OCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”> Tống đạt là gì?
Giới thiệu Chức năng Văn bản pháp lý Tin tức – Sự kiện Kết quả hồ sơ Liên hệ

*

»Chức năng »Tống đạt văn bản
(Theo Bộ luật tố tụng dân sự)-Tống đạt (hay nói một cách đầy đủ hơn là “tống đạt văn bản tố tụng”) là việc giao văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng (tòa án, Viện kiểm sát) hay cơ quan thi hành án … – cho đương sự một cách chính thức và mang tính chất áp đặt.

Bạn đang xem: Tống đạt là gì

Tống đạt văn bản tố tụng được xem là nghĩa vụ của các cơ quan nói trên (và các cơ quan này cũng chính là cơ quan có thẩm quyền ban hành ra các văn bản tố tụng đó). Việc nói “áp đặt” ở đây có nghĩa là người nhận văn bản được tống đạt phải có trách nhiệm tuân theo một cách bắt buộc.

Chúng tôi cũng muốn giải thích thêm văn bản tố tụng là những văn bản, quyết định như : Bản án, quyết định, Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời … của tòa án – được ban hành và áp dụng trong tố tụng dân sự ( thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp dân sự).

Việc tống đạt văn bản tố tụng phải do những người có thẩm quyền thực hiện. Đó là Người tiến hành tố tụng ( như thẩm phán, thư ký tòa án), Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đương sự (người tham gia tố tụng) cư trú và nhân viên bưu điện. Gần đây thí điểm thừa phát lại cũng có quyền tống đạt văn bản tố tụng.

Xem thêm: Counter Argument Là Gì – Có Bạn Hỏi Lại Về Counter

Việc tống đạt văn bản tố tụng được thực hiện bằng các phương thức sau : trực tiếp, qua bưu điện hoặc người thứ ba được uỷ quyền; niêm yết công khai hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng chính vì ý nghĩa quan trọng của việc tống đạt nên luật qui định người có nghĩa vụ thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng nếu không làm đúng trách nhiệm của mình thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tắm Lá Trầu Không Có Tác Dụng Gì, Tắm Lá Trầu Không Cho Trẻ Có Tốt Không

Ví dụ : ông C là thư ký tòa án được phân công tống đạt quyết định triệu tập nhân chứng tham gia một vụ án hình sự. Ông C thay vì phải giao trực tiếp cho đương sự lại nhờ một người khác giao dùm. Kết quả là nhân chứng không nhận được Giấy triệu tập và không tham gia phiên tòa. Phiên Tòa phải hoãn xử. Trường hợp này ông C có thể sẽ bị xử lý kỷ luật.

Chuyên mục: Hỏi Đáp