Những bản dịch này được “đoán” bằng thuật toán và chưa được con người xác nhận. Hãy cẩn trọng.
Greek voters have voted for political parties that want Greece to stay in the Euro and pay its debts to other countries and banks.
Các cử tri Hy Lạp đã bỏ phiếu cho các đảng chính trị mà muốn Hy Lạp ở lại Euro và trả nợ cho các nước khác và các ngân hàng.
It was evident that his difficulties with leftness, his visual field deficits, were as much internal as external, bisecting his visual memory and imagination.
Đó là điều hiển nhiên rằng những khó khăn còn để lại, thị giác giảm sút, bên trong cũng như bên ngoài, cắt đôi bộ nhớ và trí tưởng tượng hình ảnh của mình.
suddenly win a contest when it appears that loss is a foregone conclusion, to succeed in an endeavor through reversal of fortune, skill, effort, or good judgment
62 W tym względzie należy zauważyć, że bezsporne jest, iż, w pierwszej kolejności, w sprawie C‐497/15 odnośny kierowca pojazdu, w następstwie błędu systemu nawigacji 62 W tym względzie należy zauważyć, że bezsporne jest, iż, w pierwszej kolejności, w sprawie C‐497/15 odnośny kierowca pojazdu, w następstwie błędu systemu nawigacji minął zjazd, na który powinien się skierować, aby opuścić autostradę i kontynuować swoją podróż na drodze o niższej kategorii, w odniesieniu do której posiadał on zezwolenie na korzystanie. niższej kategorii, w odniesieniu do której posiadał on zezwolenie na korzystanie.
62 In dit verband moet erop worden gewezen dat enerzijds vaststaat dat in zaak C‐497/15 de bestuurder van het betrokken voertuig wegens een fout van het navigatiesysteem 62 In dit verband moet erop worden gewezen dat enerzijds vaststaat dat in zaak C‐497/15 de bestuurder van het betrokken voertuig wegens een fout van het navigatiesysteem de afslag heeft gemist waar hij de snelweg had moeten verlaten om zijn traject voort te zetten op een autoweg van een lagere categorie, waarvoor hij een gebruiksvergunning had. autoweg van een lagere categorie, waarvoor hij een gebruiksvergunning had. eurlex-diff-2017 eurlex-diff-2017

Als je echt wilt praten, zeg je je tinnen soldaatjes dat ze zich rustig houden. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Ik heb geld nodig om uit dit kloteland te vertrekken . OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Je zult tot mij komen, anders zullen ze nooit Egypte verlaten . OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

Hij kreeg een berisping omdat hij zonder toestemming de formatie verlaten had. WikiMatrix WikiMatrix
In 1969 verliet York de band en trad hij met Eddie Hardin op als het duo Hardin & York. WikiMatrix WikiMatrix
W celu kontroli faktycznego opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie stosowany jest egzemplarz nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego. 3 jednolitego dokumentu administracyjnego.
Voor het controleren of de Voor het controleren of de goederen daadwerkelijk het douanegebied van de Gemeenschap hebben verlaten , wordt exemplaar nr.

Bạn đang xem: That’s it là gì

Xem thêm: Pre-alert Là Gì – Gửi Thông Tin Hàng Xuất Pre

Xem thêm: Tải Game Miễn Phí Cho điện Thoại Cảm ứng, Tại Kinggame

3 van het enig document als bewijsstuk gebruikt. EurLex-2 EurLex-2
Być może opuściłeś szeregi pionierów, gdyż musiałeś się zająć obowiązkami rodzinnymi.
Wellicht heb je de gelederen verlaten omdat je je van gezinsverantwoordelijkheden moest kwijten. jw2019 jw2019

Zamiast potraktować rozwijający się zarodek Zamiast potraktować rozwijający się zarodek jak każdą inną obcą tkankę, żywi go i chroni, dopóki nie będzie gotów ją opuścić jako niemowlę.
In plaats van het groeiende embryo als vreemd weefsel af te stoten, In plaats van het groeiende embryo als vreemd weefsel af te stoten, voedt en beschermt ze het totdat het klaar is om als baby te voorschijn te komen . jw2019 jw2019

Ik heb Ik heb geen idee wat je hier doet, eerwaarde, maar jij en je mannen kunnen zich beter terugtrekken . OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3

— osoby, które zostały legalnie wpuszczone do państwa członkowskiego przez jego władze lub — osoby, które zostały legalnie wpuszczone do państwa członkowskiego przez jego władze lub przybyły do państwa członkowskiego nielegalnie i po pewnym czasie władze formalnie nakazały im opuszczenie tego państwa członkowskiego;
— personen die legaal door de autoriteiten van een lidstaat in die lidstaat zijn toegelaten of een lidstaat illegaal — personen die legaal door de autoriteiten van een lidstaat in die lidstaat zijn toegelaten of een lidstaat illegaal zijn binnengekomen en die op een later tijdstip officieel bevel van de autoriteiten hebben gekregen om die lidstaat te verlaten ; EurLex-2 EurLex-2

Z tego względu nie Z tego względu nie można przyjąć, że transport do innego państwa członkowskiego jest zakończony, jeżeli towar nie opuścił jeszcze państwa pochodzenia.
Daarom kan niet worden staande gehouden dat het vervoer naar Daarom kan niet worden staande gehouden dat het vervoer naar een andere lidstaat al is voltooid wanneer de goederen het land van herkomst nog niet hebben verlaten . EurLex-2 EurLex-2
CMR Mauritiusu informuje niezwłocznie CMR państwa bandery i Unię o wszelkich zakłóceniach w odbiorze następujących po sobie komunikatów o CMR Mauritiusu informuje niezwłocznie CMR państwa bandery i Unię o wszelkich zakłóceniach w odbiorze następujących po sobie komunikatów o pozycji statku posiadającego upoważnienie do połowów, w przypadku gdy odnośny statek nie zgłosił swojego opuszczenia wód Mauritiusu.
Het VCC van Mauritius stelt het VCC van de vlaggenstaat en de Unie in kennis van iedere onderbreking in de ontvangst van de opeenvolgende positieberichten van Het VCC van Mauritius stelt het VCC van de vlaggenstaat en de Unie in kennis van iedere onderbreking in de ontvangst van de opeenvolgende positieberichten van een vaartuig met een vismachtiging dat niet heeft gemeld dat het de Mauritiaanse wateren zou verlaten . eurlex-diff-2018-06-20 eurlex-diff-2018-06-20

Zaznacza, że władze publiczne i partnerzy społeczni powinni opracować i wdrożyć dalsze środki służące wspieraniu i promowaniu kontynuowania aktywności zawodowej przez starszych pracowników, tak aby zmniejszyć i wyeliminować rozbieżność między wiekiem faktycznego opuszczenia rynku pracy a ustawowym wiekiem emerytalnym.
De overheid en de sociale partners moeten verdere maatregelen nemen om oudere werknemers op de arbeidsmarkt te houden en te steunen, zodat de kloof tussen de huidige uittredingsleeftijd en de wettelijke pensioenleeftijd kleiner wordt en uiteindelijk zelfs verdwijnt. EurLex-2 EurLex-2

Tìm 236 câu trong 4 mili giây. Các câu đến từ nhiều nguồn và chưa được kiểm tra.

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1-200, ~1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~10k, ~20k, ~50k, ~100k, ~200k, ~500k

that young man that”s all that”s it that”s ok That”s So Raven that’s that thatch thatched thatcher thatching thaumaturgic thaumaturgical thaumaturgy thaw thawing

Tools Dictionary builderPronunciation recorderAdd translations in batchAdd examples in batchTransliterationTất cả từ điển Trợ giúp Giới thiệu về GlosbeChính sách quyền riêng tư, Điều khoản dịch vụĐối tácTrợ giúp Giữ liên lạc FacebookTwitterLiên hệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp