Thuế quan, thuế xuất nhập khẩupreferential tariffthuế quan ưu đãito raise tariff barrierslập hàng rào thuế quantariff reformsự sửa đổi chế độ thuế quan; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự bãi bỏ chế độ thuế quan

Bạn đang xem: Tariff là gì

biểu giá (điện)block-rate tariffbiểu giá điện cả khốiheating tariffbiểu giá điện sưởi ấmlighting tariffbiểu giá điện chiếu sángmotive power tariffbiểu giá điện linh độngtwo-part tariffbiểu giá (điện) hai thành phầntwo-rate tariffbiểu giá điện hai mức

Xem thêm: Tải Game Trái Cây – Download Tải Game Nối Trái Cây

bảng giábasic tariffbảng giá cơ bảnelectricity tariffbảng giá điệnhorary tariffbảng giá theo thời gianprotective tariffbảng giá bảo vệtariff structurecấu trúc bảng giá

Xem thêm: Nguyên Tử Là Gì – Thành Phần Cấu Tạo Của Nguyên Tử

biểu giáblock tariffbiểu giá từng phầnblock-rate tariffbiểu giá điện cả khốicontract tariffbiểu giá hợp đồngdemand tariffbiểu giá yêu cầudouble tariff type metercông tơ hai (biểu) giáelectric tariffbiểu giá điệnelectricity tariffbiểu giá điệnenergy tariffbiểu giá năng lượngfixed payment tariffbiểu giá (điện) cố địnhflat rate tariffbiểu giá (điện) thông thườngflat-rate tariffbiểu giá đồng loạtflat-rate tariffbiểu giá thông thườngheating tariffbiểu giá điện sưởi ấmhigh-load factor tariffbiểu giá (điện) dùng nhiềuhigh-load factor tariffbiểu giá dùng nhiềuHopkinson tariffbiểu giá Hopkinsonlighting tariffbiểu giá (điện) thắp sánglighting tariffbiểu giá điện chiếu sángload-rate tariffbiểu giá dùng quá mứclow-load factor tariffbiểu giá (điện) dùng ítlow-load factor tariffbiểu giá sử dụng ítlow-load tariffbiểu giá giờ thấp điểmmotive power tariffbiểu giá điện linh độngmulti-part tariffbiểu giá nhiều đoạnmulti-rate tariffbiểu giá (điện) nhiều mứcmultiple tariffbiểu giá (điện) nhiều mứcmultiple tariffbiểu giá bộimultiple tariffbiểu giá nhiều mứcnight tariffbiểu giá điện ban đêmoff-peak tariffbiểu giá ngoài cao điểmone-part tariffbiểu giá đơnone-part tariffbiểu giá một thành phầnpeak-load tariffbiểu giá (điện) giờ cao điểmpeak-load tariffbiểu giá giờ cao điểmpublished energy tariff (publishedtariff)biểu giá năng lượng đã công bốpubllshed (energy) tariffbiểu giá (năng lượng) công bốseasonal tariffbiểu giá (điện) theo mùaseasonal tariffbiểu giá theo mùasingle tariff type metercông tơ một (biểu) giásliding scale tariffbiểu giá lũy tiếnstandby tariffbiểu giá dự phòngstep tariffbiểu giá theo nấcsupplementary tariffbiểu giá bổ sungTime of use tariff (TOU)biểu giá thời gian sử dụngtime-of-day tariffbiều giá nhiều mứctriple tariff type metercông tơ ba (biểu) giátwo-part tariffbiểu giá (điện) hai thành phầntwo-part tariffbiểu giá hai thành phần (giá nhị thức)two-rate tariffbiểu giá điện hai mứctwo-rate tariffbiểu giá képvariable-block tariffbiểu giá khối thay đổi

Chuyên mục: Hỏi Đáp