Thuế thu nhập cá nhân, mức tính thuế TNCN trên năm, mức tính thuế TNCN trên tháng, mức thuế suất và cách tính thuế thu nhập cá nhân
Khái niệm thuế thu nhập cá nhân:Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.Nội dung hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013:
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần
Các khoản giảm trừ= Mức thu nhập bản thân(9 triêu) + Số người phụ thuộc*3.6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc(9.5%)
Một anh tên Dũng làm nghề Luật sư của công ty Luật COVINA,trong tháng 11/2013 có thu nhập 50 triêu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ ngoài ra anh chi 2 triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
Thu nhập tính thuế = 50 triệu – (16,2 triệu + 2 triệu) = 31,8 triệu vậy Luật sư Dũngphải đóng ở bậc thuế 4 trong biểu thuế lũy tiến như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
= (5 triệu x 5%) + (10triệu – 5 triệu) x 10% + (18 triêu – 10)x 15% + (31,8 – 18)x 20% = 4.710.000 VNĐ
Vậy Luật sư Dũng của công ty Luật COVINAphải đóng số tiềnthuế TNCNtrong tháng 11/2013 là 4.710.000 VNĐQúy bạn chưa rõ hay liên hệ với chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.Cảm ơn.Căn cứ pháp lýLuật thuế thu nhập cá nhân năm 2007;Nghị định số 100 của Chính Phủ;Thông tư số 84 của Bộ tài chính hướng dẫn Luật thu nhập cá nhân và hướng dẫn nghị định 100;

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Mã ngành nghề Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã ngành nghề in ấn, sao chép bản ghi các loại được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã ngành nghề Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014

Mã ngành nghề Sản xuất linh kiện điện tử, máy tính và các sản phẩm quang học được mã hóa theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành nghề trồng rừng và chăm sóc rừng đã được mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Hệ thống ngành nghề khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên đã được mã hóa ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

*

Chuyên mục: Hỏi Đáp