1. The Descriptive Essay: Văn miêu tả2. The Definition Essay: Văn định nghĩa3. The Illustration Essay: Văn chứng minh4. The Comparison/Contrast Essay: Văn so sánh/tương phản5. The Cause/Effect Essay: Văn nhân quả6. The Narrative Essay: Văn tường thuật7. The Process Analysis Essay: Văn phân tích8. The Classification Essay: Văn phân loại sự kiện9. The Argumentative/Persuasive Essay: Văn tranh luận/thuyết phục10. The Research Essay: Văn nghiên cứu11. The Critical Analysis Essay: Bình giảng văn học

II. Structure of An Essay:

Bạn đang xem: Tiểu luận tiếng anh là gì

 Tell a story: Dẫn một mẫu chuyện ngắn Ask a question: Đặt một câu hỏi Give a statistic: Nêu số liệu thống kê Express an anecdote: Diễn tả một giai thoại Cite a quotation: Trích dẫn một câu nói Generalization: Khái quát hóa vấn đề

 Ask a provocative question: Đặt một câu hỏi mở. Use a quotation: Nêu một trích dẫn. Evoke a vivid image: Gợi lên một hình ảnh sinh động. Call for some sort of action: Kêu gọi mọi người cùng hành động. End with a warning: Đưa ra một cảnh báo. Suggest results or consequences: Nêu lên một kết cục hay hâu quả.

Posted on 17 Tháng Sáu, 2016 by Huynh ICTin Tổng hợp | Bạn nghĩ gì về bài viết này?Điều hướng bài viết

*

*

Xem thêm: For Good Là Gì – Cách Diễn đạt For Good Có Nghĩa Là Mãi

*

*

*

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Xem thêm: Processor Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Popular postsNew postsNew comments

*
Trần Quốc Khanh trong Tải về 1-6 bài thi PET (PDF…
*
How Why trong Tải xuống English Pronunciatio…
*
thuongmaidientu trong The cultural villa…
*
Phương trong Tải xuống English Pronunciatio…
*
Phương trong Tải xuống English Pronunciatio…

Flickr Photos

Chuyên mục: Hỏi Đáp