Mỗi một sản phẩm có thể phiên bản khác nhau. Ví dụ, một Sản phẩm A có ba màu: xanh, đỏ, vàng thì nghĩa là có ba phiên bản sản phẩm A mà Nhà bán hàng có thể trưng bày đồng thời Khách mua hàng có thể lựa chọn.

Bạn đang xem: Thuộc tính là gì

Tại thienmaonline.vn, Nhà bán hàng có thể thực hiện tùy chỉnh này và bài viết này sẽ hướng dẫn Nhà bán hàng điều đó.

Các khái niệm cần biết

Trong thienmaonline.vn, Nhà bán hàng cần phân biệt ba khái niệm sau:

Thuộc tính: Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà Nhà bán hàng muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm.Giá trị thuộc tính: Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau.Phiên bản/Biến thể: Phiên bản hay còn gọi là biến thể sản phẩm thể hiện số lượng tối đa các lựa chọn của sản phẩm đó.

Ví dụ: Sản phẩm A có hai thuộc tính là Màu sắcKích thước. Tương ứng với thuộc tính Màu sắc là các giá trị thuộc tính Xanh, Đỏ, Vàng;Tương ứng với thuộc tính Kích thước là các giá trị thuộc tính Nhỏ, Lớn.

Thì nghĩa là Sản phẩm A có tất cả 6 phiên bản/biển thể:

STTMàu sắcKích thước
1XanhNhỏ
2XanhLớn
3ĐỏNhỏ
4ĐỏLớn
5VàngNhỏ
6VàngLớn

Nhà bán hàng có thể tạotối đa 3 thuộc tínhtối đa 100 phiên bản sản phẩm.Giới hạn này không thể bị tăng bởi tài khoản hoặc gói dịch vụ.

Để xem số lượng phiên bản sản phẩm của một sản phẩm bất kỳ, Nhà bán hàng vào menu Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm:

Đối với Nhà bán hàng sử dụng Tồn kho Cơ bản: xem ở cột Tồn kho:

*

Đối với Nhà bán hàng sử dụng Tồn kho Nâng cao: xem dưới tên sản phẩm.

*

Thêm thuộc tính và phiên bản cho sản phẩm mới

Khi tạo mới một sản phẩm, Nhà bán hàng có thể thêm thuộc tính và phiên bản cho sản phẩm luôn. Thao tác này so với thêmthuộc tính và phiên bản cho sản phẩm đã tạo trước đó có sự khác biệt.

Lưu ý: Hệ thống mặc định Thuộc tính Tiêu đềPhiên bản Default Tittle cho sản phẩm. Đây cũng là mặc định cho sản phẩm không có biến thể.

*

Để thêm một phiên bản khi thêm sản phẩm mới, Nhà bán hàng làm như sau:

Tại trangThêm mới sản phẩm, kéo xuống phầnSản phẩm có nhiều phiên bản, nhấp vàoThêm phiên bản:

*

Nhà bán hàng chọn thuộc tính cho sản phẩm. Nhà bán hàng có thể chọn các thuộc tính cơ bản mà hệ thống tạo sẵn bao gồm: Kích thước, Màu sắc, Vật liệu, Kiểu dáng.

*

Nhà bán hàng chọn/nhấp cácgiá trị thuộc tínhcho thuộc tính đã chọn, mỗi giá trị thuộc tính cách nhau một dấu phẩy.

*

Nếu muốn thêm thuộc tính khác, thì nhấp vàoThêm thuộc tính khác. và làm tương tự như thuộc tính ban đầu.Nhà bán hàng thực hiệnChỉnh sửa mẫu sản phẩm để khởi tạovề Giá cả,Mã sản phẩm, Barcode.

*

Lưu ý: thao tác này không bắt buộc. Nhà bán hàng có thể tùy chỉnh sau khi hoàn thành việc tạo thuộc tính.NhấnLưu.

Mẹo: Nhà bán hàngcó thể thêm các hình ảnh khác nhau cho mỗi thuộc tính.

Thay đổi thuộc tính

Nhà bán hàng có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa thuộc tính và giá trị thuộc tính từ trang chi tiết sản phẩm.

Thêm thuộc tính mới

Sau khi đã tạo mới một sản phẩm, Nhà bán hàng có thể tạo thêm thuộc tính mới, chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính cho sản phẩm đó.

Nhà bán hàng thao tác như sau:

Từ Trang quản trị -> Sản phẩm -> Tất cả sản phẩm.Nhấp chọn sản phẩm.Trong trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đã chọn, Nhà bán hàng kéo xuống phần Sản phẩm có nhiều phiên bản, nhấp vào Chỉnh sửa.Tại đây:

*

Để thêm một thuộc tính mới:Nhấp vào Thêm thuộc tính khác.Chọn/nhập tên thuộc tính.Nhập giá trị thuộc tính mặc định. Giá trị thuộc tính sẽ được áp dụng cho tất cả các phiên bản hiện có.Chọn Lưu thay đổi.Để thay đổithuộc tính:Nhấp vào thuộc tính cần thay đổi.Chọn/nhập tên thuộc tính mới.Chọn Lưu thay đổi.Để xóa một giá trị thuộc tính,Nhà bán hàng nhấp vào x bên cạnh thuộc tính cần xóa.

*

Lưu ý:Khi xóa một thuộc tính thì tất cả giá trị thuộc tính và phiên bản cũng sẽ bị xóa.Nhà bán hàng chỉ có thể xóa các thuộc tính chỉ còn duy nhất một giá trị thuộc tính.Nếu Nhà bán hàng muốn bán một sản phẩm mà không có bất kỳ phiên bản, hãy giữ lại một phiên bản có thuộc tính là Tiêu đề, giá trị thuộc tính là Default Title.Sau khi Lưu thay đổi, Nhà bán hàng chọn Cập nhật sản phẩm.Sắp xếp thứ tự hiển thị các thuộc tính

Khi Khách mua hàng xem sản phẩm của Nhà bán hàng, họ sẽ thấy các thuộc tính phiên bản theo thứ tự cụ thể. Nhà bán hàng có thể thay đổi thứ tự hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

Trong trang quản trị, chọnSản phẩm->Tất cả sản phẩm.Chọn sản phẩm muốn thay đổi thứ tự hiển thị các biến thể.Kéo xuống phầnSản phẩm có nhiều phiên bản. ChọnSắp xếp.

*

Kéo để sắp xếp lại các thuộc tính sản phẩm.

*

Sau khi sắp xếp thứ tự xong, nhấnLưu thay đổi.

Lưu ý:khi Nhà bán hàng sắp xếp lại phiên bản, thứ tự mà chúng hiển thị phụ thuộc vào các phiên bản mà sản phẩm có. Nếu sản phẩm không có phiên bản còn hàng theo nhu cầu Khách mua hàng đặt, thì thứ tự các phiên bản sẽ tự động điều chỉnh tùy thuộc vào phiên bản của sản phẩm.

Thêm mới hoặc nhân bản phiên bản

Nếu Nhà bán hàng muốn sản phẩm có thêm phiên bản mới, Nhà bán hàng có thể lựa chọn thêm mới hoặc nhân bản phiên bản.

Thêm một biến thể mới

Để làm được điều này, Nhà bán hàng cần vào trang chỉnh sửa chi tiết sản phẩm đã thêm trước đó:

Kéo xuống phầnSản phẩm có nhiều phiên bản.

*

ChọnThêm mớivà điền thông tin cho biến thể mới, sau đó nhấnTạo mới.

*

NhấnCập nhậtđể lưu lại.Nhân bản biến thể

Việc này giúp Nhà bán hàng tiết kiệm thời gian khi muốn tạo thêm nhiều phiên bản có đặc điểm tương tự nhau và của cùng một sản phẩm.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

Trong trang quản trị, chọnSản phẩm->Tất cả sản phẩm.Chọn sản phẩm muốn sao chép nhanh các biến thể.Kéo xuống phầnSản phẩm có nhiều phiên bản. Chọn vào 1 phiên bản muốn sao chép.Ví dụ tại dòng phiên bản:Kích thước Mmàu sắcTímChất liệuCotton.Nhà bán hàng muốn sao chép ra 1 phiên bản mới giữ lại các thuộc tínhmàu sắcchất liệu, chỉ thay đổikích thước.Nhấp vàoNhiều hành động->…sao chép kích thước.

Xem thêm: Gastrin Là Gì – Gastrin: Ý Nghĩa Lâm Sàng Chỉ Số Xét Nghiệm

*

Điền kích thước cho phiên bản mới.NhấnCập nhậtđể lưu lại.

Thay đổi thông tin cho phiên bản

Sau khi tạo sản phẩm, thêm thuộc tính và tạo thành các phiên bản sản phẩm khác nhau, một điều Nhà bán hàng cần quan tâm đến là các thông tin cho sản phẩm đó.

Có hai cách Nhà bán hàng có thể sử dụng để thay đổi thông tin sản phẩm:

Cách 1:Nhà bán hàng có thể thay đổi trực tiếp ngay tại danh sách sản phẩm có nhiều biến thể.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể thay đổi các thông tin:

Giá trị thuộc tínhMã sản phẩmGiáSố lượng tồn khoLưu ý: chỉ thay đổi được với các sản phẩm Có quản lý tồn kho.

*

Với cách này, Nhà bán hàng có thể thực hiện thac tác thay đổi cho nhiều biến thể.

Cách 2: Thay đổi trong hộp chỉnh sửa biến thể.

Trong phầnSản phẩm có nhiều phiên bản, Nhà bán hàng nhấn chọn vào nút Chỉnh sửa.Trong hộp Chỉnh sửa biến thể, Nhà bán hàng thay đổi các thông tin cần thiết:

*

Giá trị thuộc tínhGiáGiá so sánhKhối lượngMã sản phẩmBarcodeChính sách tồn khoKhông quản lý tồn khoCó quản lý tồn khoKhông/ Đồng ý cho khách hàng đặt hàng khi đã hết hàngLưu ý: Tùy chọn này chỉ hiển thị cho những biến thể Có quản lý tồn kho.Không/Có giao hàngChọn Lưu.

Thao tác hàng loạt cho nhiều phiên bản

Trong trường hợp Nhà bán hàng cần thay đổi cho nhiều phiên bản cùng lúc, Nhà bán hàng nên sử dụng các thao tác hàng loạt.

Chọn biến thể

Thay vì phải tick chọn vào từng biến thể, Nhà bán hàng có thể chọn một lúc nhiều biến thể:

*

Tất cả: chọn tất cả biến thể đang có.Bỏ chọn: bỏ chọn tất cả biến thể.: Khi Nhà bán hàng nhấp chọn vào một giá trị thuộc tính nào đó, thì hệ thống chỉ chọn vào những biến thể có chứa giá trị thuộc tính đó. Bằng cách này, Nhà bán hàng có thể chọn lọc tự động cũng như tối ưu về thao tác hơn.

Sau khi lựa chọn các biến thể cần thay đổi, Nhà bán hàng tick vào ô Nhiều hành động, nhấp vào để xổ các hành động cần thực hiện.

*

Đổi giá

Nhà bán hàng có thể đổi hai loại giá cho biến thể: GiáGiá so sánh.

Giá: giá bán của sản phẩm đó. Đây cũng là giá được căn cứ để tính khuyến mãi cho sản phẩm.Giá so sánh: Giá làm nền cho Giá. Đây có thể là giá thị trường hoặc một mức giá bất kỳ mà Nhà bán hàng lựa chọn.Giá so sánh thường được gạch ngang để làm nổi bật Giá.Giá so sánh bắt buộc phải lớn hơn Giá.Một sản phẩm không bắt buộc phải cóGiá so sánh.

Nhà bán hàng:

Nhấp chọn vào Đổi giá/Đổi giá so sánh.

*

Nhập giá mới:Đổi Giá

*

Đổi Giá so sánh

*

Sau đó nhấn Cập nhật. Giá mới này sẽ áp cho các biến thể được lựa chọn.Cập nhật hình đại diện cho biến thể

Nếu cần cập nhật hình đại cho các biến thể, Nhà bán hàng nhấp vào Cập nhật hình ảnh. Nhà bán hàng có thể có các lựa chọn sau:

*

Xóa hình: khi Nhà bán hàng chọn nút này, biến thể được chọn xóa hình đại diện hiện tại và (các) biến thể đó không còn hình đại diện nữa.Lưu ý: nút này không hiển thị đối với(các) biến thể hiện không cóhình đại diện.Chọn hình: chọn một hình mới từ thiết bị.Lưu: lấy hình hiện đại được nhấp chọn làm hình đại diện.Lưu ý: nút này không hiện nổi và có hiệu lực khi Nhà bán hàng đang nhấp chọn vào hình đại diện hiện hành.Hủy: bỏ thực hiện thao tác cập nhật hình ảnh đại diện.Cập nhật số lượng tồn kho

Nhà bán hàng nhấp chọn vào Cập nhật tồn kho, nhấp giá trị tồn kho mới, nhấn chọn Cập nhật.

*

Lưu ý:

Tùy chọn này chỉ hiển thị khi Nhà bán hàng đang sử dụng Tồn kho cơ bản.Nhà bán hàng có thể cập nhật tồn kho cho sản phẩm Có quản lý tồn kho.

Xóa một hoặc nhiều phiên bản

Nhà bán hàng có thể xóa một phiên bản duy nhất hoặc xóa nhiều phiên bản bằng hành động hàng loạt.

Xóa một biến thểTrong trang chi tiết sản phẩm, trong mụcSản phẩm có nhiều phiên bản.Tại biến thể cần xóa, Nhà bán hàng nhấn vào dấu “x“.Trong cửa sổ cảnh báo, Nhà bán hàng nhấn Xóa biến thể để xác nhận.

*

Xóa nhiều biến thể

Sau khi lựa chọn các biến thể cần thay đổi, Nhà bán hàng tick vào ôNhiều hành động, nhấp vàoXóa mẫu.

*

Lưu ý:Tùy chọnXóa mẫu không bật sáng và có hiệu lực nếu Nhà bán hàng chọn tất cả biển thể. Phải có ít nhất một biến thể còn tồn tại.Trong cửa sổ cảnh báo, nhấn chọnNhà bán hàng nhấn Xóa biến thể để xác nhận.

Xem thêm: Nghĩa của từ warlock là gì

*

Lưu ý:

Thao tác xóa biển thể không hoàn tác được. Một đã xóa, biến thể đó đượcxóa vĩnh viễn khỏi thienmaonline.vn vàkhông thể phục hồi.Nếu Nhà bán hàng sử dụng tồn kho nâng cáo, Nhà bán hàng phải điều chỉnh tồn kho của phiên bản về 0 thì mới xóa được.

Chuyên mục: Hỏi Đáp