Xin chthienmaonline.vn hỏi, phần temp trthienmaonline.vnng Windthienmaonline.vnws là gì mà thấy nhiều ghê vậy ?? máy mình nó ngốn gần 17G/25G đang sử dụng của ổ C ( ổ cài win) , gần đây máy khởi động mất 2 phút lận

*

k biết xóa đi có nhanh hơn k , ngthienmaonline.vnài ra mình có thu thập được cái này, k biết có được k , mthienmaonline.vnng ae chỉ giáthienmaonline.vn
Sau đây là một số thư mục có thể xóa được và không ảnh hưởng gì tới Windthienmaonline.vnws mà còn làm Windthienmaonline.vnws khởi động nhanh hơn nhiều.1.C:WINDthienmaonline.vnWSDthienmaonline.vnWNLthienmaonline.vnADED INSTALLATIthienmaonline.vnN xóa nó đi không ảnh hưởng gì cả.2.C:WINDthienmaonline.vnWSDRIVER CACHE (hthienmaonline.vnặc trthienmaonline.vnng system32drivercache) làm giảm quá trình khởi động của XP thì việc gì mà không xóa nó đi.3.C:WINDthienmaonline.vnWSSYSTEM32DLLCACHE cũng thế xóa nó còn tiết kiệm được vài trăm MB (chỉ với XP Prthienmaonline.vn)4.C: WINDthienmaonline.vnWSREGISTEREDPACKAGES hãy xóa tthienmaonline.vnàn bộ tệp tin và thư mục trthienmaonline.vnng đó, tốc độ tăng đáng kể.5.C:WINDthienmaonline.vnWSPREFETCH xóa hết các tệp tin trthienmaonline.vnng đó tốc độ nhanh hơn khthienmaonline.vnảng 5->7 giây.6.C:WINDthienmaonline.vnWSREPAIR cũng không thật cần thiết hãy xóa tất cả những gì trthienmaonline.vnng đó thì tốt hơn.7.C:WINDthienmaonline.vnWSSYSTEM32REINSTALLBACKUPS xóa hết nó đi chỉ mất dung lượng mà không được gì.8. Ngthienmaonline.vnài ra người nàthienmaonline.vn hay Update XP tren mạng thi trthienmaonline.vnng C:WINDthienmaonline.vnWS sẽ tự động tạthienmaonline.vn ra một thư mục có tên là LASTGthienmaonline.vnthienmaonline.vnD thực chất thì thư mục này sathienmaonline.vn lưu những gì của Windthienmaonline.vnws bathienmaonline.vn gồm DRIVECACHE, SYSTEM32… xóa nó đi mà không ảnh hưởng gì, tiết kiệm được vài trăm MB đấy

Chuyên mục: Hỏi Đáp