Bạn đang xem: Thể nhân là gì

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHNỘP TRỰC TUYẾNTRA CỨU HỒ SƠTHỐNG KÊĐánh giáHỏi đápVăn bảnHướng dẫnKHÁC Tin tứcKhảo sátTra cứu thông tin doanh nghiệpHotline

Kênh hướng dẫn Kiosk Cơ quan Tất cả Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình ĐịnhSở Xây dựng tỉnh Bình ĐịnhSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình ĐịnhSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình ĐịnhSở Tài chính tỉnh Bình ĐịnhSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình ĐịnhSở Ngoại vụ tỉnh Bình ĐịnhSở Nội Vụ tỉnh Bình ĐịnhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình ĐịnhSở Công Thương tỉnh Bình ĐịnhSở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình ĐịnhBan Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình ĐịnhSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình ĐịnhSở Tư pháp tỉnh Bình ĐịnhSở Y tế tỉnh Bình ĐịnhSở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình ĐịnhSở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình ĐịnhSở Du lịch tỉnh Bình ĐịnhUBND TP. Quy Nhơn tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình ĐịnhUBND thị xã An Nhơn tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Phù Cát tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Phù Mỹ tỉnh Bình ĐịnhUBND thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Hoài Ân tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện An Lão tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Tây Sơn tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Vân Canh tỉnh Bình ĐịnhUBND huyện Tuy Phước tỉnh Bình ĐịnhBan Dân tộc tỉnh Bình Định

Xem thêm: Moral Hazard Là Gì – Rủi Ro Đạo Đức (Moral Hazard) Là Gì

Chi tiết câu hỏi

Xin Cấp GCN QSDĐ, cho đất của gia đình sử dụng từ 1961

Nguyễn Thanh Vũ — lúc 15:00:47 ngày 22/10/2019

Xin chào, quý cơ quan có thẩm quyền. Gia đình tối có mảnh đất mua từ năm 1961, có giấy chuyển nhượng và đang sử dụng từ lúc đó tới bây giờ. Quý cơ quan cho tôi hỏi thủ tục Xin cấp GCNQSDĐ trình tự thế nào? Cần thủ tục gì? Gđ tôi xin cảm ơn.

Trả lời

Xem thêm: Cavet Xe Là Gì – Cà Vẹt Xe Là Gì

Vì nội dung hỏi của ông Nguyễn Thanh Vũ chưa cung cấp đủ thông tin về việc thửa đất ông nhận chuyển nhượng từ năm 1961 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa và các thông tin khác liên quan đến nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Vũ nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở để giải đáp cụ thể trường hợp hỏi của ông.
Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chung cho ông như sau:
Trường hợp thửa đất của ông Vũ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 (đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định), 101 Luật Đất đai 2013 (đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định).
Trình tự thủ tục xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 và Điều 70, Khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.
Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và Mục 1 Phụ lục I đính kèm Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cụ thể gồm:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK
+ Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
Thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện.
Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Chuyên mục: Hỏi Đáp