Với bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế quy định quy trình làm bài thi tổ hợp thí sinh cần lưu ý.

Bạn đang xem: Thi tổ hợp là gì

Like và Theo dõi Fanpage Tuyển sinh số (https://www.facebook.com/thienmaonline.vn/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn thi học kì, ôn thi THPT quốc gia và được tư vấn tuyển sinh miễn phí.

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp KHTN, KHXH có cùng một mã đề thi; khi phát đề thi, thí sinh phải kiểm tra mã đề thi bảo đảm chính xác, để đề thi dưới Phiếu TLTN và không được xem nội dung đề thi.

Thí sinh thi cả 3 môn thành phần liên tiếp

Thí sinh làm bài thi tổ hợp trên cùng một Phiếu TLTN; đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định; ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào, đề thi và giấy nháp môn thi đó sẽ được thu lại, đồng thời đề thi của môn thi thành phần kế tiếp sẽ được phát.Đề thi, giấy nháp của bài thi độc lập, môn thi thành phần Sinh học, Giáo dục công dân của bài thi tổ hợp không bị thu lại

Thísinh thi 02mônthithành phần liên tiếp

(baogồm cả thísinh GDTX thibàithi KHXH)

Thí sinh thi 2 môn thành phần, có thể là 2 môn thành phần liên tiếp hoặc không liên tiếp. Việc liên tiếp hay không dựa trên lịch thi đã được Bộ công bố. Cụ thể thứ tự là. Vật lý => Hóa học => Sinh học (KHTN) và Lịch sử => Địa lý => GDCD.

Cán bộ coi thi (CBCT) và thí sinh có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất của mình, thí sinh phải dừng bút, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề thi môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới theo đúng Lịch thi.Khi hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai của thí sinh, CBCT thu Phiếu TLTN, thu đề thi, giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thí sinh học, Giáo dục công dân).Riêng đối với thí sinh chỉ thi 02 môn thành phần thứ nhất và thứ hai của bài thi tổ hợp, sau khi thi xong môn thi thành phần thứ hai, CBCT yêu cầu thí sinh ra khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của Cán bộ giám sát di chuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi Điểm thi.

Xem thêm: Phân Loại Tiếng Anh Là Gì, Phân Loại

Thísinh thi 02mônthithành phần không liên tiếp

Thí sinh thi 2 môn thành phần, có thể là 2 môn thành phần liên tiếp hoặc không liên tiếp. Việc liên tiếp hay không dựa trên lịch thi đã được Bộ công bố. Cụ thể thứ tự là. Vật lý => Hóa học => Sinh học (KHTN) và Lịch sử => Địa lý => GDCD.

Ngay sau khihết giờ làm bài của mônthithành phần thứ nhất, thísinhphải dừng bút, nộp đềthi,giấy nhápcho CBCT.Thísinhphải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt PhiếuTLTN sao chophần tô câu trả lời úp xuống mặt bàn tại vị trí ngồi của thísinhvà bảo quản PhiếuTLTN trongsuốt thờigianchờthimôn thành phần tiếptheo.

Thísinhchỉthi 01mônthithành phần

Thísinhcó mặt tại nơi gọi thísinhvào phòngthitrước giờ phát đềthiít nhất10phút để làm công tác chuẩn bị.Ngay sau khihết giờ làm bài,CBCT thuPhiếuTLTN, thuđềthivà giấy nháp của thísinh(trừ các mônthí sinhhọc và Giáo dục công dân).Riêng đối với thísinhchỉthimônthithành phần thứ nhất hoặc thứhai, sau khi thi xongmônthicuối cùngtheođăng ký của thísinh, CBCTyêu cầu thísinh rakhỏi phòngthi, theohướng dẫn củaCBGS dichuyển về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợichođếnkhihết giờ làm bài của mônthicuối cùng mới được rời khỏi Điểmthi.

Trongsuốt thờigian thibàithitổ hợp,CBCTphải giám sát chặt chẽ, không để thísinh ghichép các nộidunghoặc để lại các dấu hiệu liênquanđến đềthi racác giấy tờ, tài liệu, vật dụng nào khác ngoài giấy nháp (có chữ ký củaCBCT);phải kịp thờithugiữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng này nếu phát hiệnviphạm.

Xem thêm: Ngọc Là Gì – Ngọc Bích Là Gì

Thísinhchỉthicác mônthithành phầnsaumônthithành phần thứ nhất của bàithitổ hợp có mặt tại nơi gọi thísinhvào phòngthitrước giờ phát đềthicủa môn dựthiít nhất10phút, phải giữ trật tựtrong khichờ được gọi vào phòngthi.Nếuthí sinhđến sớm hơn (trước giờ phát đềthitừ15phút trở lên) thì phải vào đợi tại các phòng chờ và phải thực hiện đúng cácquyđịnh.

Jennie

*

*

*
*
*
*
*
*
*

Chuyên mục: Hỏi Đáp