Bài thienmaonline.vnết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài thienmaonline.vnết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Bạn đang xem: Thể tích tiếng anh là gì

Một cái ly có thể dùng để đo thể tích của chất lỏng. Ly này đo thể tích theo đơn vị cup, fluid ounce, và mililít (ml).

Thể tích, hay dung tích, của một vật là lượng không gian mà vật ấy chiếm. Thể tích có đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3). Trong Hệ đo lường quốc tế, do đơn vị đo của khoảng cách là mét, đơn vị đo của thể tích là mét khối, ký hiệu là

Xem thêm: Linh Kiện điện Tử Tiếng Anh Là Gì, Linh Kiện điện Tử

1 Đơn vị thể tích 2 Một số công thức tính 3 Đơn vị đo thể tích trong cuộc sống 4 Quan hệ giữa thể tích và khối lượng 5 Tham khảo

Đơn vị thể tích

Bất kỳ đơn vị độ dài nào cũng có đơn vị thể tích tương ứng: thể tích của khối lập phương có các cạnh có chiều dài nhất định. Ví dụ, một xen-ti-mét khối (cm3) là thể tích của khối lập phương có cạnh là một xentimét (1 cm).

Trong Hệ đo lường quốc tế (SI), đơn vị tiêu chuẩn của thể tích là mét khối (m3). Hệ mét cũng bao gồm đơn vị lít (litre) (kí hiệu: L) như một đơn vị của thể tích, trong đó một lít là thể tích của khối lập phương 1 dm. Như vậy :

1 lít = (1 dm)3 = 1000 cm3 = 0.001 m3

vậy

1 m3 = 1000 lít.

Một lượng nhỏ chất lỏng thường được đo bằng đơn vị mililít (ml) (Tiếng Anh: mililitre)

1 ml = 0.001 lít = 1 xentimét khối.

Cũng như vậy, một lượng lớn chất lỏng thường được đo bằng đơn vị mêgalít (Tiếng Anh: megalitre)

1 000 000 lít = 1000 mét khối = 1 mêgalít (Ml). (Lưu ý Megalitre được kí hiệu là Ml, không phải ml như mililitre)

Một số công thức tính

Bảng dưới đây liệt kê một số công thức tính thể tích của một số hình đơn giản.

Hình Thể tích Hình hộp chữ nhật a x b x c với a là chiều dài,b là chiều rộng,c là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Hình lập phương a3 với a là cạnh hình lập phương. Hình cầu 4πr3/3 với r là bán kính. Hình nón πr2h/3 với r là bán kính đáy, h là chiều cao. Hình trụ tròn πr2h với r là bán kính đáy, h là chiều cao. Hình elipxoít 4πabc/3 với a, b, c là các bán trục. Hình chóp đều Sh/3 với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Hình lăng trụ đứng Sh với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Hình bất kỳ ∫ A ( h ) d h

*

với h là một kích thước theo một chiều bất kỳ của vật, A là diện tích phần tiết diện vuông góc với h, được biểu diễn dưới dạng hàm số của h.

Đơn vị đo thể tích trong cuộc sống

Trong cuộc sống hàng ngày tại thienmaonline.vnệt Nam và phần lớn các quốc gia sử dụng các đơn vị đo lường của hệ đo lường quốc tế (SI) thì đơn vị đo thể tích (cũng như dung tích) thường được sử dụng là lít (1000 lít = 1 m³) hay lít (thienmaonline.vnết tắt l) (1l = 1000 cm³) do đơn vị mét khối là tương đối lớn, không phù hợp lắm cho nhiều tính toán trong các hoạt động hàng ngày.

Quan hệ giữa thể tích và khối lượng

Thể tích của một vật đặc và đồng nhất (về cấu tạo) với một hình dạng bất kỳ được tính theo công thức sau:

V = m D }

*

Trong đó:

m là khối lượng của vật. D là khối lượng riêng của chất tạo ra vật đó.

*

Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Thể tích.

Tham khảo

Xem thêm: Tất Tần Tật Những điều Bạn Nên Biết Về đá Khô Là Gì

Bài thienmaonline.vnết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp thienmaonline.vn mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.

Chuyên mục: Hỏi Đáp