Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiêncứu các phương pháp, các quá trình xử lý thôngtin một cách tự động dựa trên phương tiện kỹthuật mà chủ yếu là máy tính điện tử. Vai trò của Tin học:Ngày nay Tin học được ứng dụng rộng ràitrên mọi lĩnh vực: thương mại điện tử, các phầnmềm quản lý, kế toán,…

Bạn đang xem: Tin học là gì

*

Chương 1:Một số khái niệm về Tin học và Máy tính điện tử 1Hệ thống máy tính  Khái niệm Tin học Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quá trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu là máy tính điện tử Vai trò của Tin học: Ngày nay Tin học được ứng dụng rộng rài trên mọi lĩnh vực: thương mại điện tử, các phần mềm quản lý, kế toán,… 2 Cấu trúc và hoạt động của máy tính  Sơ đồ xử lý thông tinDữ liệu Thông tin BỘ NHẬP BỘ XỬ LÝ BỘ XUẤT- Bàn phím – CPU (CU, ALU) – Màn hình- Đĩa từ – Bộ nhớ (RAM, – Máy in- Chuột ROM) – Đĩa từ- Máy quét ảnh – Fax- Webcam – Máy in 3 Xử lý dữ liệu Step 1. Bấm phím D Step 2. Một tín hiệu điện được gửi (shift+D key) trên đến bộ xử lýt. bàn phím.Step 4. Step 3.Sau khi xử lý, mã nhị phân Tín hiệu được mã nhịđược chuyển đến thiết bị xuất phân ASCII (01000100) vàhiển thị lên hình ảnh tương ứng được nhớ trong bộ xử lý.với mã nhị phân ASCII. Next 4Các thiết bị nhập Máy quét Scanner Máy quét Scanner 5Thiết bị xuấtMáy fax 6Thiết bị lưu trữ 7 Cấu tạo đĩa mềm shutter shell liner magnetic coating Thin, circular, flexible film enclosed in 3.5” wide plastic shell metal hub flexible thin filmp. 7.05 Fig.

Xem thêm: Isi là gì? bài báo isi là gì ?

Xem thêm: Vinahouse Là Gì – Quẩy Vinahey Như Thế Nào Mới Chất

7-5 Next 8 Cách sử dụng đĩa mềm write-protected Đọc được dữ liệu,nhưng không ghi được not write-protected Đọc và ghi được dữ liệu trên đĩa 9 Sử dụng đĩa mềmChú ý: khi đèn ổ đĩa mềm đang sáng (cháy đèn) tức đang đọc/ghi dữ liệu, không được lấy đĩa ra. 10Đĩa CD/DVD Sector Track là vòng cung trên tròn đồng vòng tròn tâm 512 bytes 11 Sử dụng đĩa CD/DVD  CD­ROM  CD­RW  DVD­ROM  DVD+R  DVD­R  DVD+RW  DVD­RW  DVD­RAM1 X = 150 Kb/s 12 Bảo quản đĩa Không để nơi nóng Để đĩa vào hộp khi không sử dụngTránh để thức uốnggần đĩa Không để bụi, xước mặt đĩa Không chạm tay vào mặt đĩa 13Đĩa cứng (Hard Disks) hard disk installed in system unit 14 Chức năng các bộ phận chủ yếu Bộ xử lý trung tâm (CPU­Central Processing Unit) Điều khiển mọi hoạt động của máy tính Bộ nhớ (Memory) 1. Bộ nhớ trong (Internal memory)  Bộ nhớ chỉ đọc (Read Only Memory): là bộ nhớ lưu trữ các chương trình của nhà sản xuất  Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM­Random Access Memory): là bộ nhớ lưu trữ dữ liệu trong quá trình xử lý và bị xóa khi mất điện 2. Bộ nhớ ngoài (External Memory) Ví dụ: Đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD, đĩa Flash 15Khái niệm phần cứng, phần mềm  Phần cứng là gì? Là những đối tượng vật lý hữu hình như bo mạch, dây cáp, màn hình, đĩa cứng,… Phần mềm: là các chương trình (program) điều khiển các hoạt động phần cứng của máy tính. Phần mềm máy tính được chia làm 2 loại: ­ Phần mềm cơ bản. Ví dụ: Hệ điều hành ­ Phần mềm ứng dụng: 16Khái niệm phần cứng, phần mềm  Phần mềm cơ bản: gồm tập hợp các chương trình điều khiển hoạt động của máy tính cho phép người sử dụng khai thác dễ dàng và hiệu quả các thiết bị của máy tính. Phần mềm cơ bản bắt buộc phải có để máy tính có thể sử dụng được Phần mềm ứng dụng: là các chương trình ứng dụng. Ví dụ: phần mềm soạn thảo văn bản Word, bảng tính Excel, công cụ trình diễn PowerPoint, phần mềm đồ họa: Corel, Photoshop,… 17 Đơn vị xử lý thông tin Hệ nhị phân có 2 chữ số 0 và 1 còn gọi là bit.Tổ hợp 8 bit được gọi là 1 byte. Byte được gọi là đơn vị thông tin cơ bản. Các bội số của byte: 1KB (Kilobyte) = 210 Bytes = 1024 Bytes. 1MB (Megabyte) = 210 KB = 1024 KB. 1GB (Gigabyte)= 210 MB = 1024 MB. 18Một số thiết bị ngoại vi Processor power supply drive bays Memory Adapter cards processor  Sound card  Modem card ports memory  Video card  Network card Ports sound card Drive bays Power supply video card modem card network card 19 Mainboard adapter cards processor chip Contains adapter cards, processor chips, and memory chips memory chips memory slots Expansion slots for adapter cards motherboard 20

Chuyên mục: Hỏi Đáp