Hàng năm vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, một số quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam có ngày Tết Đoan Ngọ. Tại Trung Quốc, vào ngày này, họ tổ chức lễ hội mang tên Dragon Bloat Festival. Tại Việt Nam, lễ hội này được tổ chức vào ngày 5/5 được gọi là Tết Đoan Ngọ hay Tết diệt sâu bọ của người Việt.

Bạn đang xem: Tết đoan ngọ tiếng anh là gì

Every year on May 5th of the lunar calendar, some countries China, Japan, Korea, and Vietnam have Mid-year Festival. In China, on this day, they celebrate a festival called Dragon Bloat Festival. In Vietnam, the festival celebrated on May 5th is called Tet Doan Ngo, Worm-killing Festival of Vietnamese.

Một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng lễ này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có một huyền thoại Qu Yuan – nhà thơ Trung Quốc sống trong thời Chiến Quốc của Trung Quốc cổ đại. Ở Việt Nam, chúng ta gọi anh là Khuất Nguyên.

Some researchers think that the celebration has its origin in China. There is a legend Qu Yuan – Chinese poet who lived during the Warring States period of ancient China. In Vietnam, we call him Khuat Nguyen.

Ông là một người trung thành nhưng lại phải sống trong cảnh đế chế suy tàn. Ông can ngăn hoàng đế đưa ra một số quyết định tồi tệ. Các quan lại khác đã bịa chuyện về ông. Hoàng đế đã không làm theo lời khuyên của ông ta và ghét bỏ ông. Ông buồn rầu và trẫm mình xuống dòng Mich La, Trung Quốc vào ngày 5 tháng 5 âm lịch.

He was a faithful person but living in the empire in decline. He hindered the king from making some bad decisions. Other officials devised false stories about him. The king did not follow his advice and hated him. He was so sad and drowned himself in the Mich La, China on May 5th of the lunar calendar.

Người dân Trung Quốc tiếc thương cho một người có trái tim trong sáng. Hàng năm, vào ngày này, người ta đã làm những chiếc bánh có dây năm màu và thả chúng xuống sông để cúng Khuất Nguyên. Họ buộc dây năm màu trên bánh để khiến cá sợ và không dám ăn bánh. Họ cũng đổ gạo vào ống tre và thả chúng xuống sông. Phong tục này dần lan rộng qua một số nước gần đó.

Xem thêm: đơn Thức Là Gì – Lý Thuyết đơn Thức Toán 7

Chinese people regretted the person having a clear heart. Every year, on this day, people made cakes with five-color strings and dropped them to the river to offer Khuat Nguyen. They tied five-color strings on the cakes in order to make fishes afraid and do not dare to eat the cakes. They also poured rice into bamboo tubes and dropped them into the river. The custom gradually spread through some nearby countries.

Người dân Việt Nam gọi ngày này là Tết giết sâu bọ vì hầu hết nông dân bắt đầu giết sâu bọ trên ruộng lúa và vườn cây của họ. Tổ tiên người Việt đã kể cho chúng ta nghe về một câu chuyện về Đôi Truân, người đã dạy nông dân cách tiêu diệt rất nhiều sâu ăn trái cây và lúa. Ông dâng bánh Bánh gio (một loại bánh nếp hình kim tự tháp), trái cây cho các vị thần trước một ngôi nhà.

Vietnamese people call this day Worm-killing Festival because most farmers start killing worms on their rice fields and orchards. Vietnamese ancestors had told us a story about Doi Truan who taught farmers how to kill a lot of worms in fruits and rice. He offered Banh gio (a kind of Pyramid sticky rice cake), fruits to Gods in front of a house.

*

Ông bảo rằng nếu tất cả nông dân làm những việc tương tự vào cùng một ngày mỗi năm, tất cả những con sâu bọ sẽ yếu hơn và dễ dàng bị tiêu diệt. Người đàn ông đã biến mất sau khi giúp giết sâu bọ. Ngày nay, ông bà kể cho con cái họ nghe về những câu chuyện, dạy chúng biết ơn tổ tiên và truyền thống đất nước.

Xem thêm: Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Là Gì, Một Số Thông Tin Về Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

He told that if all farmers did the same things on the same day every year, all worms will be weaker and killed easily. The man had disappeared after helping killing worms. Nowadays, grandparents tell their children about the stories, teach them to be grateful to their ancestors and the country’s tradition.

Chuyên mục: Hỏi Đáp