Khái niệm ân hạn và thời gian ân hạn vô cùng phổ biến khi bạn đi vay vốn tại ngân hàng hay các tổ chức tài chính. Vậy thời gian ân hạn là gì? Hiểu về ân hạn nợ gốc như thế nào?

Thời gian ân hạn là gì?

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Bạn đang xem: Thời gian ân hạn là gì

Có thể hiểu đây là khoảng thời gian từ khi khách hàng nhận tiền giải ngân lần đầu đến thời điểm phải trả khoản nợ gốc đầu tiên theo thỏa thuận của khách hàng với ngân hàng hay tổ chức tín dụng cấp khoản vay. Trong thời gian ân hạn, khách hàng không phải trả nợ gốc hoặc không phải trả nợ gốc và lãi tùy theo quy định của bên cho vay.

Có hai hình thức ân hạn phổ biến là:

Miễn trả nợ gốc và lãi: Trong thời gian ân hạn, khách hàng vay sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản nợ gốc và lãi nào phát sinh. Nghĩa vụ hoàn trả nợ gốc và thanh toán lãi sẽ chỉ phát sinh sau khi kết thúc thời gian ân hạn.Miễn trả nợ gốc: Trong thời gian ân hạn, khách hàng vay sẽ được miễn hoàn trả nợ gốc nhưng vẫn phải thanh toán tiền lãi phát sinh trong thời gian ân hạn.

*

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian khách hàng vay vốn chưa cần trả gốc và lãi

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng, khách hàng sẽ không phải trả nợ gốc và được miễn trả nợ gốc trong thời gian ân hạn tính từ thời điểm giải ngân.

Thông thường khi bạn vay vốn để mua nhà, mua xe hay tiêu dùng thì sẽ phải trả nợ gốc theo tháng. Nghĩa là 1 tháng sau thời điểm giải ngân khách hàng đã phải trả một phần gốc và lãi cho ngân hàng. Nếu được áp dụng chính sách ân hạn gốc, khách hàng sẽ được kéo dài thời gian trả gốc hoặc lãi chứ không nhất thiết phải trả nợ gốc/lãi ngay tháng đầu cho ngân hàng.

Thời gian ân hạn có khác với thời gian gia hạn?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa khái niệm thời gian ân hạn và thời gian gia hạn nợ. Thực tế đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau:

Thời gian gia hạn là việc tổ chức tín dụng cho phép khách hàng kéo dài thời gian hoàn trả khoản vay trong một khoảng thời gian nhất định so với thời hạn được nêu trong hợp đồng tín dụng. Những khách hàng khó khăn về tài chính không thể trả nợ đúng hạn nếu muốn được gia hạn thời gian phải nộp đơn xin gia hạn lên tổ chức tín dụng cho vay. Nếu được tổ chức tín dụng chấp thuận gia hạn nợ, khách hàng sẽ được lùi thời gian trả nợ và có thêm thời gian để thu xếp tiền trả nợ.

Thời gian ân hạn là khoảng thời gian không được tổ chức tín dụng tính nợ gốc hoặc lãi hoặc cả gốc và lãi.

Xem thêm:

Nhìn chung dù khác nhau nhưng thời gian ân hạn và thời gian gia hạn đều là những ưu đãi tạo điều kiện trả nợ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm khuyến khích khách hàng vay vốn.

*

Thời gian ân hạn khác với thời gian gia hạn

Một số lưu ý khi ân hạn nợ gốc

Thời gian ân hạn vốn và lãi có thể giống hoặc khác nhau tùy thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Thông thường sẽ có hai trường hợp như sau:

Trường hợp thời gian ân hạn vốn và lãi giống nhau: Khi hết thời gian ân hạn, khách hàng sẽ phải trả cả vốn và lãi tại kỳ trả gốc đầu tiên cho ngân hàng.Trường hợp thời gian ân hạn lãi và ân hạn vốn khác nhau: Thường thời gian ân hạn lãi sẽ ngắn hơn ân hạn vốn. Khi hết thời gian ân hạn lãi khách hàng phải trả lãi cho tổ chức tín dụng đã vay vốn. Khi hết thời gian ân hạn vốn sẽ cộng gộp cả vốn và lãi để để trả.

Nợ gốc không cần trả trong thời gian ân hạn nhưng sẽ được chia đều cho các kỳ thanh toán còn lại.

Trường hợp tiền lãi không được ân hạn, khách hàng phải thanh toán tiền lãi theo từng kỳ thanh toán đã xác định trong hợp đồng tín dụng.

Miễn trả gốc trong thời gian ân hạn không có nghĩa là bạn sẽ không phải trả số tiền gốc đã vay, bạn sẽ trả lại cho tổ chức tín dụng sau thời gian ân hạn và trả đúng như thời gian trên hợp đồng tín dụng sau khi hết thời gian ân hạn.

Xem thêm: Inconsistent Là Gì – Nghĩa Của Từ Inconsistency

Trên đây là các thông tin cơ bản về thời gian ân hạn và việc ân hạn nợ gốc bạn cần nắm được. Thời gian gia hạn nợ khác hoàn toàn với thời gian ân hạn nợ, bạn cần hiểu rõ hai khái niệm này để khi có nhu cầu gia hạn hay ân hạn cho khoản vay vốn của mình có thể làm đơn yêu cầu phù hợp.

Chuyên mục: Hỏi Đáp