Tiếng Anh chuyên ngành kế toán là một nền tảng vô cùng quan trọng đối với chuyên ngành kế toán thuế.Như các bạn biết Thuế là một lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng và kiến thức nhuần nhuyễn của những người trong ngành. Đặc biệt khi bạn muốn tiến sâu hơn và lĩnh vực này thì bạn phải đạt được đến một mức độ cần và đủ đối vớitiếng Anh chuyên ngành kế toán thuế. Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán thuế được sử dụng phổ biến nhất. Mời các bạn tham khảo.

*

Corporate income tax

thuế thu nhập doanh nghiệp

Income tax

thuế thu nhập

Self assessment

tự khai tự nộp

Tax incentives

ưu đãi thuế

Tax rate

thuế suất

Tax return

tờ khai thuế

Tax type

sắc thuế

Taxable income

thu nhập chịu thuế

Input sales tax

thuế GTGT đầu vào

Output sales tax

thuế GTGT đầu ra

Capital transfer tax

thuế chuyển nhượng vốn

Export/ import tax

thuế xuất, nhập khẩu

Licence tax

thuế môn bài

Registration tax

thuế trước bạ

Excise/ luxury tax

thuế đánh vào hàng hóa xa xỉ, hay thuế tiêu thụ đặc biệt

Excess profits tax

thuế siêu lợi nhuận

Direct tax

thuế trực thu

Indirect tax

thuế gián thu

Levy/ impose a tax

đánh thuế

Lift a tax

bãi bỏ thuế

Tax abatement

sự khấu trừ thuế

Tax adjustment

sự điều chỉnh thuế

Tax allowance

trợ cấp thuế

Tax exempion

sự miễn thuế

Tax cut

giảm thuế

Register of tax

sổ thuế

Tax inspector

thanh tra thuế

Assessment period

kỳ tính thuế

Tax refund

hoàn thuế

Tax fraud

gian lận thuế

Tax avoidance/ loophole

trốn thuế (hợp pháp)

Tax evasion

sự trốn thuế

Tax account information

thông tin về chương mục thuế

Tax auditor

nhân viên kiểm toán hồ sơ thuế

Tax bill

hóa đơn tính thuế

Tax computation

việc tính thuế

Tax dispute

các tranh chấp về vấn đề liên quan đến thuế

Tax form

mẫu đơn khai thuế

Tax liability

nghĩa vụ thuế

Tax penalty

tiền phạt thuế

Tax policy

chính sách thuế vụ

Tax preparer

người giúp khai thuế

Tax relief

thuế được miễn

Tax year

năm tính thuế

Tax payer

người đóng thuế; người khai thuế

Tax advocate

người biện hộ cho người đóng thuế

Tax authorities

hội đồng thuế

Term

thời hạn, kỳ hạn

BẠN ĐANG GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

https://antoree.com/vi/gui-yeu-cau-hoc/buoc-1?utm_source=blogpost&utm_medium=blogpost&utm_term=blogpost&utm_campaign=blogpost-t%C6%B0-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-thue-ban-biet-chua-DKHTB1

Antoree English được thành lập tại Singapore bởi Antoree International Pte.Ltd với mô hình học trực tuyến 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học và người dạy tiếng anh trên toàn thế giới.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

.tags a {
color: #fff;
background: #909295;
padding: 3px 10px;
border-radius: 10px;
font-size: 13px;
line-height: 30px;
white-space: nowrap;
}
.tags a:hover { background: #818182; }

#footer {font-size: 14px;background: #ffffff;padding: 10px;text-align: center;}
#footer a {color: #2c2b2b;margin-right: 10px;}