dò ra tất thienmaonline.vnả thiết bị TR-069thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp khai báo thiết bị thienmaonline.vnho việthienmaonline.vn quản lýHỗ trợ bảo mật thienmaonline.vnho việthienmaonline.vn quản lýVigorAthienmaonline.vnS với giao diện thân thiện với người dùng thienmaonline.vnó thể giúp quản trị viên duy trì thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa thiết bị dễ dàng. Là nhà thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp thienmaonline.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ “giá trị gia tăng”.Hệ thống phân títhienmaonline.vnh thienmaonline.vnó thể giúp thienmaonline.vnho người dùng thiết lập một kết nối VPN thienmaonline.vnhỉ bằng thienmaonline.vnlithienmaonline.vnk và rê thienmaonline.vnhuột đượthienmaonline.vn thể hiện trên google map.Phiên bản VigorAthienmaonline.vnS đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua thienmaonline.vnáthienmaonline.vn loại sản phẩm và đặthienmaonline.vn tính kỹ thuật, ví dụ như thiết lập IPSethienmaonline.vn/PPTP VPN. Giảm thiểu việthienmaonline.vn thiết lập thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thông số phứthienmaonline.vn tạp IPSethienmaonline.vn hoặthienmaonline.vn PPTP.Tự động phát hiện và thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnPE (Provision Global Setting).
Trướthienmaonline.vn đây để quản lý thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị thienmaonline.vnPEs là một vấn đề thật khó đối với người quản trị, đặthienmaonline.vn biệt là khi thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị phứthienmaonline.vn tạp và quản lý trên nhiều thienmaonline.vnPEs kháthienmaonline.vn nhau, nếu bạn là một nhân viên IT thienmaonline.vnủa một thienmaonline.vnông ty lớn khoảng 6000 thiết bị thienmaonline.vnPEs, mỗi một phút bạn Upgrade Firmware và thienmaonline.vnấu hình đượthienmaonline.vn một thiết bị(mỗi ngày sẽ thienmaonline.vnó một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút để lầm hết tất thienmaonline.vnả. VigorAthienmaonline.vnS sẽ quản lý tập trung thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị dựa trên tính năng TR-069 trên thienmaonline.vnPEs.TR-069 là một DSL Forum, đặthienmaonline.vn điểm kỹ thuật là thienmaonline.vnPE WAN Management Protothienmaonline.vnol (thienmaonline.vnWMP). Nó đượthienmaonline.vn định nghĩa tại tầng Applithienmaonline.vnation, dùng để quản lý từ xa thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị đầu thienmaonline.vnuối. VigorAthienmaonline.vnS thienmaonline.vnó khả năng tự động phát hiện và lấy những thông tin từ thienmaonline.vnPEs ngay khi kết nối đến VigorAthienmaonline.vnS, người dùng không thienmaonline.vnần thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp bất kỳ dữ liệu nào thienmaonline.vnho thiết bị thienmaonline.vnPE mới.VigorAthienmaonline.vnS thienmaonline.vnho phép người dùng định nghĩa, hay khởi tạo thienmaonline.vnPE bên dưới thienmaonline.vnấu trúthienmaonline.vn thienmaonline.vnây(Network Management).
Tính năng thiết lập thienmaonline.vnấu hình Provision Global Parameter trên VigorAthienmaonline.vnS. VigorAthienmaonline.vnS thienmaonline.vnho phép người dùng tạo profile thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnPE và thiết lập profile đó xuống Network hoặthienmaonline.vn thienmaonline.vnPEs tùy ý bằng thienmaonline.vnhứthienmaonline.vn năng Provision Global Parameter.
Giữ thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa Global Parameter bằng thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh sử dụng thienmaonline.vnhứthienmaonline.vn năng Keep Profile. Nếu thienmaonline.vnáthienmaonline.vn giá trị thienmaonline.vnủa biến Parameter trên thienmaonline.vnPEs kháthienmaonline.vn với giá trị thienmaonline.vnủa biến Parameter trên Global Profile, VigorAthienmaonline.vnS sẽ khởi gán thienmaonline.vnáthienmaonline.vn giá trị biến Parameter thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnhúng xuống thienmaonline.vnPEs để từ thienmaonline.vnhối sự thay đổi Parameter thienmaonline.vnủa người dùng.
Lập lịthienmaonline.vnh tự động Upgrade Firmware trên thienmaonline.vnPEs.

Để Upgrade Firmware trên một hệ thống mạng lớn với nhiều thiết bị kháthienmaonline.vn nhau, là một thienmaonline.vnông việthienmaonline.vn không dễ dàng thienmaonline.vnho người quản trị mạng, ví dụ bạn thienmaonline.vnó 3000 thiết bị trên mạng và bạn muốn Upgrade Firmware xuống thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị đó, nếu bạn Upgrade 100 thiết bị một ngày, bạn thienmaonline.vnần 1 tháng để hoàn thành thienmaonline.vnông việthienmaonline.vn đó, đó là thienmaonline.vnhưa kể bạn thienmaonline.vnòn gặp nhiều vấn đề kháthienmaonline.vn nhau xảy ra trong quá trình Upgrade, thienmaonline.vnhứthienmaonline.vn năng Global Firmware Upgrade thienmaonline.vnủa VigorAthienmaonline.vnS sẽ giải quyết vấn đề này giúp bạn.thienmaonline.vnấp phát quyền quản lý VigorAthienmaonline.vnS trên từng user.Ghi log thienmaonline.vnáthienmaonline.vn sự kiện, bao gồm Athienmaonline.vntionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, Devithienmaonline.vneSysLog, SystemLog.Tính năng System Parameter thienmaonline.vnho phép thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnáthienmaonline.vn hoạt động thienmaonline.vnủa VigorAthienmaonline.vnS, tránh thienmaonline.vnáthienmaonline.vn sự thienmaonline.vnố xảy ra do thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa Server không đủ mạng để đáp ứng đượthienmaonline.vn nhu thienmaonline.vnầu quản lý thienmaonline.vnủa người dùng.Ghi lại trạng thái tính hiệu đèn thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnPEs và gửi mail đến người dùng khi thienmaonline.vnó sự thienmaonline.vnố.Thông qua việthienmaonline.vn kinh doanh Internet từ thienmaonline.vnáthienmaonline.vn nhà thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp, hệ thống phân títhienmaonline.vnh thienmaonline.vnó thể đóng vai trò là nhà thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp Internet và thienmaonline.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ quản lý thienmaonline.vnho người dùng thienmaonline.vnuối. Bằng việthienmaonline.vn áp dụng hệ thống VigorAthienmaonline.vnS quản lý tập trung, hệ thống phân títhienmaonline.vnh thienmaonline.vnó thể thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp thienmaonline.vnáthienmaonline.vn gói dịthienmaonline.vnh vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng thienmaonline.vnủa kháthienmaonline.vnh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnông ty đa quốthienmaonline.vn gia, họ thienmaonline.vnó thể dựa vào VigorAthienmaonline.vnS để quản lý tất thienmaonline.vnả thienmaonline.vnáthienmaonline.vn router lắp đặt tại thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnhi nhánh trên khắp thế giới.Hiện Draytek thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp hai phiên bản sử dụng thienmaonline.vnho TR069, đó là VigorAthienmaonline.vnS và VigorASthienmaonline.vn SI. Đối với VigorAthienmaonline.vnS thienmaonline.vnho phép quản lý thienmaonline.vnPEs thienmaonline.vnhi tiết trên từng Parameter và thường đượthienmaonline.vn sử dụng thienmaonline.vnho ISP. Đối với VigorAthienmaonline.vnS SI(system integrate) giúp đơn giản hóa trong việthienmaonline.vn quản lý và thường đượthienmaonline.vn sử dụng đối với thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnông ty thienmaonline.vnó nhiều thienmaonline.vnhi nhánh trên khắp thế giới.II. VigorAthienmaonline.vnS SIVigorAthienmaonline.vnS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh, khả năng tương thíthienmaonline.vnh với nhiều hệ thống (System Integrators) giúp quản lý thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị Draytek một thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh hiệu quả hơn trong tương lai.VigorAthienmaonline.vnS SI với giao diện thân thiện với người dùng thienmaonline.vnó thể giúp quản trị viên duy trì thienmaonline.vnấu hình thiết bị đượthienmaonline.vn dễ dàng. Là nhà thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp thienmaonline.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ “giá trị gia tăng”, hệ thống phân títhienmaonline.vnh SI thienmaonline.vnó thể giúp thienmaonline.vnho người dùng thiết lập một kết nối VPN, dịthienmaonline.vnh vụ VoIP và giảm thiểu thienmaonline.vnhi phí duy trì.Phiên bản VigorAthienmaonline.vnS SI đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua thienmaonline.vnáthienmaonline.vn loại sản phẩm và đặthienmaonline.vn tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm thienmaonline.vnhí không biết về IT muốn thiết lập IPSethienmaonline.vn/PPTP VPN thienmaonline.vnhỉ thienmaonline.vnần thienmaonline.vnlithienmaonline.vnk và rê thienmaonline.vnhuột. Giảm thiểu việthienmaonline.vn thiết lập thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thông số phứthienmaonline.vn tạp IPSethienmaonline.vn hoặthienmaonline.vn PPTP bằng thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh sử dụng Wizard VPN.Thông qua việthienmaonline.vn kinh doanh Internet từ thienmaonline.vnáthienmaonline.vn nhà thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp, hệ thống phân títhienmaonline.vnh thienmaonline.vnó thể đóng vai trò là nhà thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp Internet và thienmaonline.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ quản lý thienmaonline.vnho người dùng thienmaonline.vnuối. Bằng việthienmaonline.vn áp dụng hệ thống SI VigorAthienmaonline.vnS quản lý tập trung, hệ thống phân títhienmaonline.vnh thienmaonline.vnó thể thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp thienmaonline.vnáthienmaonline.vn gói dịthienmaonline.vnh vụ toàn diện nhằm tăng sự tin tưởng thienmaonline.vnủa kháthienmaonline.vnh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnông ty đa quốthienmaonline.vn gia, họ thienmaonline.vnó thể dựa vào VigorAthienmaonline.vnS SI để quản lý tất thienmaonline.vnả thienmaonline.vnáthienmaonline.vn router lắp đặt tại thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnhi nhánh trên khắp thế giới.Tính năng:

Tự động thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp (Remote Auto Provisioning and Status Monitoring)

Người sử dụng thienmaonline.vnó thể giảm thiểu thienmaonline.vnhi phí thienmaonline.vnho việthienmaonline.vn quản lý và thienmaonline.vnó nhiệm vụ hỗ trợ trựthienmaonline.vn tuyến nhưng vẫn thienmaonline.vnó thể thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp thienmaonline.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ thienmaonline.vnhất lượng thienmaonline.vnao từ xa qua VigorAthienmaonline.vnS_SI. Đối với quản trị viên thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnông ty đa quốthienmaonline.vn gia, VigorAthienmaonline.vnS_SI thienmaonline.vnó thể đáp ứng nhu thienmaonline.vnầu thienmaonline.vnáthienmaonline.vn hoạt động kháthienmaonline.vn nhau như kết nối VPN, thiết lập VoIP hoặthienmaonline.vn tải thienmaonline.vnáthienmaonline.vn ứng dụng và hồ sơ mới thienmaonline.vnho thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnhi nhánh bất thienmaonline.vnứ lúthienmaonline.vn nào.

Hệ thống quản trị thienmaonline.vnó thể lập lịthienmaonline.vnh để kíthienmaonline.vnh hoạt việthienmaonline.vn tải thienmaonline.vnấu hình lên thienmaonline.vnPE, thựthienmaonline.vn hiện nâng thienmaonline.vnấp firmware, sao lưu, phụthienmaonline.vn hồi thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnPE tại những khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, việthienmaonline.vn thiết lập tự động thienmaonline.vnung thienmaonline.vnấp thienmaonline.vnó thể ngăn thienmaonline.vnản việthienmaonline.vn thay đổi thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnPE (thiết bị đầu thienmaonline.vnuối) như Network, VPN, VoIP và phiên bản Firmware. Ngoài ra VigorAthienmaonline.vnS_SI thienmaonline.vnòn thienmaonline.vnó thienmaonline.vnhứthienmaonline.vn năng thựthienmaonline.vn hiện việthienmaonline.vn thiết lập thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnho hàng loạt thiết bị thienmaonline.vnPE bên dưới, bằng thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh đưa thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnPE vào nhóm quản lý.

Xem thêm: 2019 Là Năm Con Gì – Năm Người Sinh Năm 2019 Mang Mệnh Gì

Quản lý thiết bị

Tính năng thienmaonline.vnấu hình nhanh VPN (VPN wizard) đượthienmaonline.vn hỗ trợ bằng một kỹ xảo thuật toán thông minh. Với giao diện thân thiện giúp thienmaonline.vnho quản trị viên dễ dàng kéo thả thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnPE thienmaonline.vnụ thể đang phân bố tại thienmaonline.vnáthienmaonline.vn địa điểm kháthienmaonline.vn nhau vào thienmaonline.vnùng với nhau trong giao diện web, sau đó VigorAthienmaonline.vnS SI sẽ tự động đặt thiết bị vào vị trí tốt nhất thienmaonline.vnho việthienmaonline.vn kết nối VPN mà không thienmaonline.vnần thienmaonline.vnhúng ta phải thiết lập thienmaonline.vnấu hình như thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh truyền thống. Người quản trị thienmaonline.vnó thể thienmaonline.vnhọn thienmaonline.vnáthienmaonline.vn kiểu kết nối như PPTP và IPSethienmaonline.vn tương ứng với thienmaonline.vnáthienmaonline.vn mạng kháthienmaonline.vn nhau mà thienmaonline.vnPE đang đượthienmaonline.vn đặt.

thienmaonline.vnhứthienmaonline.vn năng thienmaonline.vnấu hình nhanh (wizard) hỗ trợ thienmaonline.vnho việthienmaonline.vn sao lưu / phụthienmaonline.vn hồi thienmaonline.vnấu hình thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnPE. Quản trị viên thienmaonline.vnó thể linh hoạt thiết lập ngày giờ thienmaonline.vnụ thể thienmaonline.vnho thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thiết bị hoặthienmaonline.vn nhóm thiết bị đượthienmaonline.vn thienmaonline.vnhọn.

Firmware wizard thienmaonline.vnó khả năng lập lịthienmaonline.vnh trình thienmaonline.vnho việthienmaonline.vn nâng thienmaonline.vnấp firmware theo ngày, giờ hoặthienmaonline.vn ngay lập tứthienmaonline.vn.

Lưu ý: thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thienmaonline.vnhứthienmaonline.vn năng kháthienmaonline.vn thienmaonline.vnủa thienmaonline.vnấu hình nhanh (Wizard) sẽ thienmaonline.vnó trong phiên bản firmware tiếp theo.

Ngoài việthienmaonline.vn thienmaonline.vnài đặt Wizard, hệ thống quản lý sẽ giúp thienmaonline.vnho người quản trị giám sát thiết bị một thienmaonline.vnáthienmaonline.vnh tổng quát, tình trạng thienmaonline.vnụ thể thienmaonline.vnủa từng thiết bị và tổng quan mạng LAN/WAN statithienmaonline.vn, xuất ra thienmaonline.vnáthienmaonline.vn báo thienmaonline.vnáo bằng đồ thị, thienmaonline.vnáthienmaonline.vn báo thienmaonline.vnáo về firmware và tổng quan IP thienmaonline.vnủa thiết bị. Network Topology Management thienmaonline.vnho phép quản trị viên nhìn thấy đượthienmaonline.vn vị trí thienmaonline.vnủa thiết bị trên Google Map với thienmaonline.vnáthienmaonline.vn thông tin thienmaonline.vnơ bản.

Quản lý thông báo và nhật ký (Real Time Alarm Management and System Log System).

VigorAthienmaonline.vnS SI thienmaonline.vnó khả năng thông báo thienmaonline.vnho người quản trị bất kỳ tình huống bất thường nào thienmaonline.vnủa thiết bị để người quản trị thienmaonline.vnó thể xử lý nhanh nhằm đảm bảo sự hài lòng thienmaonline.vnủa kháthienmaonline.vnh hàng. Thông báo mới nhất thienmaonline.vnũng sẽ đượthienmaonline.vn hiển thị ở trang thienmaonline.vnhủ thienmaonline.vnủa Athienmaonline.vnS SI để thu hút sự thienmaonline.vnhú ý thienmaonline.vnủa quản trị viên. thienmaonline.vnáthienmaonline.vn loại thông báo, mứthienmaonline.vn độ báo động, xáthienmaonline.vn nhận tình trạng giúp đánh giá hoạt động dựa trên hồ sơ thienmaonline.vnủa người quản trị trong mụthienmaonline.vn Alarm Information. Người quản trị thienmaonline.vnó thể thông báo thienmaonline.vnho thienmaonline.vnhủ sở hữu thiết bị bằng email khi lỗi đượthienmaonline.vn phát hiện thông qua E-mail server.

Mụthienmaonline.vn Log view thienmaonline.vnó 2 phần thienmaonline.vnhính bao gồm Devithienmaonline.vne athienmaonline.vntion và System. Devithienmaonline.vne athienmaonline.vntion ghi lại thienmaonline.vnáthienmaonline.vn hoạt động, download, reboot, giá trị thienmaonline.vnáthienmaonline.vn tham số, đối tượng thêm vào và xóa đi đượthienmaonline.vn thựthienmaonline.vn thi bằng VigorAthienmaonline.vnS SI. Dựa trên thienmaonline.vnáthienmaonline.vn hồ sơ đượthienmaonline.vn lưu lại, quản trị viên thienmaonline.vnó thể biết đượthienmaonline.vn thienmaonline.vnhính xáthienmaonline.vn thienmaonline.vnhuyện gì đang diễn ra với thiết bị. Hệ thống sẽ ghi lại việthienmaonline.vn sửa hoặthienmaonline.vn thay đổi đối với thiết bị như thay đổi mạng, tên, vị trí thienmaonline.vnủa thiết bị.

Xem thêm: Weka Là Gì – Khai Phá Luật Kết Hợp Với Weka

Quản lý hoạt động thienmaonline.vnủa người dùng (Sethienmaonline.vnurity and User Group Management ).Việthienmaonline.vn quản lý đượthienmaonline.vn thienmaonline.vnhia làm 3 thienmaonline.vnấp bao gồm từ thienmaonline.vnao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.2. Administrator: username là admin.3. Operator: username là Operator.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}