building bản vẽ thi công building drawing các thao tác thi công building operations dự án thi công building program giám sát viên thi công building inspection hố móng thi công building pit hố móng thi công khô dry building pit kế hoạch thi công công trình building construction program kích thước thi công building size quá trình thi công building operations sân thi công building yard sự cho phép thi công building permit sự giám sát thi công building supervision sự kiểm tra thi công building inspection sự thi công song song parallel execution of building operations sự thi công đồng thời parallel execution of building operations tổ chức thi công organization of building process
carry out thi công mà không làm ngừng thông xe qua cầu to carry out without interrupting traffic flow on the bridge
construction an toàn (thi công xây dựng) safety in construction bản vẽ thi công construction drawing bản đồ đường ống ngầm phục vụ thi công construction servicing map with all underground pipelines bảng tiến độ thi công schedule of construction báo cáo thiết kế tổ chức thi công construction organization report báo cáo tiến độ thi công construction progress report các điều kiện thi công tổng thể general conditions of construction cần cẩu thi công đường sắt track construction crane công nghệ thi công construction process công nghệ thi công construction technique công tác thi công construction work công tác thi công sửa chữa repair and construction work công tác thi công và lắp đặt construction and installation work công trình đang thi công project under construction dự án thi công construction project dự toán thi công construction estimate dự toán thi công construction work cost estimate giá thành thi công construction cost giai đoạn thi công construction phase giai đoạn xây dựng thi công stage of construction giám sát thi công construction supervision giám sát thi công supervision of construction giám sát viên thi công construction inspector hệ số đối với tải trọng thi công Load factor for Construction Load hệ thi công kín closed construction system hồ sơ thi công construction document hỗn hợp nóng để thi công hot mix construction of roads hợp đồng quản lý thi công construction management contract kế hoạch thi công công trình building construction program khe nối thi công construction joint khe thi công construction joint khe thi công dọc longitudinal construction joint khối lượng thi công công trình construction work quantity khu thi công construction area kiểm tra viên thi công construction inspector kỹ sư thi công construction engineer kỹ thuật thi công construction engineer kỹ thuật thi công construction engineering kỹ thuật thi công construction practice lũ thi công construction flood mạch ngừng thi công construction joint mạch thi công construction joint mặt bằng thi công construction plan máy trục thi công construction elevator nghiên cứu tổ chức thi công construction management research người quản lý thi công construction manager phương pháp phun vữa trong thi công hầm injection method in tunnel construction phương pháp thi công method of construction phương pháp thi công cuốn chiếu successive construction method phương pháp thi công hẫng canlilever construction method phương pháp thi công hẫng cantilevering construction method phương pháp thi công nối tiếp successive construction method phương pháp thi công theo dây chuyền flow line method of construction phương pháp thi công đồng thời parallel construction method phương thức thi công khoán contract construction system quản lý thi công construction management qui trình thi công construction technology quy trình thi công construction process sai số cho phép (dung sai) trong thi công tolerance in construction sự chỉ huy thi công construction management sự kiểm tra thi công inspection of construction sự quản lý thi công construction administration sự quản lý thi công construction management sự thi công dùng điện electrical construction sự thi công giếng construction of wells sự thi công hầm tunnel construction sự thi công liên tục continuous construction sự thi công móng foundation construction sự thi công trong mùa rét cold weather construction tải trọng thi công construction load tải trọng thi công construction loads thi công bằng phương pháp chở nổi construction by erection nose thi công bằng phương pháp xe lao construction by launching girder thi công phương pháp kích nâng sàn lifting slab floor construction thi công rải nhựa đường construction of bituminous surfacing thi công đường bộ highway construction thiết bị thi công construction plant thiết bị thi công nặng heavy duty construction equipment thiết kế thi công construction design thiết kế thi công construction project thiết kế tổ chức thi công construction management plan thời gian thi công thực tế actual construction time thời hạn thi công thực tế actual construction period thời hạn thi công thực tế actual construction time effective thuyết minh tổng thể về thi công general description of construction tổ chức thi công construction organization tốc độ thi công công trình rate of progress of the construction work tổng mặt bằng thi công overall construction site plan trại thi công construction camp trình tự thi công construction sequence trình tự thi công construction sequences tuyến thi công construction line ván khuôn thi công nhà formwork for house construction đồ án thi công construction plan đồ án thi công construction project đoàn thiết bị thi công construction train đoàn xe thi công construction train đội thi công construction brigade đội thi công construction team đường thi công construction road đường thi công construction track

Chuyên mục: Hỏi Đáp