Nhân danh dòng họ cậu ấy mong phu nhân suy nghĩ sáng suốt vì tiền đồ của mình.
Nhân danh dòng họ cậu ấy mong phu nhân suy nghĩ sáng suốt vì tiền đồ của mình.
Sao không kiếm cái bằng, nhổ thẳng vào mặt chúng, và có tiền đồ tươi sáng?
Colonel, we got you a gift and a surprise, so don” t act like you” re not coming up here.Speech! OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

He said that the Sioux way of being a warrior…… is not the white way OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Nhân danh dòng họ cậu ấy mong phu nhân suy nghĩ sáng suốt vì tiền đồ của mình.
In many cases, the concert hall, hotel, or other facility will have already made the necessary arrangements for paying royalties. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

The nationality or any other status of the holder of the residence permit shall be entered here OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Each time Father came to this town…… since you were a baby…… he left this place with such a sentiment OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
You and Zigong will be the only men to carry swords on the meeting platform OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

The Commission also intends to propose an initiative in # with a view to adopting a framework decision to strengthen the penal framework for combating counterfeiting OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3
Ông đối diện với một tình trạng tài chính khó khăn và thu hẹp những tham vọng về tiền đồ của mình.

Thần của Thiên Chúa ngự trên Balaam và ông tuyên cáo những lời tiên tri tích cực về tiền đồ của dân Israel.

Rất có thể, những phụ nữ ấy đã dùng tiền , đồ vật hoặc tài sản của mình để chu cấp cho những bạn đồng hành của họ. cấp cho những bạn đồng hành của họ.

Bạn đang xem: Tiến độ tiếng anh là gì

Xem thêm: Tóm Lại Tiếng Anh Là Gì, 5 Nhóm Từ Dùng để Nối Câu

Xem thêm: Income Là Gì – Phân Biệt Salary, Wage Và Income

Bên cạnh việc quyên góp tiền , đồ chơi , áo quần và thức ăn , thì bọn trẻ còn chia sẻ một thứ khác mà không phải tốn một đồng tiền nào . còn chia sẻ một thứ khác mà không phải tốn một đồng tiền nào .

Quốc hội không có thẩm quyền Quốc hội không có thẩm quyền thu thuế, bắt buộc phải đề nghị xin tiền , đồ tiếp tế và quân lính từ các tiểu bang để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. bang để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh.
Should application of the Common Customs Tariff duty rate depend on the entry price of the imported consignment, the veracity of this price shall be checked using a flat-rate import value calculated by the Commission, by product and by origin, on the basis of the weighted average of prices for the product on Member States’ representative import markets or on other markets, where appropriate WikiMatrix WikiMatrix
Thời kỳ Natufian kéo dài từ 12.500 đến Thời kỳ Natufian kéo dài từ 12.500 đến 9.500 BC, và được gọi là “thời kỳ Tiền – Đồ Đá Mới” và bây giờ được gọi là Thời kỳ Đá Mới Tiền Gốm (PPNA) từ 10.200 đến 8800 BC. Thời kỳ Đá Mới Tiền Gốm (PPNA) từ 10.200 đến 8800 BC.

Tìm 482 câu trong 13 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Tác giả

FVDP-English-Vietnamese-Dictionary, EVBNews, OpenSubtitles2018.v3, jw2019, QED, GlosbeMT_RnD, WikiMatrix.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

tiền đò tiên đoán tiền đóng bảo hiểm Tiền đóng bảo hiểm tiền đóng trước tiền đồ tiến độ tiền đổi tiền đội tiến đôm đốp tiền đồn tiền đồng tiến động Tiến động tiền đúc

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp